Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) får Nobels fredspris

Organisasjonen får prisen for sin innsats for å forby atomvåpen, kunngjorde komitéleder Berit Reiss-Andersen fredag formiddag.

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, og komiteens sekretær, Olav Njølstad (i bakgrunnen), under offentliggjøringen av vinner av årets fredspris på Nobelinstituttet i Oslo.

– Organisasjonen får prisen for dens arbeid med å trekke oppmerksomhet til de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for dens banebrytende innsats for å oppnå et traktatbasert forbud mot slike våpen, sa hun.

ICAN er en koalisjon av 468 ikke-statlige organisasjoner fra 101 land. 25 norske organisasjoner er medlemmer. Den jobber for at alle land skal slutte seg til en FN-resolusjon som forbyr atomvåpen.

Norge har ikke støttet ICANs forsøk på å få til et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

– Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge. Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte komitélederen.

Både Russland og USA jobber med å modernisere sine atomvåpen.

ICAN-leder Beatrice Fihn og koordinator Daniel Hogsta jubler i organisasjonens hovedkontor i Genève i Sveits.

Ni land har atomvåpen

I dag har samtlige av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd – USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike – atomvåpen. Det har også India, Pakistan, Nord-Korea og Israel.

Et stort flertall av nasjonene i FN har startet forhandlinger om en ny traktat som forbyr atomvåpen. Norge stemte, sammen med sine allierte i NATO, mot forslaget om forhandlinger da saken kom opp i FN i fjor høst.

Norge var dermed ikke med da 132 FN-land møttes i New York i april for å forhandle frem et forbud.

Utenriksminister Børge Brende (H) har sagt at det ikke er aktuelt å støtte et forslag som svekker NATO som forsvarsallianse.

Som vanlig fulgte journalister fra hele verden kunngjøringen av hvem som er årets vinner av Nobels fredspris.

Jubel i ICANs hovedkontor

Norsk Folkehjelp, den eneste norske aktøren i ICANs styre, melder om jubel og ekstase ved hovedkontoret i Sveits da det ble kjent at de mottar årets fredspris, skriver NTB.

Våpenpolitisk rådgiver Grethe Østern i Norsk Folkehjelp sitter i ICANS styre.

– De har hatt så dårlig råd i ICAN at vi lot henne flytte til hovedkontoret deres i Genève og jobbe der. Hun sier at det brøt ut full jubel der da de fikk nyheten, forteller generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp til NTB.

Atomvåpen er blitt brukt to ganger. Det var da USA bombet de to japanske byene Hiroshima og Nagasaki på slutten av andre verdenskrig.

Trodde det var tulletelefon

– Jeg fryktet at det var en spøk. Det er bare veldig, veldig vanskelig å innse, og du blir så nervøs for at det ikke er sant. Det var ikke før nobelkomiteens leder talte på direktesendt TV og sa navnet ICAN at vi faktisk innså at vi hadde fått prisen, sier ICAN-leder Beatrice Fihn.

Da hun endelig skjønte at organisasjonen hadde fått prisen, ble det umiddelbare sjokket erstattet med ren glede.

– Jeg føler meg utrolig beæret og lykkelig. Dette gjør alle timene og årene med arbeid som folk har lagt ned for å få til FN-traktaten, virkelig verdt det, sier Fihn.

Hun sier hun fikk vite at hun fikk prisen via telefon bare få minutter i forkant av kunngjøringen og betegner det hele som veldig spesielt.

Minen hennes ble imidlertid raskt alvorlig da hun fikk spørsmål om hvilken beskjed nobelprisen bør gi til atommaktene, som foreløpig har nektet å undertegne FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

– Atomvåpen er ulovlig nå, på grunn av denne FN-traktaten. Å ha atomvåpen, utvikle atomvåpen, bruke atomvåpen, alt dette vil bli fordømt på det sterkeste av det internasjonale samfunnet. Selv om atommaktene ikke har signert den, vil vi fortsatt kunne legge enormt mye press på dem, sier hun.

Var blant favorittene

Nobels fredspris omtales av mange som verdens mest prestisjetunge pris.

I Alfred Nobels testamente fra 1895 gjorde han det klart at fredsprisvinnere må oppfylle minst ett av disse tre kravene: «Reduksjon av militærstyrker», «arrangering av fredskongresser» eller «nasjonenes forbrødring».

På forhånd var atomavtalen med Iran fra 2015, pave Frans og FNs høykommissær for flyktninger blant favorittene til å vinne prisen. Også ICAN ble på forhånd nevnt som en favoritt.