Norge henter foreldreløst barn fra Syria-leir. - Jeg er glad og lettet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Jeg er glad og lettet over at vi har hentet ut et foreldreløst barn fra Syria. Det sa utenriksminister Anniken Huitfeldt på pressekonferansen klokken 17. Barnet på er på vei til Norge.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekrefter at norske myndigheter henter et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria. Barnet hadde norsk far.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) bekreftet på pressekonferansen at norske myndigheter er i ferd med å hente et foreldreløst barn til Norge. Barnet har oppholdt seg i en leir i Syria.

Barnets identitet ble bekreftet med DNA-test fredag.

– Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger. Barnet er under skolealder og skal til Norge, sier Huitfeldt.

Hun oppfordret pressen til ikke å møte barnet på flyplassen. Og folk som får et nytt, lite barn i nabolaget, til å vise diskresjon.

– At vi henter ut foreldreløse barn til Norge, er en kjent sak, sa Huitfeldt.

Ifølge VG, som skrev om saken først, ble operasjonen gjennomført mandag i byen Qamishli i Rojava i Nord-Syria.

Det er barnets far som var norsk. Det betyr at dette er en annen type sak for UD enn sakene til de fire norske IS-kvinnene i syriske leirer, som til sammen har fire barn.

Høy prioritet for regjeringen

Huitfeldt sa at norske myndigheter hadde arbeidet med saken siden i vår og har hatt god kontakt med myndighetene i Syria. Forsvaret har bistått i å få hentet barnet ut. Barnet vil bli ivaretatt av barnevernstjenesten.

Hutifeldt ønsket ikke å svare på om eller hva slags familie barnet har i Norge.

– I Norge vil barnet få den oppfølgingen og omsorgen det trenger og den bistanden som måtte være nødvendig fra barnevernet og eventuelt andre myndigheter, sier Huitfeldt.

Hun sier saken har vært høyt prioritert etter at norske myndigheter i vår ble kjent med saken. UD ønsker ikke å gi ytterligere informasjon om barnet eller reisen til Norge. Dette for å ikke bidra til identifisering av barnet.

– Jeg ber alle om å respektere at barnet skal skjermes, at det ikke identifiseres og at det skal få komme til Norge med størst mulig ro rundt seg. Det gir det beste grunnlaget for å forme sitt eget liv her, sier utenriksministeren.

Støre-regjeringen vil ikke hente kvinner og barn hjem

Foreldrerløse, norske barn hentes hjem. Sommeren 2019 ble fem foreldreløse barn hentet fra Syria til Norge.

Men når det gjelder mødre med barn som oppholder seg i leire i Syria, er situasjonen en annen.

Støre-regjeringen følger Solberg-regjeringens linje: De nekter å hente kvinnene og barna hjem fra Syria og vil ikke etablere presedens på dette. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har formulert seg som sin forgjenger: Hun er «selvfølgelig veldig urolig for barna» og «følger situasjonen nøye».

En sak mot Frankrike kan avgjøre om Norge må hente hjem de norske IS-kvinnene og barna deres.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) vil trolig om kort tid vil avgjøre om Norge og andre europeiske land plikter aktivt å hjelpe «sine» IS-kvinner og barna deres hjem – eller om staten har rett til å nekte.

Domstolen avgjør hvordan den europeiske menneskerettskonvensjonen skal tolkes.

Hvis domstolen lander på dette, vil det overprøve norsk rett.

Finland, Danmark og Sverige har den siste tiden hentet hjem flere IS-kvinner, av humanitære og sikkerhetsmessige hensyn.

Redd Barna: – Flere bør hentes til Norge

Redd Barna er glade for at barnet blir hentet til Norge, og håper at flere kan følge etter.

– Vi håper dette vitner om at norske myndigheter vil hente hjem de resterende barna og deres mødre, sier direktør Gunvor Knag Fylkesnes for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

Norge har juridiske forpliktelser overfor disse barna, påpeker Knag Fylkesnes.

– For oss er det helt uakseptabelt at norske myndigheter med vitende og vilje tillater at norske barn blir sittende igjen i det som omtales som torturlignende forhold, og lar dem bli straffet for noe de ikke har gjort. Nå må de få komme hjem før det er for sent, sier hun.