Verden

Norge bruker 20 millioner på Clinton

Det er uro internt i Clinton Global Initiative over organisasjonens ambisjoner og økonomi. Norge er en av hovedsponsorene.

Clinton Global Initiative blir nå en familiebedrift for the Clintons, fra venstre Hillary, Bill og Chelsea. Stiftelsen har interne problemer og Norge er en av de største bidragsyterne. Foto: Haraz N. Ghanbari

  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Clinton Global Initiative er en ideell stiftelse med mer enn 350 ansatte i 180 land og driver med det som interesserer den tidligere presidenten, hevder anonyme kilder til The New York Times.

I fjor gikk stiftelsen med 8 millioner dollar i minus. Dette kommer på toppen av år med underskudd under finanskrisen.

Ifølge The New York Times, ligger årsaken til dette i manglende profesjonell styring. Stiftelsen har ikke én klar forretningsidé og er preget av at den driver med det som faller Bill Clinton inn.

Norge stor giver

Norge er en av de største bidragsyterne til stiftelsen med hele 20 millioner kroner i året. Dette er penger som går over bistandsbudsjettet.

Statssekretær Arvinn Gadgil (SV) i Utenriksdepartementet sier til Aftenposten at Norge og Clinton-stiftelsen har samarbeidet i flere år innen stiftelsens kjerneområder.

I en lengre artikkel i The New York Times denne uken, kommer det frem at det ikke er så enkelt å fastslå hva som er stiftelsens kjerneområder.

Det er betydelige interne problemer. Avisen bygger på en rekke interne kilder, men også på det arbeidet som nå gjøres for å få stiftelsen på rett kjøl.

Problemene er knyttet til stiftelsen finanser, hva den skal være og hva den skal drive med. Mye av kritikken reflekterer hva som ble sagt om Clinton i hans første år som president. Mange av dem som er sentrale i stiftelsen er også rådgivere fra presidenttiden.

Flyttet fra Harlem

I disse dager flytter Hillary Clinton og datteren Chelsea inn i stiftelsens nye kontorlokaler i Time-Life-bygningen på Manhattan. Den har flyttet fra Harlem.

Mange mener at stiftelsen vil være et godt utgangspunkt for Hillary om hun bestemmer seg for å stille opp i neste presidentvalg i 2016.

Chelsea skal få en mer dominerende plass i stiftelsen som skal få en mer profesjonell ledelse.

I tillegg har den satt seg djerve mål for å samle inn mer penger og ikke minst er den en stiftelse som selv til i USA å være, bruker kjendiser som frontfigurer.

Samarbeider tett

Cadgil forklarer hvordan den norske støtten gis:

— Norsk støtte gis direkte til stiftelsens prosjekter i utviklingsland og indirekte gjennom multilaterale organisasjoner som vi samarbeider med. Støtten følges opp gjennom tilskudds brev og rapporteringskrav, og gjennom representasjon i styrer til multilaterale organisasjoner vi er medlem av.

Ifølge statssekretæren har Norge gode erfaringer med samarbeidet og stiftelsen har oppnådd gode resultater.

— Clinton-stiftelsen er som alle andre samarbeidspartnere, underlagt kravene om nulltoleranse for korrupsjon og om å levere gode resultater. Alle Norges samarbeidspartnere vet at om de bryter med de kravene, så vil det få følger for videre samarbeid, slår han fast.

alf.ole.ask@aftenposten.no

Les også

  1. Bistands-millioner går til amerikanske tenketanker

  2. Republikanerne truer med boikott av CNN og NBC

  3. Obama tjente 3,7 millioner kroner i fjor

Statssekretær Arvinn Gadgil (SV) i Utenriksdepartementet sier at Norge og Clinton-stiftelsen har samarbeidet i flere år innen stiftelsens kjerneområder. Foto: UD