Ekstremvær rammer California: – Vi er i frontlinjen mot klimakrisen

Tungt regnvær har skapt oversvømmelser i deler av California. 17 personer har omkommet som følge av en serie ekstremvær i staten.

Et nabolag i Watsonville, California står under vann.

Tusenvis av hjem står under vann. Veier er blitt elver. Steinsprang stopper trafikken. Samtidig gjør det langvarige regnet at risikoen for jordskred øker.

100.000 personer er bedt om å evakuere.

Et langvarig og svært spesielt værfenomen har skylden.

Vestkysten i USA og California spesielt er den siste tiden blitt herjet av en lang rekke atmosfæriske elver. Det er et begrep som brukes om luftmasser med vanndamp som svever som en elv over kloden. Problemet oppstår når de treffer land, og det er her de skiller seg fra vanlige uværsskyer. Da kan disse elvene slippe enorme mengder nedbør på små områder over langt tid. Ødeleggelsene nærmer seg katastrofale.

California er de siste dagene blitt rammet av slike elver med en ekstrem frekvens. Meteorologene varsler at uværet kan fortsette i så mye som fem dager til, ifølge The New York Times.

Flere steder varsles det mer enn 250 millimeter nedbør de neste dagene.

Det er dårlig nytt når grunnen allerede er mettet fra langvarig, tung nedbør. Et annet problem er at California har hatt langvarig tørke. Da blir grunnen hard og dårligere til å drenere vann.

Highway 101 var delvis under vann mot slutten av året. Etter dette er det bare blitt verre.

California vs. klimaet

California er svært utsatt for klimaendringer og ekstremvær slik vi nå ser. Politikerne i «The Golden State» tar frem krigstypene for å forklare situasjonen.

– California er i frontlinjen mot klimakrisen, har guvernør i California, demokraten Gavin Newsom, tidligere uttalt.

Det er det flere grunner til.

Den globale oppvarmingen har skylden for at det hver sommer nå raser skogbranner på vestkysten. Åtte av de ti største registrerte skogbrannene i California har skjedd etter 2017.

Hetebølger er et annet problem.

Den idylliske kystlinjen gjør dem også til førstelinjeforsvaret ut mot det enorme Stillehavet.

California rammes nå av sykloner mer enn én gang i året i snitt. Fra 2010 til 2020 traff 18 sykloner land. Det er like mange sykloner som rammet staten fra 1940 til 1980.

Og slike atmosfæriske elver vi nå ser? Jo, de er ventet å øke i hyppighet og omfang.

– Slike stormer blir turboladet av klimaendringer, sier Wade Crowfoot, Californias sekretær for naturressurser, til Reuters.

Ødeleggelsene er lett synlige:

I høylandet der det vanligvis falt mye snø, faller nedbøren nå i større grad som regn. Det øker risikoen for flom også på vinteren.

«Vi er fortsatt med»

Da tidligere president Donald Trump meldte USA ut av Parisavtalen, var California pådriver for det motsatte. Staten lanserte blant annet en kampanje med slagordet «vi er fortsatt med».

Det betyr noe når man tar Californias økonomi inn i regnestykket. Hadde staten vært et land, ville det vært verdens femte største økonomi, nesten på høyde med Tyskland.

California har også investert tungt i tilpasninger i møte med klimakrisen. Nesten 150 forskjellige tilpasninger er med i dette arbeidet, som ble startet i 2015. Disse går på strategier og planer på alt fra erosjon, stigende havnivå, brann, hete, regn og snø.