Verdens to fremste økonomiske lokomotiver har kollidert. Det kan ramme Norge.

«Handelskriger er bra, og de er enkle å vinne,» sa Donald Trump i fjor. Virkeligheten viste seg å være en annen.

Xi Jinping og Donald Trump har møttes en rekke ganger de siste to årene og skal ha utviklet et godt personlig forhold. Men de klarte ikke å få på plass en ny handelsavtale mellom Kina og USA.

KORT FORKLART

Hva er saken?

Etter flere måneder med forhandlinger trodde de fleste at USA og Kina skulle bli enige om en ny handelsavtale. Men samtalene kollapset denne måneden. Fredag i forrige uke innførte USA en straffetoll på 25 prosent på kinesiske importvarer til en verdi av 1700 milliarder kroner. Kina svarte denne uken ved å innføre en tilsvarende straffetoll på amerikanske varer verdt 520 milliarder kroner.

Hvorfor er dette viktig?

En handelskrig mellom verdens to største økonomier kan få enorme konsekvenser. Ikke bare for USA og Kina, men også for resten av verden. Den kan også få politiske konsekvenser ved at USA og Kina trekkes nærmere en kald krig – og i verste fall en militær konflikt.

Les også

Trump var den store Kina-refseren. Han har mye å tape på en dårlig avtale. | Øystein K. Langberg

HVA SKJEDDE?

I presidentvalgkampen i 2016 snakket Donald Trump mye om det han anså som trusler mot USAs sikkerhet og selvstendighet. Muren mot Mexico var et yndet tema. Et annet var det stadig økende handelsunderskuddet med Kina.

«Det største tyveriet i verdenshistorien,» kalte han denne ubalansen mellom hva USA eksporterte og hva landet importerte fra Kina. Han mente også at kineserne «voldtok» USA ved å selge flere varer til amerikanerne enn hva USA solgte til Midtens rike.

Trump har ønsket å levere på valgløftene sine: Han har kjempet hardt for å bygge en grensemur, han har trukket USA ut av atomvåpenavtalen med Iran og gjort det samme med klimaavtalen fra Paris. Handelsunderskuddet med Kina har også stått høyt på prioriteringslisten.

«Handelskriger er bra, og de er enkle å vinne,» skrev presidenten på Twitter i mars 2018.

Trumps hovedargument har vært at det er lettere for kinesiske selskaper å selge til USA enn det er for amerikanske selskaper å selge varer til Kina. Han har også, i likhet med mange andre politikere og forretningsfolk i USA, irritert seg over at kinesiske aktører stjeler patenter og annen intellektuell eiendom fra utenlandske selskaper.

Derfor har han krevd at Kina endrer på lovverket sitt for å gjøre det enklere å selge amerikanske varer i Kina.

Som et ris bak speilet truet han med å innføre straffetoll på kinesiske varer. Og straffetollene kom, på rekke og rad, i løpet av 2018. Samtidig pågikk forhandlingene.

Sent i forrige uke ble det klart at Kinas president, Xi Jinping, ikke gikk med på å gjennomføre lovendringene Trump ønsket. Dermed brøt samtalene sammen. Handelskrigen brøt ut i full styrke.

Les også

Han vil bygge en million sykler i USA, men har gått på smell etter smell i handelskrigen

HVA HAR DETTE MED OPIUMSKRIGENE Å GJØRE?

Det er en grunn til at det kinesiske navnet på Kina er «Midtens rike». Kinas ledere pryder seg ofte med at de er verdens desidert eldste sammenhengende sivilisasjon, med røtter 4–5000 år tilbake i tid. Landet har i store deler av denne tiden vært det mektigste riket i verden.

Da britene gikk til krig med Kina i 1839 over retten til å selge varer til kineserne – en konflikt kjent som den første opiumskrigen – utløste de en periode kjent i Kina som «100 års ydmykelse». Først da Mao Zedong overtok makten i 1949 følte Beijing-myndighetene at de igjen hadde kontroll over eget land.

Derfor er Xi Jinping og resten av partiledelsen svært vare når det gjelder krav fra utlendinger om hva de skal gjøre med eget lovverk. Trumps høylytte og offentlige krav kan ha gjort det vanskelig for Xi å gi etter uten å tape ansikt.

HVEM BETALER?

Spør du Donald Trump, er det kineserne som betaler for straffetollen han nå har innført mot varer fra Midtens rike. «Vi kommer til å ta inn titalls milliarder dollar i straffetoll fra Kina,» skrev han blant annet på Twitter på mandag.

Dette har fått flere økonomer til å klø seg i hodet. Når man innfører en straffetoll på en vare, tilsvarer det nemlig en importavgift for kjøperen, ikke en kostnad for selgeren.

En vare som tidligere kostet 100 dollar, vil nå koste 125 dollar. Kineserne får den samme summen som før. Mellomlegget er det den amerikanske importøren som må betale.

En fersk rapport fra det amerikanske byrået for økonomisk forskning konkluderer med at straffetollen som ble innført i 2018 kostet amerikanske produsenter og forbrukere nærmere 600 milliarder kroner.

Larry Kudlow, Trumps fremste økonomiske rådgiver, innrømmet i et TV-intervju i helgen at straffetollen fungerer som en ekstra skatt for amerikanske forbrukere.

ER KINA TJENT MED HANDELSKRIGEN?

Når en vare blir dyrere, faller etterspørselen. Det er derfor sannsynlig at amerikanerne kommer til å kjøpe færre varer fra Kina etter at straffetollen ble innført.

De kinesiske selskapene kan prøve å finne andre land å selge til, men handelskrigen vil sannsynligvis slå negativt ut for en allerede presset kinesisk økonomi. USA er et ekstremt viktig marked for Kina, og handelskrigen kan få store konsekvenser.

Begge parter taper på dette. Det er hovedårsaken til at børsene både i Kina og USA har falt kraftig etter at forhandlingene brøt sammen i forrige uke.

SLIK KAN NORGE BLI RAMMET

Handelskrigen kan stagge veksten i både USA og Kina – verdens to fremste økonomiske stormakter. Når veksten avtar, vil oljeprisen falle, noe som får en direkte betydning for Norges største inntektskilde.

Det kan også på sikt bety færre kinesiske turister i Norge og at andre næringer vokser saktere fordi de globale lokomotivene har kollidert med hverandre.