Tyskland har hentet hjem IS-mistenkt kvinne og barna hennes fra Syria

En IS-mistenkt tysk kvinne er blitt hentet hjem fra Syria sammen med fire barn. Det er første gang Tyskland repatrierer en IS-mistenkt person.

Norske eksperter tror ikke at den tyske domsavgjørelsen vil vektlegges i norske domstoler.

Tre av barna er kvinnens egne, mens det fjerde er ei to år gammel jente med amerikansk statsborgerskap som kvinnen har tatt vare på.

Kvinnen og barna ankom Frankfurt lufthavn lørdag kveld etter å ha blitt satt på et fly i Erbil i Nord-Irak. De har tidligere befunnet seg i Nord-Syria, opplyser tysk politi.

Anonyme kilder sier til nyhetsbyrået DPA at de har vært fanget i al-Hol-leiren, der det også befinner seg norske kvinner og barn. Den norske regjeringen har så langt avvist å hente dem hjem.

Les også

Kan familiene tvinge staten til å hente IS-kvinnene hjem fra Syria? Rettssakene er allerede i gang

Mistenkt for terror og omsorgssvikt

Det er politiet i delstaten Hesse som nå overtar saken mot den 30 år gamle tyske kvinnen. Hun er mistenkt for å ha deltatt i en terrororganisasjon og for omsorgssvikt, opplyser en talsmann for statsadvokaten i Frankfurt. Det er foreløpig ikke utstedt noen arrestordre mot kvinnen.

Flere andre mistenkte IS-medlemmer er blitt stilt for retten i Tyskland, men de har enten kommet tilbake ved egen hjelp eller blitt deportert fra et annet land enn Syria.

Tyskland har tidligere hentet hjem barn uten foreldre fra fangeleirene i Nord-Syria. Også Norge har hentet hjem fem foreldreløse barn fra al-Hol-leiren etter at de ble funnet av Aftenpostens journalister.

Bare i Al-Hol sitter det rundt 11.000 kvinner og barn som ikke kommer fra Syria eller Irak. Lokale myndigheter og FN har bedt stater hente hjem disse borgerne, men fortsatt nøler de fleste land.

Gir trolig ikke norsk presedens

I flere europeiske land har tidligere IS-medlemmer og deres familier forsøkt å gå rettens vei for å tvinge hjemstatene til å hente hjem kvinner og barn fra Syria. Blant annet har et advokatteam klaget inn Frankrike til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Utfordringen er at menneskerettighetskonvensjonen kun gjelder der den enkelte stat har jurisdiksjon.

Ekspertene tror likevel en eventuelt fellende dom i Strasbourg ville fått presedensvirkning i Norge.

I Tyskland er imidlertid situasjonen en annen.

Assisterende direktør Gro Nystuen ved Norges institusjon for menneskerettigheter sa tidligere i år til Aftenposten at Tysklands grunnlovsbestemmelse er spesiell, og at den tyske dommen derfor ikke nødvendigvis får innvirkning på andre europeiske land.

Den tyske konstitusjonsdomstolen har nemlig tolket bestemmelsen slik at den også gjelder utenfor landets grenser.

– Tyske myndigheter har dermed en mye klarere hjemmel for å si at staten har ansvar for sine borgeres velbefinnende også i utlandet, sa Nystuen til Aftenposten.

Hun tror ikke at den tyske domsavgjørelsen vil vektlegges i norske domstoler.