Brasils miljøminister: – Norges milliardbidrag i Amazonas-fondet er bortkastet

Norges millardsbidrag i arbeidet mot avskogingen av Amazonas-regnskogen har vært bortkastet, mener Brasils miljøvernminister Ricardo Salles.

Brasils miljøminister Ricardo Salles mener at Norges millardsbidrag i arbeidet mot avskogingen av Amazonas-regnskogen har vært bortkastet. Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) er uenig i at fondet har mislykkes.

Norge har de siste ti årene donert drøyt 8,3 milliarder kroner til Amazonas-fondet, og er dermed den klart største donoren, ifølge klimadepartementets egen oversikt.

Brasils miljøvernminister Ricardo Salles tar nå til orde for at milliardbidraget fra Norge har vært nytteløst, skriver VG.

– At avskoging skal ha minsket på grunn av Amazonas-fondets kontrakter, er en ren tolkning, uttalte han under en pressekonferanse torsdag, ifølge den brasilianske avisen O Globo.

– Det er ingenting i fondets rapporter som kan lede til en slik konklusjon.

Departementet har gjennomgått en fjerdedel av Amazonas-fondets kontrakter, som avdekker dårlig rapportering av resultater, høye lønninger og kontrakter som har vært inngått uten konkurranse.

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) er uenig i at fondet har mislykkes.

– Fondet som helhet har absolutt bidratt til redusert avskoging. Norges samarbeid med Brasil er resultatbasert. Alle norske midler er belønning for at avskogingen har gått ned, sier Elvestuen.

Han understreker at Norge vil fortsette å gi penger til fondet, så lenge Brasil fortsetter å redusere utslipp.