Fredsprisen gikk til nedrustningsarbeid Norge valgte å boikotte

ICAN Norge måtte si opp fem av sine syv ansatte etter at norske myndigheter kuttet pengestøtten i 2015. I dag ble nedrustningsarbeidet hedret med Nobels fredspris.

ICAN ble stiftet i 2007 og har jobbet for å oppnå et globalt forbud mot atomvåpen. I sommer ble et slikt forbud vedtatt i FN, selv om atommaktene og NATO-landene nektet å delta i forhandlingene.

Nobels fredspris for 2017 er tildelt The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, sa at ICAN får prisen «for dens arbeid med å trekke oppmerksomhet til de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for dens banebrytende innsats for å oppnå et traktatbasert forbud mot slike våpen.»

FN er ofte preget av tørrprat. Men i noen hektiske uker i mars var stemningen entusiastisk utenfor konferansesal 4.

Målet, et globalt atomvåpenforbud, var i sikte.

– Vi jobber mot noe veldig håndfast. Noe vi kan være stolte av å fortelle våre barnebarn. Derfor er det så trist at våre norske venner ikke er med oss, sa en erfaren diplomat til Aftenposten mens forhandlingene pågikk.

UD: Det finnes ingen snarveier

Norge var nemlig blant de 38 landene som boikottet forhandlingene, som endte opp i en avtale 122 land signerte i juli.

– Atomvåpen fører ikke til sikkerhet og stabilitet. Det kan vi se nå. Folk i Nord-Korea, USA, Japan og Sør-Korea føler seg ikke særlig trygge. Atomvåpen bringer i stedet mye usikkerhet. Atomvåpenets hensikt er å utslette byer, sier ICAN-lederen Beatrice Fihn til NTB.

Sammen med de andre NATO-landene ønsket ikke norske myndigheter å bidra til en prosess som kunne svekke forsvarsalliansen. Heller ikke de andre atommaktene var med i prosessen.

– Dessverre finnes det ingen snarveier til målet om en verden uten kjernevåpen. Norge og våre allierte har en verden uten kjernevåpen som mål, men så lenge andre har kjernevåpen vil NATO forbli en kjernefysisk allianse, sa statssekretær Marit Berger Røsland i UD til Aftenposten den gang.

Det norske fraværet fikk flere norske organisasjoner, spesielt de som var tilknyttet den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN), til å reagere:

– Jeg har ikke klart å finne noe annet eksempel på at Norge har gjennomført en slik boikott, sa en oppgitt Grethe Østern, våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp, som deltok i forhandlingene i New York.

Costa Ricas FN-ambassadør Elayne Whyte Gomez ledet arbeidet for å få på plass et atomvåpenforbud i sommer. I juli kunne hun juble da over 120 land signerte den historiske avtalen.

Norge trakk pengestøtte til ICAN

Nobelkomiteens beslutning om å tildele årets fredspris til ICAN er dermed i direkte strid med norske myndigheters interesser. Heller ikke USA eller de andre NATO-landene vil være spesielt begeistret for denne prisen.

– Nobelkomiteen viser at den er dundrende uenig med Norge og andre land som ikke har undertegnet, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til NTB.

Norge boikottet ikke bare FN-forhandlingene. I 2015 besluttet UD å kutte den økonomiske støtten til samtlige organisasjoner som arbeider for et globalt atomvåpenforbud.

ICAN var blant disse. Det var også organisasjonene Reaching Critical Will, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Pax, Acronym Institute, Article 36 og Norsk Folkehjelp, som alle sitter i styret til ICAN.

Kuttene førte til at ICAN måtte si opp fem av sine syv ansatte i Norge.

I perioden 2009-2016 mottok ICAN rundt 25 millioner kroner i støtte fra Norge over bistandsbudsjettet.

«UD mottok en søknad fra ICAN høsten 2015. Den ble ikke prioritert, på grunn av at midler på bistandsbudsjettet ble omdisponert til å dekke utgifter knyttet til flyktningkrisen», opplyser utenriksdepartementet i en e-post til Aftenposten.

Videre understreker UD blant annet følgende i e-posten:

«Utenriksdepartementet skjerpet retningslinjene for tilskudd i 2016 etter at OECD påpekte at bistandsmidler er blitt brukt på tilskudd som ikke kvalifiserer som utviklingsbistand. Som følge av denne innskjerpingen har det ikke latt seg gjøre å støtte ICAN og en rekke andre organisasjoner over bistandsbudsjettet. .»

Vanskelig skvis for Norge

Den norske interessekonflikten mellom et globalt atomvåpenforbud – som Norge jo i prinsippet er for – og sikkerhetspolitikken forankret i NATO-alliansen, har satt regjeringen i en vanskelig skvis, påpeker seniorforsker og nedrustningsekspert Sverre Lodgaard i NUPI.

– Regjeringen vet jo at det er mange på Stortinget som gjerne skulle sett at Norge deltok. Vi har sett diskrepansen mellom FN og NATO før i norsk utenrikspolitikk. Men den settes mer på spissen nå enn hva som er normalt, sa Lodgaard til Aftenposten tidligere i år.

Statsminister Erna Solberg sier fredag at det fortsatt er uaktuelt for Norge å undertegne FN-avtalen mot atomvåpen. Men hun gratulerer likevel fredsprisvinnerne.

– ICAN har gjort en stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for en verden fri for kjernevåpen. Det er en fortjent pris, sier Solberg.

Hun understreker det Den Norske Nobelkomité la vekt på, at det er helt åpenbart at en atomkrig vil få katastrofale, humanitære følger.

– Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verden tryggere, fastslår hun.

Vil du lese mer om Norge og atomvåpenforbudet i FN? Da er disse sakene for deg: