- Snowden og reporterne har ikke skjønt hva de så på

Den norske E-tjenestens sjef er ikke den første til å tilbakevise opplysningene om NSA-overvåking av telefontrafikk i Europa. Allerede for tre uker siden gikk NSA-sjefen ut og sa at presseoppslagene bygget på en misforståelse rundt dokumentene.

General Keith Alexander, sjefen for NSA, mente hverken Edward Snowden eller reporterne han hadde delt sine stjålne dokumenter med, hadde skjønt hva som sto i dem.
Et utsnitt på forsiden av Dagbladet.no viser deler av dokumentet som avisen har brukt som bakgrunnsinformasjon. Det er disse dokumentene NSA-sjefen mener at både Snowden og pressen har misforstått. Bla videre for å se tilsvarende dokumenter om Nederland og Frankrike.
Disse grafikkene fra Nederland og Frankrike er av samme typen som Dagbladet brukte til å underbygge sin påstand om amerikansk overvåking i Norge. NSA-sjefen mener disse er blitt feiltolket.

Dagbladets «avsløring» av angivelig amerikansk overvåking av 33 millioner norske telefonsamtaler, falt tilsynelatende til jorden i dag.

Etter oppslaget om overvåkingen gikk sjefen for den norske E-tjenesten, general Kjell Grandhagen, ut og sa at dette dreide seg om opplysninger den norske etterretningstjenesten hadde samlet inn i utlandet, og deretter delt med sine amerikanske kolleger.

— Dette er ikke innhenting i Norge eller mot Norge, men norsk innhenting som deles med amerikanerne, sier Grandhagen. Han sa også at dette dreier seg om «norsk etterretnings egen innsamling av data til støtte for norske militæroperasjoner i utlandet».

Grandhagen slår med dette tilsynelatende fast at Dagbladets kilde, som er den amerikanske journalisten Glenn Greenwald som har skrevet for britiske The Guardian, har gjort en tabbe når han har tolket informasjonen han har fått fra den amerikanske varsleren Edward Snowden.

Samme feiltolkning

Dokumentene Greenwald viser til i Dagbladet-artikkelen, er av samme typen som han har vist til når han har skrevet om angivelig overvåking i flere andre land, som Frankrike og Spania.

Disse grafikkene fra Nederland og Frankrike er av samme typen som Dagbladet brukte til å underbygge sin påstand om amerikansk overvåking i Norge. NSA-sjefen mener disse er blitt feiltolket.

spørsmål fra Aftenposten om avsløringene i disse landene gjelder samme type overvåking som E-tjenesten nå snakker om, svarte Grandhagen: — Jeg tror ikke jeg skal uttale meg for mye om det som er skrevet i andre land. Men jeg tror også dere i pressen har sett at NSA selv gikk ut etter et par av sakene og sa at det gjaldt datainnsamling i tredjeland gjort av vedkommende lands tjenester. Det er også bekreftet av minst ett av de aktuelle landene.

Avvist i Kongressen

Det general Grandhagen trolig viser til er den offentlige høringen i den amerikanske kongressen den 29. oktober, der sjefen for NSA, general Keith Alexander, avviste at de hadde samlet inn opplysninger om millioner av telefonsamtaler i Europa.

— At NSA samlet inn titalls millioner telefonsamtaler er helt galt, sa Alexander.

NSA-sjefen sa at skjermbilder Edward Snowden stjal fra NSA og lekket til pressen viste «et web-verktøy for å håndtere data», og at hverken pressen eller Snowden «skjønte hva det var de så på».

Opplysninger fra NATO-allierte

Alexander sa videre at opplysningene var innhentet på lovlig vis og stammet fra samarbeidende utenlandske tjenester.

Les også

Dagbladet: - Må anta at E-tjenesten snakker sant

— For å være helt klar. Dette dreier seg ikke om informasjon som vi har samlet fra europeiske borgere, sa Alexander. - Det representerer informasjon som vi og våre NATO-allierte har samlet for å forsvare våre land og for å understøtte våre militære operasjoner.

En uttalelse som altså er nærmest identisk lik det Grandhagen sa på pressekonferansen i Oslo.

Alexander benektet imidlertid ikke presseoppslag om at amerikansk etterretning hadde overvåket andre lands ledere, slik andre dokumenter fra Snowden har avdekket.

Greenwald fastholder påstander

Den amerikanske reporteren Glenn Greenwald, som altså er mannen bak Dagbladets sak, og som har vært kilde bak tilsvarende saker i flere andre land, fastholder i dag at han mener NSA har samlet inn opplysninger om telefonsamtaler i Norge.

- NSAs egne dokumenter viser at dette viser innsamling MOT det navngitte landet, hevder Greenwald i en Twitter-melding som er lagt ut kl 12.46

Dette var halvannen time etter at sjefen for den norske E-tjenesten hadde hevdet noe annet.