IS’ propagandaapparat har kollapset i kjølvannet av Mosul og Raqqas fall

Propagandaen som viste hvor godt livet var i IS’ selverklærte kalifat, er nå så godt som helt borte. Produksjonen av propaganda har gått ned med 90 prosent de siste to årene, ifølge forsker.

Dette propagandabildet fra i mai i fjor er representativt for stadig mer av IS’ propaganda. Mens gruppen tidligere viste frem hverdagen i sitt selverklærte kalifat, viser nå mesteparten av propagandaen krigføring.

Ekstremistgruppen har nå nesten ikke noe igjen av sitt selverklærte kalifat i Irak og Syria. Etter å ha kontrollert et område på størrelse med Italia og ha hatt rundt syv millioner innbyggere, er det nå bare små og øde områder igjen.

Det er ikke bare i den virkelige verden at IS har kollapset. På internett har det en gang så mektige propagandaapparatet blitt nesten helt borte, viser en kartlegging gjort av forskeren Charlie Winter ved King’s College i London.

– Det er nesten som noen har skudd av lyden fra Den islamske staten, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Propagandaproduksjonen har gått ned med hele 90 prosent sammenlignet med sommeren 2015, fra rundt 900 opplastinger til bare litt i overkant av 100 i de undersøkte månedene.

Ikke nødvendigvis mindre terror

Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forsker på islamistisk terrorisme i Europa. Mindre propaganda betyr ikke nødvendigvis mindre IS-relatert terrorisme i Vesten, mener han.

– Det er teorier om at det kan føre til færre angrep som bare er inspirert av propaganda. Men det er det relativt få angrep som har vært. Terroren er stort sett organisert gjennom transnasjonale, ekstremistiske nettverk. Det er i hvert fall bildet vi ser i Europa, sier Nesser.

Mer krig, mindre utopi

I august 2015, da IS var på sitt sterkeste, handlet størsteparten av propagandaen om det utopiske samfunnet i «kalifatet». Bilder viste det som angivelig var hverdagen i IS’ områder, med smilende barn, bønn i moskeer og yrende folkeliv på markedet.

IS forsøkte å fremstille Den islamske staten som et sted for det gode liv, en livsstil, for folk som ønsket å leve under et strengt islamistisk regime.

To år senere handlet propagandaen nesten utelukkende om krigføring. Det er ikke lenger noe kalifat å vise frem etter at irakske, kurdiske og syriske styrker har drevet IS fra de store byene Mosul og Raqqa.

Dette propagandabildet fra i fjor viser angivelig en belgisk fremmedkriger i Mosul. Ikke lenge etter at dette bildet ble lagt ut, ble IS kastet ut av byen av kurdiske og irakske styrker.

Færre folk

Produksjonen av propaganda har gått ned fordi IS har færre folk, mindre områder og fordi terrorgruppen har valgt å konsentrere seg om andre ting, mener Winter, som har kartlagt propagandaen i en vitenskapelig artikkel.

Gruppen er nå stadig mer avhengig av tilhengere og sympatisører som promoterer IS på nettet, og stadig mindre av offisielle og semiprofesjonelle propagandakontorer, poengterer han og kollegaen Jade Parker i Lawfare.

De siste to årene har også produksjonen blitt mindre internasjonal. I 2015 kom IS-propagandaen fra ni ulike land. Til tross for at IS siden da har forsøkt å etablere seg andre steder, kommer propagandaen nå fra bare fem stater: Afghanistan, Jemen og Egypt i tillegg til Irak og Syria.

Dette er landområdene IS mistet i fjor:

De røde områdene kontrolleres av Bashar al-Assad og det syriske regimet. De svarte områdene er Den islamske staten (IS), de gule er kurdiske områder. Grønne områder er opprørerne.

Propaganda viktig for rekrutteringen

Nesser har kartlagt hvordan terrorceller blir dannet av islamistiske ekstremister i Europa. Han sier at den store propagandaproduksjonen skapte interesse for IS og gjorde det enklere å rekruttere.

– Da de var på høyden, bidro det til at nettverkene vokste. Men siden de fleste angrepene i Europa er blitt til i en nettverkssetting, er det svært vanskelig å måle effekten av nedgangen i propaganda, sier han.

Tusenvis av unge menn og kvinner reiste til Syria eller Irak for å bo i IS’ selverklærte kalifat eller for å bli fremmedkrigere. Totalt dro rundt 40.000 fremmedkrigere fra 110 land til Syria og Irak for å kjempe for IS. Totalt reiste det rundt 5000 fremmedkrigere fra Europa, mens PST anslår at 100 nordmenn reiste for å slutte seg til IS.