Verden

Trump vil sanksjonere internasjonale etterforskere

Donald Trump gir klarsignal for sanksjoner mot ansatte ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) som etterforsker mulige amerikanske krigsforbrytelser.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) føyer seg inn i rekken av internasjonale organisasjoner Donald Trump har lagt seg ut med.
  • NTB-AP
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

En høytstående tjenestemann som ikke har lov til å uttale seg offentlig om ordren fra den amerikanske presidenten, sier ICCs etterforskning krenker USAs suverenitet. Han hevder Russland kan bli oppmuntret til å komme med anklager mot amerikansk personell.

ICC-personell som er direkte involvert i å etterforske amerikanske soldater eller etterretningsfolk for krigsforbrytelser i Afghanistan uten USAs samtykke, kan bli ilagt økonomiske sanksjoner og reiseforbud.

Domstolen i Haag ble opprettet i 2012 for å håndtere saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i områder der gjerningsmennene ellers kunne unnslippe å bli stilt til ansvar.

Les også

Forsvarssjefen beklager etter å ha deltatt i Trumps bibelposering: – Jeg skulle ikke vært der

Dropper internasjonalt samarbeid

Torsdagen presidentordre føyer dermed nok en organisasjon til listen over internasjonale løsninger Trump har brutt med eller angrepet. Den amerikanske presidenten har allerede trukket USA ut av Parisavtalen for å bekjempe klimaendringer, atomavtalen med Iran og to nedrustingsavtaler med Russland.

USA er heller ikke med i FNs flyktningråd eller Unesco lenger, og Trump har truet med å forlate Den internasjonale postunionen og bryte med Verden helseorganisasjon (WHO).

Til forskjell fra de ovennevnte, har USA aldri sluttet seg til ICC. Begge de store partiene frykter politisk motiverte saker mot amerikanske personell, og USA har fått løfter fra de fleste av domstolens medlemmer om ikke å drive fram slike saker.

Likevel har aktorer ved domstolen vist seg villige til å etterforske amerikanske soldater. En slik sak tidligere i år førte til amerikansk fordømmelse.

Les også

De er unge, tungt væpnede og har en drøm. Det er å starte ny borgerkrig i USA. | Christina Pletten

Vil straffeforfølge sine egne

I fjor trakk utenriksminister Mike Pompeo tilbake visumet til påtaleleder Fatou Bensouda. Han hadde bedt dommere ved ICC starte etterforskning av en påstått krigsforbrytelse der amerikansk personell kunne være innblandet.

Før det hadde tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton truet med sanksjoner mot ICC-ansatte som etterforsket styrker fra USA eller landets allierte, inkludert Israel. Både Bolton og Pompeo mener tiltak mot domstolen er nødvendige for å hindre at den krenker USAs suverenitet. Pompeo sa i mai at USA er i stand til å straffeforfølge sine egne borgere og ikke bør måtte svare for en utenlandsk domstol som skal etterforske saker der et land ikke selv er i stand til det.

– Denne domstolen er korrumpert og forsøker å gå etter unge amerikanske menn og kvinner som har kjempet hardt og som har gjort det i henhold til lovene i verdens mest siviliserte land, USA, sa Pompeo i et intervju for to uker siden.

Les mer om

  1. Amerikansk politikk
  2. Trump
  3. USA
  4. Haag