Verden

Som et gufs fra Den kalde krigen er atomvåpen igjen på NATOs agenda

BRUSSEL (Aftenposten): NATO skal se på sin egen atomvåpenpolitikk etter det alliansen mener er skremmende signaler fra Russland.

taa1eb47-BxgOaHSIFo.jpg
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Under torsdagens møte i NATO-hovedkvarteret i Brussel diskuterte forsvarsministerne Russlands nye atomvåpenstrategi og tøffe retorikk.

Målet med gjennomgangen, som ble startet tidligere i år, er å finne ut hvilke konsekvenser det bør få for NATO.

— Gjennom 1990-tallet og med utenlandsoperasjonene etter 11. september 2001 fikk atomvåpen en mye mindre fremtredende rolle i NATO. Det ble rett og slett ikke tenkt så mye rundt atomvåpen og strategi. Nå er det tilbake på agendaen, sier Elbridge Colby, ekspert på atomvåpen ved tenketanken Center for a New American Security.

Truet Danmark

Modernisering av atomvåpenarsenalet og en ny strategi der kjernevåpen er blitt en mer integrert del av russiske opptrappingsplaner, nevnes av NATO-kilder som triggere for alliansens behov for å se på egen politikk.

I tillegg kommer en tøffere russisk retorikk der atomvåpenkortet trekkes raskere frem.

— Atomvåpenbudskapet fra Russland er destabiliserende, farlig og uberettiget, sa generalsekretær Jens Stoltenberg i juni.

Et eksempel er fra mars i år da Russlands ambassadør til Danmark truet landet med atomvåpen.

«Jeg tror ikke danskene helt forstår konsekvensene av hva som skjer dersom de slutter seg til NATOs missilforsvar. Dersom det skjer, vil danske krigsskip bli mål for russiske atommissiler», sa ambassadør Mikhail Vanin til Jyllands-Posten i forbindelse med et leserinnlegg han hadde skrevet i avisen.

Ikke lenger en golfklubb

Kilder i NATO sier det «ikke er noe hyggelig igjen å måtte forholde seg til denne typen spørsmål på denne måten».

Diskusjoner rundt atomvåpenstrategi har ikke blitt viet mye oppmerksomhet i NATO det siste tiåret. I stedet har utenlandsoperasjoner, med Afghanistan som den største, stått i sentrum.

NATOs forum for atomvåpendiskusjoner, «Nuclear Planning Group» (NPG), hadde av noen blitt omdøpt til «NATO Plays Golf», ifølge avisen The Telegraph.

NPG, som består av alle NATO-landenes forsvarsministre bortsett fra Frankrike, møtes vanligvis én gang årlig.

Torsdagens møte var det andre hittil i 2015.

Fordi innholdet er hemmeligstemplet, er detaljene som ble diskutert ikke kjent. Storbritannias NATO-ambassadør sa imidlertid etter møtet at landet tar til orde for å arrangere øvelser der man trener på å gå over fra en konflikt med konvensjoelle våpen til en konfikt med atomvåpen.

— Siden slutten på den kalde krigen har NATO hatt øvelser med konvensjonelle våpen eller atomvåpen, men ikke øvd på overgangen fra det ene til det andre. Det er nå under vurdering, sier Adam Thomson, ifølge avisen Daily Mail.

Pådrivere i øst

Atomvåpenekspert Colby sier det er land i Øst-Europa som er de største pådriverne for å få atomspørsmålet tilbake på agendaen.

Atomvåpenstormakten USA er splittet.

- USA er ikke lenger i front i disse spørsmålene slik de har vært tidligere. Obama har vært veldig opptatt av nedrustning, og det var en viktig del av hans valgkamp.

Ingen grunnleggende endringer

Kilder i alliansen er nøye med å påpeke at ingen tar til orde for en revolusjon i NATOs overordnede atomvåpenstrategi.

— Dette er egentlig rutinemessige møter, og det er viktig å diskutere alle sider ved NATOs politikk, også denne. Det er viktig for oss at alle NATO-landene også er oppdatert på det som skjer på denne fronten, sier forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide til Aftenposten på vei inn til møtet.

Snarere enn en stor strategisk omlegging, handler det om å diskutere og vurdere hvordan en eventuell russisk atomtrussel kan møtes med konvensjonelle våpen og hvordan den kan forhindres, ifølge en NATO-kilde.

Nedrustningsbevegelse på defensiven?

Colby understreker at heller ikke han ser behovet for en oppdatering av den overordnede strategien eller for utplassering av nye våpen i Europa.

I stedet kan det være snakk om å legge nye planer, gi flere uttalelser om rollen til atomvåpen og kanskje legge et kjernevåpenelement inn i øvelser, sier Colby, som understreker at dette er omstridt i NATO.

— Russland har drevet aktivt med strategisk tenkning rundt atomvåpen i 10–15 år. NATO har litt å ta igjen, og det gjenstår ennå å se hva som kommer ut av dette, men byråkratiet ruller, og det er bra.

Colby tror atomvåpendiskusjonene vil forbli mer fremtredende i NATO fremover og at forkjempere for atomnedrustning vil møte mer motstand i sine egne land.

— Vi har hatt noen ekstraordinært fredfulle tiår, men nå lever vi i en farligere tid. Det er ikke snakk om en situasjon som i 1938, men vi lever heller ikke i 1992, sier han.

Interessert i nyheter om EU, NATO og utviklingen i Europa? Følg korrespondenten på Facebook.

Les også

  1. Stoltenberg: Det er ingen militær løsning på konflikten i Syria

  2. Russland vurderer å utplassere atomvåpen 30 mil fra Sverige

  3. Slik blir NATOs «nye» atomvåpen

Les mer om

  1. Sikkerhetspolitikk
  2. Nato