Kina skal investere 3000 milliarder i miljøvennlig energi - en stor mulighet for Norge, mener næringslivet

BEIJING (Aftenposten): Innen 2020 skal fornybar energi og kjernekraft stå for halvparten av all ny elektrisitetsproduksjon i Kina, ifølge NEA.

Et av Kinas mange gigantiske solkraftverk. Dette ligger i Songxi, i Fujian-provinsen.

Ved hjelp av vind-, vann- og solenergi, og også atomkraft, skal verdens største energimarked gjøre seg mindre avhengig av miljøfiendtlig kullbrenning, kunngjorde den nasjonale energi-administrasjonen (NEA) i forrige uke.

– Kineserne har egne tekniske løsninger for vind- og solenergi, men denne store miljøsatsingen vil avgjort gi muligheter for mange utenlandske aktører med spesialkompetanse, også norske, sier Innovasjon Norges (IN) Kina- direktør Knut Sørlie.

De siste årene har IN lagt vekt på å berede grunnen for norske selskaper som vil være med å bygge ut såkalte grønne bysamfunn i Kina, og dette kan nå gi uttelling.

Også vindkraft blir en viktig del av den grønne energisatsingen. Her er en mølle-park i Guizhou i Gansu-provinsen.

Også når det gjelder utbygging av offshore vindkraftverk vil det være store muligheter, ifølge IN-direktøren, som spår at Statoil vil kunne bli en viktig partner for kineserne nettopp på dette feltet nå som Norge og Kina har gjenopprettet normale forbindelser.

Innovasjon Norges (IN) direktør i Kina, Knut Sørlie, mener kineserne kan ha bruk for norsk ekspertise til den store satsingen på grønn energi. Til høyre: INs administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Fortsatt stor overvekt av kull

Innen 2020 skal fornybar energi og kjernekraft stå for halvparten av all ny elektrisitetsproduksjon i Kina, ifølge NEA.

Bevilgningene på 2,5 billioner Yuan – over 3000 milliarder kroner – vitner om at Kina mener alvor med sine løfter om å redusere sine utslipp.

Men mer enn noe annet illustrerer den store satsingen hvilke enorme miljøutfordringer verdens nest største økonomi står overfor: Til tross for de grønne løsningene som nå kommer, vil fortsatt bare 15 prosent av energien landet forbruker komme fra fornybare kilder i årene frem til 2020, mens halvparten av landets energiproduksjon i samme periode fortsatt vil være kulldrevet.

– Uten effektiv karbonfangst vil ikke kineserne nå sine miljømål, og også her vil de kunne ha god bruk for norsk ekspertise, konstaterer IN-direktør Sørlie.

Soleenergi tilsvarende 100 store anlegg

Det foreligger ikke noen detaljert oversikt for hvordan pengene skal brukes, men ifølge Den nasjonale utviklings- og reformkommisjonen (NDRC) skal solenergi alene støttes med drøyt 1200 milliarder kroner for å femdoble kapasiteten frem mot 2020. Dette tilsvarer bygging av 1000 store solkraft-anlegg, ifølge eksperter Reuters har snakket med.

Kostnadene ved å bygge ut solenergi-anlegg har falt med 40 prosent siden 2010, og derfor er det ikke umulig at utbyggingen blir enda mer omfattende enn myndighetene planlegger, ifølge beregninger nyhetsbyrået har fått foretatt.

Kina ble i 2016 verdens største produsent av solkraft.

Ifølge NDRC skal det brukes over 860 milliarder til vindkraft- og 616 milliarder til vannkraftutbygginger. Resten av pengene skal brukes til blant annet bølge- og tidevannskraft samt jordvarme.

Oppdrag til norske bedrifter som produserer i Kina?

Leder i Norwegian Business Association, Dan Bjørke, mener norske bedrifter må vise hva de kan bidra med i Kinas grønne energisatsing.

Ifølge myndighetenes beregninger vil de store miljøinvesteringene skape mer enn 13 millioner arbeidsplasser i Kina.

Og noen av disse kommer i norske bedrifter som er etablert i landet, garanterer leder av Norwegian Business Association (NBA) Dan Bjørke, som jubler over at «det nå endelig går an å si høyt at du er fra Norge!»

Han viser til at Erna Solberg på NHOs årskonferanse talte varmt om at forholdet mellom Norge og Kina nå er normalisert igjen, samtidig som hun la vekt på viktigheten av «å synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport».

– Vi må ta statsministeren på ordet og snarest få vist frem hva norske bedrifter kan bidra med i Kinas grønne revolusjon, sier Bjørke (30), til daglig studieleder ved Handelshøyskolen BIs institutt ved Fudan-universitetet.

Beijing og andre kinesiske storbyer rammes hver vinter av kraftig smog.

I et vinterkaldt Kina der smogen de siste ukene har truet med å kvele storbyer, lanserer Bjørke hva han tror blir en ny vekstnæring i Midtens rike.

– Vinterisolerte ferdighus. Kineserne behøver desperat å spare energi og samtidig tøyle forurensningen fra kullfyring og kullkraftverk. Og ingen er bedre på vinterhus enn Norge. Nå som det bilaterale forholdet er normalt igjen, må vi vise kineserne hvor gode vi er, både på dette og andre områder, sier NBA-sjef Dan Bjørke.

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/JorgenLohne

jl@ap.no