Verden

Laget enorm sprekk i havbunnen

Jordskjelvet utenfor Indonesia utløste en kraft tilsvarende nesten én million Hiroshima-bomber, og laget en sprekk som tilsvarer avstanden Oslo-Rotterdam.

  • Forf>
  • <forf>kjetil Kolsrud <

Største på 40 år. Indonesia ligger ved en av klodens mest aktive jordskjelvområder. Årsaken er at to kontinentalplater møtes akkurat her, noe som skaper store spenninger i grunnfjellet.Foreløpige analyser av etterskjelvene tyder på at det i havbunnen under gårsdagens rystelser oppsto et brudd som er rundt 1000 kilometer langt og opptil 20-30 kilometer dypt. Det tilsvarer med andre ord en to mil dyp sprekk fra Oslo til Rotterdam.— Dette skaper bevegelser i overflaten, ettersom tomrommet som oppstår når havbunnen flytter seg, må fylles med vann. Slik dannes det bølger i vannet, forteller Hilmar Bungum ved det seismologiske forskningssenteret Norsar på Kjeller.

- Gigantisk

— Våre data hittil viser at dette skjelvet var rundt 8,8 eller 8,9 på Richters skala. Det er virkelig gigantisk, noe av det største som er registrert, sier Bungum.Bølgene som oppstår ved slike naturfenomener, kalles tsunamier. Så lenge de befinner seg på dypt vann, er de knapt merkbare. Her kan bølgene være opptil 10-12 kilometer lange. Ved andre tsunamier har man sett at fiskebåter som er ute, ikke merker noe før de kommer tilbake til land og ser at alt er ødelagt.- Når bølgene kommer inn på grunnere vann, tårner de seg opp. De blir kortere og høyere, før de til slutt treffer land med en voldsomt kraft, sier Bungum. Personer som befinner seg på stranden når en tsunami treffer, vil oppleve det som om en vegg av vann reiser seg ut av intet.Gårsdagens jordskjelv er det største skjelvet siden et skjelv utenfor Alaska i 1964. Det målte 9,2. Også den gang oppsto det store flodbølger og enorme ødeleggelser. Det aller største skjelvet som er målt noengang, skjedde i Chile i 1960. Det målte 9,5.For hver hele enhet på Richters skala, øker energien 31 ganger. Et jordskjelv på 9 er derfor nesten 1000 ganger kraftigere enn et skjelv på 7. Ifølge forskningssenteret Norsars hjemmesider har de største skjelvene en kraft som tilsvarer opptil én million atombomber av den typen som ble brukt over Hiroshima. Sist dette området ble rammet av en tsunami, var 3. juni 1994. Et jordskjelv som målte 7,2 skjedde klokken 01.18 om morgenen. Resultatet var en flodbølge som skyllet inn over Bali og Java, sør i Indonesia. Omkring 200 mennesker omkom.Sjokkbølgen fra jordskjelv av denne størrelsen kan ofte gå flere ganger rundt hele jorden før den forsvinner. Dette er imidlertid bare merkbart på seismiske måleinstrumenter. Ut over dagen i går ble det målt en lang rekke etterskjelv.

Les også

  1. Turister får igjen pengene

  2. - Vannet steg og steg. Plutselig var det så høyt at jeg måtte svømme

  3. Mistet familien, gjenforent etter fem timer

  4. Jordskjelv utløste dødsbølgene

  5. Varslingssystem kunne spart liv

  6. Ti nordmenn omkom i flodbølgene