Stockholm er hardest rammet i Sverige. Enkelte utsatte bydeler skiller seg ut.

Smittespredningen av koronaviruset skjer nå over hele den svenske hovedstaden. Verst rammet er fattige bydeler med mange innvandrere.

Forstaden Rinkeby i Stockholm har langt flere smittetilfeller i forhold til befolkningsstørrelsen enn mer velstående deler av byen. – Det er dystert å se at det speiler veldig tydelig hvordan folkehelsen og segregasjonen ser ut i Stockholm, sier den regionale helseråden.

Sverige har flere dødsfall knyttet til koronapandemien enn de andre nordiske landene. Fra mandag til tirsdag ble det registrert rekordmange dødsfall på et døgn, hele 114.

Tirsdag ettermiddag hadde Sverige registrert 591 dødsfall, mer enn 500 flere enn Norge.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidligere forklart dette med at han mener Sverige er kommet lenger i pandemien, og at de smittede i Norge er yngre. I tillegg forklarer han det med at Norge i større grad har klart å holde smitten unna sykehjem, skriver Aftonbladet.

Svenske myndigheter har ikke satt i verk samme inngripende tiltak som Norge og landets andre naboland. Blant annet ble det først forbudt å besøke sykehjem i forrige uke, mange dager etter lignende forbud kom i Norge.

Segregering

Det er også andre sider ved utviklingen i Sverige som bekymrer, blant annet i Stockholm. Den svenske hovedstaden har det største smittetrykket og flest på intensivavdeling. Region Stockholm har laget en oversikt over hvilke deler av byen som er hardest rammet.

– Vi kan nå se at smittespredningen skjer i hele Stockholm. Tidligere har vi rapporter om en overrepresentasjon av antallet smittede personer per 10.000 innbyggere i bydelen Spånga Tensta og Rinkeby Kista. Det ser dessverre ut til at dette holder seg, sier smittevernlege Per Follin ved Smittskydd Stockholm i en pressemelding.

Rinkeby er en av Sveriges særlig utsatte områder med en høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. Folk bor trangt, det er mange sosiale problemer, utenforskap og fattigdom. Mange har annet morsmål enn svensk. Spånga Tensta er nærmeste nabobydel.

Helse- og sosialrådet i regionen mener smittespredningen speiler helsesituasjonen i området.

– Det er dystert å se at det speiler veldig tydelig hvordan folkehelsen og segregasjonen ser ut i Stockholm. Der mennesker lever utsatt og der helsen i utgangspunktet er dårligere, slår pandemien ekstra hardt, sier helseregionråd Anna Starbrink til Dagens Nyheter.

Uro blant folk

Mens velstående Östermalm midt i Stockholm har 13 koronatilfeller per 10.000 innbyggere, har Rinkeby Tensta 47. Östermalm ligger på snittet i regionen, Rinkeby skyhøyt over.

Da de første dødsfallene i koronapandemien ble kjent, var seks av 15 svensk-somaliere. Svenske myndigheter har nå, som norske, trappet opp informasjonskampanjene på andre språk enn svensk.

Anna Starbrink, som er politisk valgt helseråd i regionen, sier at det er mange som er bekymret i Rinkeby.

– Jeg var i Rinkeby på fredag, og der var det mange som er syke og som er urolige for smitten. Det finnes også en uro for «om helsetjenesten er der for oss?». Det er selvsagt for meg at det ikke er hvor man bor, men behovet, som avgjør hvilke tjenester man får, sier Starbrink til Dagens Nyheter.

Også i Oslo er kommunen bekymret for at informasjonen ikke når godt nok frem til innbyggere med annet morsmål enn norsk. I forrige uke kom det frem at mange av de smittede har innvandrerbakgrunn. Byrådsleder Raymond Johansen pekte både på språkproblemer og trangboddhet som et problem.

Les mer om koronapandemien i de nordiske landene her: