Verden

Justisministeren: – Ingen bevisst konspirasjon med russerne

NEW YORK (Aftenposten): Robert Muellers rapport konkluderer med at det ikke var noen bevisst samrøre mellom Russland og president Trumps valgkampstab.

Spesialetterforsker Robert Mueller var søndag i kirken med sin kone. Senere søndag la justisminister William Barr frem et sammendrag av konklusjonene hans.
 • Christina Pletten
  Christina Pletten
  Kommentator

– Det ble akkurat kunngjort at det ikke var noe samrøre med Russland, den mest latterlige anklagen jeg har hørt, sa president Donald Trump på vei fra Florida til Washington.

– Det er en skam at presidenten deres måtte gå gjennom dette. Dette var et ulovlig forsøk på å ta meg ned, og jeg håper noen vil se nærmere på det.

Justisminister William Barr sendte søndag et brev til Kongressen der han sammenfatter de viktigste funnene i spesialetterforsker Robert Muellers rapport.

Muellers etterforskning har ikke konkludert med at president Trump og hans team har bevisst konspirert eller samarbeidet med russere for å påvirke valget.

«Spesialetterforskerens granskning fant ikke at Trump-kampanjen eller noen som var assosiert med den, konspirerte med eller koordinerte med Russland i deres forøk på å påvirke presidentvalget i 2016,» står det i brevet.

Mueller har heller ikke funnet bevis for at det var noen amerikanske statsborgere involvert i russernes påvirkningskampanjer.

– Dette er en fullstendig seier for presidenten, sa Donald Trumps advokat Jay Sekulow til NBC.

– Det beviser det vi har sagt hele tiden, at det ikke har vært noe samrøre med russerne.

Hindring av rettes gang

Når det gjelder hindring av rettens gang er rapporten mindre tydelig. Barr skriver at spesialetterforskeren ikke har konkludert med om presidenten har begått et lovbrudd når det gjelder å hindre rettens gang. Mueller har i stedet lagt frem fakta for «relevante handlinger» og bevis både for og mot.

Spesialetterforskeren skriver at «selv om denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten har begått en kriminell handling, frifinner den ham heller ikke».

Spesialetterforskerens avgjørelse om å ikke trekke en konklusjon når det gjelder hindring av rettens gang, gjør at det nå er opp til justisministeren å bestemme om Trump har begått en kriminell handling, skriver Barr.

Barr og visejustisminister Rod Rosenstein mener bevisene som er fremlagt ikke taler for at presidenten har hindret rettens gang på en måte som bryter loven.

Fire medlemmer i Kongressen fikk brevet via e-post søndag. Sammendraget ble samtidig offentliggjort.

Du kan lese hele brevet her.

Ingen tiltalt for samrøre

Seks av Trumps nære medarbeidere og rådgivere er blitt tiltalt som følge av Muellers etterforskning. De har blant annet løyet om kontakt med russere. Flere av dem er også tiltalt for kriminelle forhold som ikke har noe med Russlands valgpåvirkning å gjøre. Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er for eksempel tiltalt og dømt for hvitvasking av penger.

Ingen er imidlertid blitt tiltalt for å ha samarbeidet direkte med Russland, og da Mueller overleverte rapporten til Barr fredag, ble det klart at det ikke vil komme flere tiltaler fra spesialetterforskeren.

– Pinlig for demokrater

Det er viktig å lære av denne totale renvaskingen, mener Kevin McCarthy, Trumps partifelle og republikanernes leder i Representantenes hus.

– Demokratene opptrådte uansvarlig og kastet all forsiktighet over bord for å skade Trump-regjeringens arbeid for innbyggerne, sier han i en e-post Aftenposten mottok søndag kveld norsk tid.

Han mener konklusjonene er pinlig for demokratene.

– Jakt på oppdiktede skandaler og partipolitiske granskninger vil ikke skape noen meningsfylt forandring for landet, sier McCarthy.

– Ikke objektiv

De demokratiske kongresslederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer mener Barrs sammendrag til Kongressen reiser like mange spørsmål som svar.

I en felles uttalelse sier de to at Barrs tidligere partiskhet mot etterforskningen gjør at han ikke er i en posisjon til å trekke objektive slutninger.

Pelosi og Schumer mener at siden Mueller-rapporten ikke frikjenner Trump for noe så alvorlig som å ha hindret etterforskningen, viser det hvor viktig det er at den fulle og hele rapporten blir offentliggjort så raskt som mulig.

De to demokratene mener også at Trumps egen betegnelse om rapporten er en «full frifinnelse» er «en direkte motsigelse av Muellers ord og bør ikke gis noen form for kredibilitet».

Over 500 ransakelsesordrer

Brevet til justiskomiteen gir et bilde av en svært omfattende granskning. Spesialetterforskeren har sysselsatt 19 advokater og 40 FBI-agenter. Disse har utstedt mer enn 2800 stevninger, gjennomført over 500 ransakelsesordrer, spurt 13 utenlandske stater om informasjon og avhørt rundt 500 vitner.

Spesialetterforskerens mandat

Spesialetterforsker Robert Mueller ble oppnevnt av fungerende justisminister Rod Rosenstein for å granske følgende:

 1. enhver forbindelse eller koordinering mellom den russiske regjeringen og individer tilknyttet president Donald Trumps valgkampapparat;
 2. enhver annen sak som kan komme opp som følge av etterforskningen;
 3. enhver sak som oppstår som følge av spesialetterforskerens virksomhet, inkludert mened, hindring av rettens gang, ødeleggelse av bevis og trusler mot vitner

34 personer og tre russiske selskaper er tiltalt som følge av etterforskningen. Mange av enkeltpersonene er russiske statsborgere og agenter som jobber for etterretningstjenesten.

Mueller har gjennom rettsdokumentene beskrevet en svært omfattende operasjon fra russerne for å undergrave den demokratiske prosessen, skape splid i det amerikanske samfunnet og hjelpe Donald Trump til å vinne presidentvalget. Dette har også tidligere vært beskrevet i rapportene fra USAs etterretning.

Justisminister William Barr forlater hjemmet sitt i Washington lørdag morgen.
USA ventet i spenning på nyheter om innholdet i Robert Muellers rapport.

Les også

 1. Robert Mueller har levert sin rapport. Den er hemmelig foreløpig, men her er det vi allerede vet.

 2. Trumps team mener Mueller frikjenner presidenten. Andre ber dem vente med jubelen.

Vil ha hele rapporten

Demokratene i Kongressen har forlangt at hele rapporten skal offentliggjøres. Mange republikanere, inkludert president Trump, har uttrykt lignende ønsker.

Barr skriver i brevet at han vil forsøke å etterkomme ønskene så langt han kan.

«Jeg er klar over offentlighetens interesse i denne saken. På bakgrunn av dette er det mitt mål og hensikt å offentliggjøre så mye som mulig av spesialetterforskerens rapport som jeg kan, i henhold til lover, reguleringer og departementets regler,» skriver Barr i brevet til Kongressen.

Representantenes hus vedtok nylig enstemmig å be om at rapporten blir offentliggjort. Det vil imidlertid være opp til Barr å vurdere hva som skal forbli hemmeligstemplet.

Medlemmer av Trumps team i Det hvite hus og republikanerne i Kongressen sa i helgen at presidenten nå var renvasket. Selv var Trump taus mens USA ventet på at rapportens innhold skulle bli kjent.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.

Les mer om

 1. Amerikansk politikk
 2. Donald Trump
 3. Russland