Verden

Israel frigir palestinske skatteinntekter

Israel har etter sterkt press utenfra gått med på å frigi nærmere 600 millioner kroner i skatter og avgifter til palestinske myndigheter.

 • Ntb

Pengene er drevet inn på vegne av de palestinske selvstyremyndighetene i tråd med Oslo-avtalen.

Israel har siden 1. november holdt tilbake pengene som en straffereaksjon etter at FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) tok opp Palestina som fullverdig medlem.

Ifølge palestinernes statsminister Salam Fayyad utgjør skattepengene rundt to tredeler av de palestinske selvstyremyndighetens inntekter, og han advarte derfor mot fullstendig budsjettkollaps.

Blant dem som rettet krass kritikk mot Israel for beslutningen om å holde pengene tilbake, var FNs generalsekretær Ban Ki-moon og USAs utenriksminister Hillary Clinton.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre anklaget i forrige uke israelerne for å drive vanntortur mot den palestinske økonomien, og høstet protester fra israelske myndigheter som kritiserte ham for «voldelig og urettferdig språkbruk» (©NTB).

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Israel: Palestinske «terrorister» mottok 2,8 milliarder kroner i fjor

 2. VERDEN

  Regjeringen vil ha slutt på palestinsk fangelønn

 3. VERDEN

  Hvor kraftig er en sprettert? Slik lærer palestinske skolebarn om fysikk.

 4. VERDEN

  Bistand går til palestinske terroristers familier

 5. POLITIKK

  Regjeringen holder tilbake palestinsk bistand

 6. POLITIKK

  Stortinget stiller krav til Palestina om innholdet i skolebøker