- Disse kan få Fredsprisen

Russiske og kinesiske regimekritikere stiller sterkt, tror norske eksperter.

Spekulasjonene er i full gang om hvem som skal tildeles Nobels fredspris for 2008. Vinneren skal offentliggjøres fredag 10. oktober klokken 11.00, og ifølge norske eksperter er det høy sannsynlighet for at årets pris blir gitt til regimekritikere og menneskerettighetsforkjempere i Russland eller Kina.

Fokus på Kina?

Det er i år 60 år siden FN vedtok Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Derfor mener ekspertene at det er et logisk valg å gi Fredsprisen til menneskerettighetsforkjempere. — Årets pris vil endelig gå til en kinesisk regimekritiker, tror Stein Tønneson, leder for Institutt for fredsforskning (PRIO), ifølge Reuters. Tønneson tror Nobelkomiteeen i år vil rette øynene mot Kina, og se hvordan det står til med menneskerettighetene i etterkant av Beijing-OL. Bare én gang tidligere har Fredsprisen blitt gitt til en part som er i opposisjon til det kinesiske regimet. Det var da Tibets spirituelle leder, Dalai Lama, fikk prisen i 1989.

Fengslet aktivist

Hans personlige favoritt til å vinne årets fredspris, er den fengslede kinesiske aktivisten Hu Jia, som kjemper aktivt for demokrati og miljø, og leder kampen mot HIV/AIDS i Kina. - Han har blitt den mest kjente kinesiske regimekritikeren, sier Tønneson. Fredsprisen er på 1,5 millioner dollar, eller 8,4 millioner norske kroner, som vinneren kan bruke i fredsarbeidet. - I flere år har det vært argumentert med at man ikke bør forstyrre opptakten til de olympiske leker, fordi de betyr så enormt mye for regimet i Kina og for folket, sier han.

Løftebrudd

En Amnesty-rapport fra før OL startet i august, slo fast at Kina ikke har holdt løftene om å forbedre vilkårene til menneskerettighetene i landet. - Under lekene så vi at folk fortsatt blir undertrykt i Kina. Vi så beviser på en en veldig umoden håndtering av menneskerettigheter og demokrati, spesielt med tanke på at journalister ble sensurert, sier Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, til Reuters. Hun mener Fredsprisen er en gylden mulighet til å understreke at Kinas løftebrudd ikke er akseptable. - Nå har de hatt lekene sine, og de var en en suksess på alle måter. Nå er på tide å å vokse opp og ta pluralismen i landet inn over seg, sier hun. Direktøren for Det norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, sa i en tale i 2001 at komiteen kom til å ta ta opp den alvorlige mangelen på demokratisk styring i Kina før eller seinere. Dette gir ytterligere grobunn for spekulasjonene om at vinneren kan bli en regimekritiker. Men det bør ikke nødvendigvis bli en fra Kina, mener Matlary.

«Det er tydelig at russisk politikk ikke er demokratisk.»
Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo

- Ikke demokratisk

Hun foreslår at Fredprisen havner hos en russisk aktivist. - Det er tydelig at russisk politikk ikke er demokratisk. Myndighetene er langt unna å respektere menneskerettighetene og ytringsfriheten, påpeker hun. Prisen kan derfor gå til russiske journalister, for å vise verden hvilke farer de utsetter seg for i arbeidet, og for å vise hvor viktig ytringsfriheten er. Et slikt valg kan indirekte hedre den drepte russiske journalisten Anna Politkovskaya. PRIO-sjef Tønneson tror valget står mellom den kinesiske aktivisten Hu Jia, den vietnamesiske munken Thich Quang Do og den russiske menneskerettighetsadvokaten Lydia Yusupova, som er talsperson for ofrene etter krigen i Tsjetsjenia.

Den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Hu Jia er PRIO-direktør Tønnesons favoritt til å bli tildelt Fredsprisen.
Lida Yusupova arbeider som koordinator for den Moskva-baserte menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. Hun har brukt sin advokatbakgrunn for å kjempe for ofrene etter Russlands krigføring i Tsjetsjenia.
Den buddistiske og regimekritiske vietnamesiske munken Thich Quang Do kan være en av kandidatene til Nobels Fredspris.