Verden

Norsk barnevernssak til ankebehandling i Strasbourg

En barnevernssak fra Norge skal opp til ankebehandling i storkammeret i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Saken ble opprinnelig behandlet av EMD i desember, og domstolen kom da fram til at Norge hadde brutt menneskerettighetene. Saken dreier seg om en gutt som ble tatt hånd om i fosterhjem da den 17 år gamle moren ankom Norge i 2010 som flyktning. Gutten var da rundt ett år gammel. Han ble senere tvangsadoptert.

Mors rett til samvær etter at barnevernet hadde tatt over omsorgen for barnet var hovedpunktet i saken.

Retten viste til en dom mot Norge i fjor høst og påpekte at myndighetene plikter å legge til rette for å gjenforene familier så raskt som mulig etter omsorgsovertakelse, og kritiserte de strenge begrensningene på samvær. Selve omsorgsovertakelsen ble i liten grad berørt.

En annen faktor var at gutten ble plassert i en kristen familie, mens moren er muslim og ønsket at han skulle bli oppdratt i tråd med hennes religion. Kvinnen ba domstolen også vurdere om artikkel 9 om religionsfrihet var brutt, men saken ble kun vurdert med tanke på retten til familie- og privatliv.

Domstolens avgjørelse ble anket, og et dommerpanel avgjorde mandag at saken skal behandles i domstolens storkammer, som er ankeinstansen i EMD. Fire andre saker som ble vurdert, ble avvist.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Norge
  3. Barnevernet i EMD
  4. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen