Greta Thunberg på EU-møte før klimalov legges frem

Klimaaktivist Greta Thunberg deltok på EU-kommisjonens møte onsdag, rett før den legger fram sitt forslag til ny klimalov. Forslaget har allerede fått kritikk.

Greta Thunberg (t.h.) fikk plassen ved siden av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på møtet før forslaget til ny klimalov for EU legges fram.

17-åringen er en av flere som allerede har kritisert det som har lekket ut om forslaget. Som en del av EUs klimainnsats skal det blant annet lovfeste målet om karbonnøytralitet innen 2050.

– Dette forslaget gjør overhodet ingenting med klimakrisen. Netto nullutslipp i 2050 for EU er det samme som å kapitulere. Vi trenger ikke bare mål for 2030 og 2050. Først og fremst trenger vi dem for 2020 og hver måned og hvert år som kommer, skriver hun i et brev sammen med andre unge aktivister.

Thunberg skal etter planen også delta på en klimademonstrasjon i Brussel fredag. Markeringen er en del av bevegelsen Fridays for Future – fredager for fremtiden – som har oppstått i kjølvannet av hennes klimaengasjement.

– Tapt tiår

Greenpeace er også blant dem som kritiserer det som hittil er blitt kjent om den kommende klimaloven. «Forslaget peker mot et tapt tiår», skriver organisasjonen i en epost og etterlyser skjerpede utslippskrav i perioden fram til 2030.

– Kutt i utslippene av drivhusgasser de neste ti årene er ifølge FNs vitenskapsfolk avgjørende for om klimatiltakene skal lykkes eller ei, heter det i en pressemelding.

– Uten planer om vitenskapelige baserte mål for 2030 eller tiltak for å få slutt på subsidiering av fossilt brensel, legger vi opp til å mislykkes, sier Greenpeace-rådgiver Sebastian Mang. Han sier tiår med nøling har ført til at Jordens overlevelse står på spill.

– Tomt skall

Både Greenpeace og gruppen Climate Action Network (CAN) er skuffet over at EU vil vente til høsten med å skjerpe sine klimakrav.

– Den europeiske klimaloven risikerer å bli et tomt skall. Det som er kommet ut, inneholder ikke noe tydelig veikart for å nå målet om klimanøytralitet i 2050, sier CANs Europa-direktør Wendel Trio.

– Ved å foreslå at 2030-målet skal skjerpes først i september, har ikke EUs medlemsland tid til å bli enige før klimatoppmøtet i Glasgow i november, som er den internasjonale fristen for å legge fram nye og ambisiøse klimaløfter.