Verden

Dansk politi starter beslaglegging av verdisaker

Den såkalte smykkeloven i Danmark starter å virke fra fredag. Dermed kan politiet beslaglegge verdisaker som asylsøkere har med seg.

Danmark har nå innført grensekontroll mot Tyskland for å få kontroll over strømmen av migranter som tar seg nordover i Europa.
  • Ntb

Til hjelp i arbeidet har politiet fått en ti siders veileder som beskriver hva slags verdigjenstander som skal beslaglegges.

Ifølge veiledningen skal det vurderes om gjenstanden har stor personlig verdi og affeksjonsverdi for den det gjelder. Gjenstander med affeksjonsverdi skal ikke beslaglegges.

Loven som ble vedtatt i januar, har vekket debatt og politisk strid i Danmark. Den er også blitt mye omtalt i utenlandske medier og kritisert av organisasjoner som Amnesty og FNs høykommissær for flyktninger.

Også pengesummer på over 10.000 kroner kan nå beslaglegges fra asylsøkere, og meningen er at verdiene skal bidra til å finansiere kost og losji mens de oppholder seg i Danmark.

Muligheten for å frata asylsøkere penger og verdisaker ble vedtatt sammen med flere andre innstramminger i dansk asylpolitikk.

Les også

  1. Omstridt forslag får flertall: Dansk politi kan beslaglegge flyktningers verdisaker

  2. Sverige regner med rundt 100.000 asylsøkere i år

  3. Slår alarm om kriminelle mindreårige asylsøkere: - De stjeler og tar jenter mellom bena

  4. Omstridte asylinnstramninger i Danmark vekker kraftige reaksjoner

  5. Troms Frp vil frata asylsøkere verdisaker

  6. Kan den danske «smykkeloven» håndheves med anstendigheten i behold? | Ingeborg Senneset

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa