Over 1 million mennesker drevet på flukt i Somalia hittil i år

En kombinasjon av konflikt, alvorlig tørke og ødeleggende flom har tvunget over 1 million mennesker i Somalia til å flykte fra hjemmene sine siden nyttår.

Somalia har de siste årene slitt med ekstrem tørke, noe eksperter mener er forårsaket av klimaendringene. Det har tvunget flere hundretusen mennesker på flukt.

Aldri før har det blitt registrert så mange internt fordrevne i Somalia på så kort tid.

– Dette er alarmerende tall. Allerede sårbare mennesker tvinges til å forlate det lille de har og sette kursen mot det ukjente, sier Mohamed Abdi, Flyktninghjelpens landdirektør i Somalia.

Rundt 430.000 mennesker ble drevet på flukt på grunn av konflikt, 408.000 mennesker på grunn av flom og ytterligere 312.000 mennesker ble tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av tørke mellom 1. januar og 10. mai i år, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpen.

En somalisk kvinne ammer barnet sitt i en flyktningleir i utkanten av Dollow i Somalia. Hjelpeorganisasjoner sliter med å samle inn nok penger til å gi livsviktig nødhjelp til landets mest sårbare.

Frykter det verste

I tillegg kommer flere av de som er tvunget på flukt, til steder som allerede er overfylt av flyktninger, noe som er en enorm belastning på knappe ressurser.

Det fører til økt risiko for utkastelser, familieseparasjon og kjønnsbasert vold, ifølge Flyktninghjelpen.

– Vi frykter det verste for månedene som kommer, ettersom årsakene til denne rekordstore strømmen av fordrevne fortsatt er høyst til stede, sier Abdi.

Dystre tall

Over 3,8 millioner mennesker er nå på flukt i Somalia, og rundt 6,7 millioner mennesker mangler trygg tilgang på tilstrekkelig mat, samtidig som over 500.000 somaliske barn er alvorlig underernærte. Likevel har hjelpeorganisasjoner kun fått 13 prosent av pengene de trenger for å yte tilstrekkelig nødhjelp til landets mest sårbare.

– Vi oppfordrer internasjonale giverland til å trappe opp finansieringen for å bedre beskytte og bistå de som bærer byrden av denne krisen, sier UNHCRs Somalia-representant Magatte Guisse, og legger til:

– Uten en oppskalering av hjelpearbeidet vil vi aldri se slutten på den menneskelige tragedien som utspiller seg i Somalia.