Verden

Her er det full stopp for flyktningene fra Irak og Syria

Grensene mot Tyrkia ble stengt for flyktninger så snart migrasjonsavtalen med EU var på plass. Hvor er flyktningene fra Syria, Irak og Afghanistan nå?

Hit, men ikke lenger. Grensene fra Syria inn i Tyrkia har blitt effektivt stengt de siste månedene, noe som gjør at tusenvis av flyktninger presses mellom grensene og kamphandlinger inne i Syria.
  • Hans Henrik Torgersen
    Journalist

Tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser med all tydelighet at Europas løsning på flyktningutfordringen har hatt utilsiktede konsekvenser. Resultatet er en alvorlig humanitær krise for flere hundretusen flyktninger som nå er presset mellom krigshandlinger inne i Syria og grensen mot Tyrkia.

De syriske flyktningene: Disse tvinges opp mot grensen til Tyrkia, Libanon og Jordan. Kommer ikke inn noen steder. Antallet internt fordrevne øker kraftig. Det siste offisielle tallet sier at 6,6 millioner mennesker av Syrias totalt 19,9 millioner har blitt tvunget på intern flukt – mens 4,8 millioner har forlatt landet.

Afghanistan: Dette var den nest største flyktninggruppen som kom til Europa frem til avtalen trådte i kraft. Nå sitter de fleste fast i Tyrkia. Ruten fra Afghanistan går normalt gjennom Iran til Tyrkia og derfra til Europa. Ingen nye kommer inn i Tyrkia, og det finnes ikke tall for hvorvidt afghanere fortsatt forlater hjemlandet eller blir.

Irak: Grensen mot Tyrkia stengt av kurdiske myndigheter. Noen tusen har valgt å reise inn i krigsrammede Syria, men kommer ikke videre derfra. De langt fleste sitter fast i Irak, men mange er også i Tyrkia.

  • Tyrkia-ekspert: Erdogan stiller EU til veggs
Da den tyrkiske statsministeren Ahmet Davutoglu signerte avtalen med EU i mars, markerte det starten på en mye tøffere linje overfor flyktninger som vil inn i Tyrkia. Her sammen med Jean-Claude Juncker og Donald Tusk.

– Endringen har vært veldig tydelig, og nå har du store masser med mennesker på grensen mellom Tyrkia og Syria. Leirene er overbefolket i disse midlertidige leirene, og det er en stor andel av kvinner og barn her, sier Charmain Mohamed, som er rådgiver for Flyktninghjelpen i Syria.

Presses mellom grensen og krigshandlinger

Hun forteller at det på grensestedene A’zaz og Dana har blitt leirer med til sammen 150.000 flyktninger. Stengingen av grensen mot Syria skjedde nærmest samtidig med at Tyrkia inngikk sin avtale med EU i midten av mars.

– Ingenting å tjene på å ha åpne grenser

– Erdogan mener nok man ikke har hatt mer å tjene på å holde grensene åpne lenger. Assad har en sterkere posisjon i Syria enn tidligere og da trekker Tyrkia seg mer tilbake. De ønsker nå å være posisjonert for et Syria der Assad fortsetter å styre, sier Einar Wigen, Tyrkia-ekspert og postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

– Jeg kan ikke spekulere i hvilke intensjoner de har hatt med å ta såpass mange inn, men det er en mulighet at de har blitt brukt som en brikke i et storpolitisk spill. Samtidig er det klart at mange i Tyrkia mener man har en plikt til å hjelpe syrerne, sier Wigen.

Stenges over hele linjen

Samtidig med at Tyrkia har stengt sin grense mot Syria, har kurdiske myndigheter i Irak stengt grensen mot Tyrkia fra sin side. Det betyr at flere flyktninggrupper nå er utestengt fra å bruke den tyrkiske ruten mot Europa.

– Problemet er at Tyrkia har gjort et unntak for flyktninger fra Syria, så de blir dokumentert. Flyktninger fra andre land får ikke den statusen, men det kan virke som om antallet som kommer til Tyrkia er kraftig redusert, sier Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen til Aftenposten.

At antallet nye flyktninger til Tyrkia har stoppet helt opp den siste tiden, er en oppsiktsvekkende utvikling hvis man ser på hvordan situasjonen i Syria er.

– Situasjonen i Syria er veldig vanskelig. Det pågår en beleiring av Aleppo, og grensene mellom Syria og alle nabolandene – ikke bare mot Tyrkia – er stengt. Vi har ikke klart å løse situasjonen politisk, og vi har heller ikke klart å hjelpe i nærområdene, sier Nesse.

Etter det Aftenposten erfarer har de fleste bistandsorganisasjoner nå store problemer med å få inn mat fra Tyrkia til Syria – og for de flyktningene som velger å prøve å krysse grensen kan det fort bli livsfarlig.

Meldes om skyting mot flyktninger

– Det er til dels mange rapporter om at det skytes mot dem som forsøker å krysse grensen. Jeg er ikke i en posisjon til å bekrefte det, men det synes klart at situasjonen er svært alvorlig, sier Einar Wigen.

På grensen mellom Jordan og Syria befinner det seg nå cirka 100.000 flyktninger. De fleste av disse stammer fra området rundt Aleppo, og har tatt seg gjennom det krigsherjede Syria og hit i håp om å rømme landet denne veien.

I Jordan, på grensen mot Syria, sitter tusenvis av syrere fast.
Les også

Fire spørsmål og svar om deporteringen av migranter fra Hellas til Tyrkia

– Motivasjonen til de som har reist fra Aleppo til Jordan er vanskelig å forstå. Det er mulig at de har hørt om et tilfelle der Jordan slapp inn noen flyktninger, men den åpningen er nå lukket helt, sier Charmain Mohamed.

Norske myndigheter følger situasjonen i Syria spesielt nøye – og mener det beste man kan gjøre er å støtte opp under de humanitære organisasjonenes arbeid.

– Norge støtter FN, Røde Kors og humanitære organisasjoner som gjør en heroisk innsats for å hjelpe sivile i nød, under svært krevende forhold. Men hjelpen som kommer frem er langt fra tilstrekkelig. Vi står overfor en enorm katastrofe med over 13 millioner mennesker i nød i Syria og over 10 millioner i Irak. Akkurat nå følger vi spesielt med på situasjonen i Øst-Aleppo og vi støtter FNs arbeid med å få humanitær tilgang til beleirede områder, sier statssekretær Tore Hattrem til Aftenposten.

Les mer om

  1. Tyrkia
  2. Irak
  3. Flyktninger
  4. Afghanistan
  5. Syria
  6. EU