Brasils militære gransket valget. Fant ikke tegn på valgfusk.

Det brasilianske forsvarsdepartementet påpeker i en rapport feil og mangler ved valgsystemet i landet, men finner ikke belegg for påstandene om valgfusk.

Tilhengere av Bolsonaro godkjenner ikke tapet og har bedt de militære styrker rydde opp i angivelig valgfusk.

Tusenvis av tilhengerne til den tapende part, sittende president Jair Bolsonaro, samlet seg utenfor militærforlegninger i storbyer som Rio de Janeiro, São Paulo og Brasília med krav om at de væpnede styrker måtte gripe inn for å hindre at Luiz Inácio Lula da Silva skulle bli tatt i ed som president 1. januar neste år.

Da forsvarsdepartementet tidligere i uken varslet at det ville komme en rapport om valget, regnet mange tilhengere med at den ville avdekke klare tilfeller av valgjuks. Det skjedde ikke.

– Det er ikke noe overraskende i dette dokumentet. De manglene som er funnet, er de samme som valganalytikere har klaget over i flere tiår, sier Diego Aranha. Han er prosessor i valgsikkerhet ved universitet i Aarhus og medlem av Brasils valgtilsyn.

– Dette er kjente svakheter, men beviser ikke uregelmessigheter, sier Aranha.

Ikke mulig

Forsvarsminister Paulo Nogueira skriver at det ikke har vært mulig å fastslå med sikkerhet om valgsystemet var blitt infisert av en databug. Den 65 sider lange rapporten gir ingen eksempler på noe unormalt under opptellingen av stemmer.

Men rapporten foreslår at det opprettes en kommisjon med medlemmer fra det sivile samfunnet og diverse kontrollinstanser for å ytterligere granske det elektroniske valgsystemet.

Bolsonaro tapte valget med den knappeste margin registrert siden gjeninnføringen av demokratiet i 1985. Han har ikke i klare ordelag akseptert tapet, ei heller gratulert Lula. Dette har fått tilhengerne til å holde store protestaksjoner med krav om at de militære må gripe inn og rydde opp.

Utvidet rolle

I månedene opp mot valget presset Bolsonaro de militære myndigheter til å ta en mer aktiv rolle i gjennomføringen, og valgmyndighetene kom presidenten i møte ved å godta en utvidet rolle for dem. Rapporten som ble offentliggjort onsdag lokal tid, er undertegnet av forsvarsministeren og representanter for hæren, luftforsvaret og marinen.

Valgmyndighetene sier i en uttalelse at de er glad for rapporten og viser til at hverken de militære eller andre granskingsinstanser, har avdekket valgjuks eller graverende uregelmessigheter i det elektroniske valgsystemet.

Bolsonaro har ikke kommentert rapporten, og hans kontor har heller ikke besvart spørsmål fra AP. Lederen for presidentens parti sa tidligere i uken at presidenten bare ville bestride valget, dersom rapporten fremla klare bevis på valgfusk.