Stålsett: - Både radikal og reaksjonær

  • Han var radikal og reaksjonær. Han var dialogisk og autoritær, sier Gunnar Stålsett om pave Johannes Paul II.

Gunnar Stålsett, nylig avgått biskop i Oslo, mener pave Johannes Paul II vil bli husket for motsetningene i sitt pontifikat.

— Han var radikal og reaksjonær. Han var dialogisk og autoritær. Han tok pulsen på sin samtid, men ga rom for sterkt konservative teologiske og politiske krefter, slik at det på mange måter er en svekket katolsk kirke som ser seg om etter en ny åndelig leder, sier Gunnar Stålsett.

Paven leden an kampen mot kommunismen i Øst-Europa. Han var innbitt motstander av krigen i Irak og klar i sin avvisning av dødsstraff, særlig med adresse til USA.

— Men han maktet ikke å endre kirkens tradisjonelle tabuholdninger knyttet til kjønn og seksualitet. Den katolske kirkens avvisning av prevensjon har tragiske konsekvenser for millioner av mennesker som lever med hiv og aids. Heller ikke når det gjelder kvinners plass i kirken, har han ført til vesentlig fornyelse av den katolske kirke, sier den tidligere biskopen.

Som leder for Det lutherske verdensforbund fra 1985 til 1994 har Gunnar Stålsett møtt paven flere ganger, også alene. Stålsett tok også initiativ til årlige møter mellom Vatikanets enhetssekretariat og staben i Det lutherske Verdensforbund for å forbedre klimaet mellom kirkene.

— Jeg opplevde en stor kirkeleder preget av hjertelighet og nærhet. I samtaler var han lyttende og spontant. Han hadde en utstråling som gjorde inntrykk. Han var en evangelist som ville at Jesu budskap skulle nå ut og gi håp og frelse til verden. For troende i mange land over hele verden vil dette være det viktigste bilde av en elsket pave.