Verden

Domstol varsler full gransking av påståtte krigsforbrytelser i Palestina

Aktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) vil starte en formell etterforskning av påståtte krigsforbrytelser i Palestina. – En mørk dag, sier Israel.

Demonstranter protesterte utenfor ICC i Haag i november med krav om at domstolen etterforsker den israelske hæren.
  • NTB-AFP-AP

– Jeg føler meg sikker på at krigsforbrytelser er blitt begått eller begås på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og på Gazastripen, sier ICCs sjefanklager Fatou Bensouda fredag.

Fredagens kunngjøring fra domstolen i Haag er et stort skritt videre etter flere år med forundersøkelser av påståtte forbrytelser begått av både israelere og palestinere i de israelskokkuperte områdene.

– En mørk dag for sannhet og rettferdighet, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som mener ICC er blitt til et «politisk verktøy for å delegitimere den israelske stat».

Palestinere positive

Stater kan ikke bli straffeforfulgt av ICC, men en etterforskning kan ende med at enkeltpersoner blir tiltalt. Nyheten fra Haag blir ønsket velkommen i Ramallah.

Palestinere ser på hus som er ødelagt av den israelske hæren i landsbyen Beit Kahil på Vestbredden i november. Hæren sier de raserte hjemmene til fire palestinere som mistenkes for å ha drept en soldat.

– Palestina er glad for dette steget, som for lengst burde vært tatt, for å videreføre prosessen mot en etterforskning etter nesten fem lange og vanskelige år med forundersøkelser, heter det i en uttalelse fra palestinske selvstyremyndigheter.

Før etterforskningen kan starte for fullt, ber aktoratet dommerne i Haag bekrefte at en fremtidig gransking skal omfatte den okkuperte Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza, samt at ICC har jurisdiksjon over disse områdene.

Israel ikke medlem

Sjefanklager Bensouda ber dommerne om å avgjøre dette spørsmålet så raskt det lar seg gjøre. Hun påpeker samtidig at aktoratet ikke trenger grønt lys fra dommerne for å starte en etterforskning.

Palestina ble medlem av ICC i 2015 og ba domstolen etterforske Israel for krigsforbrytelser, med henvisning til at landet ifølge dem ikke er villig til å gjøre dette selv. Israel har helt siden ICC ble opprettet i 2002, nektet å slutte seg til domstolen.

En israelsk soldat sikter på palestinske demonstranter under en protest i Hebron på den okkuperte Vestbredden 9. desember.

Saken er høyst betent. John Bolton, USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver, truet i fjor med å pågripe ICC-dommere hvis de tok affære overfor Israel eller USA, som heller ikke er tilsluttet straffedomstolen.

Bosetninger

Mens fredsprosessen har ligget død i over ti år har palestinerne de siste årene forsøkt å stille Israel til ansvar for påståtte brudd på folkeretten, inkludert bygging og utvidelse av bosetninger på okkupert land.

Palestina anklager også Israel for blant annet utenomrettslige henrettelser og for kollektiv avstraffelse, blant annet ved rasering av palestinske bolighus.

ICCs undersøkelser går tilbake til krigen på Gazastripen i 2014. På palestinsk side ble 2.251 mennesker drept, flesteparten sivile. 74 ble drept på israelsk side, de fleste av dem soldater.

HRW-kritikk

Det er også gjort forundersøkelser i forbindelse med protestbølgen på Gazastripen i fjor. FN-granskere fant i en rapport i februar i år skjellig grunn til å tro at israelske soldater skjøt med overlegg mot barn og helsearbeidere og anbefalte at bevismaterialet oversendes til ICC.

Israel har påberopt seg retten til selvforsvar ved grensen og kalt anklagene for absurde. På den blodigste dagen, 14. mai, ble 58 palestinere drept og over 2.700 såret da israelske soldater skjøt med skarpt mot demonstranter ved det tungt bevoktede grensegjerdet.

Human Rights Watch, som har dokumentert overgrep begått av alle parter i konflikten, kritiserer ICC for å ha brukt altfor lang tid på forundersøkelser.

– Palestinske og israelske ofre har møtt en mur av straffrihet for alvorlige krenkelser begått mot dem i lang nok tid. Aktoren burde ha gått direkte i gang med en formell gransking som hun har fullmakt til å gjøre, sier menneskerettsorganisasjonens sjef Kenneth Roth i en uttalelse.

Ingen Mavi Marmara-tiltale

Tidligere i desember ble det klart at ICC ikke vil reise noen tiltale i kjølvannet av Israels angrep mot Mavi Marmara i 2010. Ni tyrkiske borgere ble drept da israelske kommandosoldater bordet aktivistskipet som var på vei til Gazastripen med nødhjelp.

Israel betalte i 2016 drøyt 160 millioner kroner i erstatning til de etterlatte etter ofrene for kommandoraidet, mot at Tyrkia droppet saken de truet med å føre mot de israelske soldatene som deltok.