Verden

USA: Tror ikke atomforbud gjør verden sikrere

Et forbud mot atomvåpen vil ikke styrke noen lands sikkerhet, mener USA.

Russisk militærøvelse i februar - med raketter som ikke enkelt lar seg forby.
 • Halvor Hegtun
  Halvor Hegtun
  Kommentator
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Hvorfor sier Norge og de andre NATO-landene, unntatt Nederland, egentlig nei til fredsprisvinner ICANs fanesak – et forbud mot atomvåpen?

 • Fredsprisen gikk til nedrustningsarbeid Norge valgte å boikotte

På sitt toppmøte i Lisboa i 2010 satte NATO seg som mål «å legge forholdene til rette for en verden uten atomvåpen». Men i samme vedtak ble det også fastslått at «så lenge det finnes atomvåpen, skal NATO fortsatt være en kjernefysisk allianse».

Ingen av verdens kjente atommakter var heller med på atomvåpenforbudet som FN vedtok i juli, med støtte fra 122 medlemsland.

USA undertegner ikke

Det tok ti timer før amerikanske myndigheter reagerte på tildelingen av Nobels fredspris til ICAN, Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen.

Men da den først kom, var den klar:

«Ingen land som har atomvåpen eller som er avhengig av slike våpen for egen sikkerhet, støtter en traktat om forbud mot atomvåpen. Dagens kunngjøring endrer ikke USAs holdning til traktaten», het det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet fredag kveld.

– Traktaten vil ikke gjøre verden tryggere eller fredeligere, den vil ikke føre til eliminering av enkelte atomvåpen og den vil ikke bidra til å styrke noe lands sikkerhet, sa en talskvinne for departementet.

Fire grunner til skepsis

Kjernefysisk avskrekking var en nøkkelsak gjennom hele Den kalde krigen.

NATO-magasinet NATO Review lister opp fire grunner til fortsatt skepsis mot atomvåpenforbudet:

 1. Et generelt forbud gir ingen oppskrift på hvordan disse våpnene faktisk skal fjernes.
 2. En avtale om forbud mot atomvåpen kan ikke gjøres bindende for land som nekter å undertegne den – og dem er det stadig noen av.
 3. Et generelt forbud kan undergrave nedrustningsarbeidet innenfor rammen av ikke-spredningsavtalen fra 1970. Avtalen forbyr atommakter å hjelpe andre land med å skaffe seg atomvåpen, samtidig som stater uten atomvåpen forplikter seg til å kontrollavtaler med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Avtalen har store svakheter, men er likevel det eneste avtaleverket som nesten alle verdens land har sluttet seg til.
 4. Et forbud skal i prinsippet gjelde alle, men vil i praksis bare legge press på vestlige demokratier. Det er naivt å tro at et forbudsvedtak vil gjøre inntrykk på autoritære land som Kina eller Vladimir Putins Russland, argumenteres det i NATO Review.
Beatrice Fihn var meget glad under pressekonferansen etter at det ble kjent at organisasjonen hun leder blir tildelt Nobels fredspris.

Vil du lese mer om Norge og atomvåpenforbudet i FN? Da er disse sakene for deg:

Les mer om

 1. USA
 2. Nobels Fredspris
 3. Atomvåpen