De unge snudde ryggen til Miljøpartiet i det svenske valget. I stedet flokket de til ytre høyre.

Sverigedemokraterna har nesten doblet sin oppslutning blant de yngste velgerne. Og hvor har det blitt av de unge svenskenes klimaengasjement?

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson fenger de yngste velgerne. Her fra partiets valgvake søndag, da det var klart at partiet ville gjøre et brakvalg.

Ingen andre partier fikk en like sterk fremgang som Sverigedemokraterna (SD) under det svenske valget søndag.

Partiets oppslutning har økt i alle aldersgrupper. Men det er særlig én velgergruppe som nå har trykket det kontroversielle partiet til sitt bryst: De aller yngste.

Oppslutningen om SD i aldersgruppen 18–21 økte i år nemlig med hele 10 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2018. Det viser SVTs valgundersøkelse.

22 prosent i denne aldersgruppen oppga at de i år ga sin stemme til SD. Det er det høyeste andelen blant alle aldersgruppene. Ved forrige valg var det helt motsatt. Da hadde SD færrest velgere blant førstegangsvelgerne.

Undersøkelsen, som er gjort ved hvert valg siden 1991, er basert på svar fra flere enn 11.000 velgere fordelt på 105 valglokaler og 55 lokaler hvor man kunne forhåndsstemme. Svarene er så vektet mot forrige valgresultat.

– Uro for voldsøkningen

Hva er det med Sverigedemokraterna som gjør at de nå treffer så godt blant de aller yngste velgerne? Partiet er kjent for sin innvandrerkritiske politikk, og er vært omstridt på grunn sine historiske koblinger til rasistiske og nynazistiske bevegelser i Sverige.

– Man pleier å si at de yngste velgerne er veldig trendfølsomme. Ettersom Sverigedemokraterna er det seirende partiet i valget, så er vel det en del av forklaringen. Det sier Tommy Möller til SVT. Han er professor i statsvitenskap ved Universitet i Stockholm.

Samtidig tror han at unge velgere også har «bevissthet og erfaring» når det kommer til sakene som SD har gått til valg på.

– Mange unge kjenner helt sikkert på en uro for voldsøkningen i det offentlige rom, sier han.

– Det som har skjedd, er at SD kanskje har gått fra et parti som de middelaldrende og eldre har stemt på, til at det nå er ganske jevnt mellom aldersgruppene. Det sier Johannes Bergh, som leder valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning i Norge.

Bergh sier man så noe av den samme tendensen for Fremskrittspartiet sist stortingsvalg.

– Vi så en viss fremgang for Frp blant de yngste velgerne, slik at disse aldersforskjellene forsvant, sier han.

Valgforsker Johannes Bergh er overrasket over hvor liten oppslutning Miljøpartiet i Sverige får blant førstegangsvelgerne.

Høyredreining

Det mest populære partiet blant de yngste er imidlertid ikke Sverigedemokraterna, men Høyres søsterparti Moderaterna. De fikk en oppslutning på 26 prosent i denne gruppen.

– Vi ser en høyredreining blant de yngste velgerne i Sverige. Det er forskjellig fra Norge, hvor vi i valget i fjor så en venstredreining blant de yngste, sier Bergh.

Også i det svenske skolevalget ble Moderaterna og SD de to største partiene.

Bergh tror det kan ha flere årsaker. De unge velgerne kan ønske seg noe nytt etter åtte år med Socialdemokraterne ved makten. Og diskusjoner om innvandring og lov og orden har preget den svenske valgkampen.

– Førstegangsvelgere er kanskje mer påvirket av de sakene som er aktuelle i valget, og det som er trenden i valget. De har ikke som eldre velgere stemt flere ganger tidligere og kanskje etablert en vane på hva de stemmer på, sier Bergh.

De unge dropper Miljøpartiet

Det svenske valgresultatet rykker også i oppfatningen om det er de unge som er mest opptatt av klima og miljøet.

For i årets valg var Miljøpartiet det partiet som fikk minst oppslutning i denne gruppen. Kun Liberalerne får like dårlige tall med 5 prosents oppslutning.

Det er en betydelig nedgang fra valgene tidlig og på midten av 2000-tallet. Da fikk Miljøpartiet mellom 10 og 16 prosents oppslutning blant førstegangsvelgerne. Nedgangen begynte for alvor ved forrige valg i 2018. Da halverte Miljøpartiet sin oppslutning blant de yngste. Den nedadgående trenden har fortsatt i år.

Bergh sier han synes dette er overraskende.

– I andre land, inkludert Norge, så er det gjerne miljø- og klima som engasjerer de yngste velgerne. Noe som igjen ofte gir en høy oppslutning om grønne partier og partier på venstresiden blant de unge. Det kan virke som det er andre saker enn miljø- og klima som har vært avgjørende i dette valget, sier han.