Kongen slo et slag for velferdsstaten i Beijing

– Noen synes at gode velferdssystemer bare er en utgift, men egentlig er det en investering, sa kong Harald da han talte til forskere og studenter i Beijing.

Kong Harald slo et slag for velferdsstaten under sitt foredrag på åpningen av et norsk-kinesisk samfunnsvitenskapelig symposium på CASS (Chinese Academy of Social Sciences) i Beijing mandag.

– Tilgang til gratis skole og sjenerøse økonomiske støtteordninger for studenter i høyere utdanning, uavhengig av kjønn- og familiebakgrunn, er absolutt nødvendig, fortsatte kongen under mandagens tale.

Kina har lenge vist interesse for det norske velferdssystemet, og kinesiske myndigheter og forskere har sett på om lignende ordninger kan implementeres i landet.

– Våre land har forskjellig historie og kultur, men en av de tingene som gjør landene våre bra og samler oss, er ambisjonen om å skape et velferdssystem for alle. I denne prosessen ønsker vi å lære av hverandre, sa kongen på et seminar for samfunnsvitere, arrangert av NUPI i samarbeid med det prestisjetunge Chinese Academy of Social Sciences.

Dronning Sonja, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og kong Harald i privat samtale med Xie Fuzhan, president i CASS (Chinese Academy of Social Sciences), i Beijing mandag.

Likestilling

Nettopp velferd er ett av hovedtemaene på seminaret. Kongen sa at utviklingen av en sterk velferdsstat i etterkrigstiden er en av strategiene som har ført til framgang i Norge i løpet av hans liv.

– Likestilling er en nøkkelfaktor for velstand. Det å anerkjenne at menn og kvinner har like rettigheter og sikre like muligheter, er helt nødvendig for å skape et inkluderende og rettferdig samfunn. I Norge har vi utviklet et sjenerøst system for fødselspermisjon og barnehager. Faktisk har vi funnet ut at verdien av kvinners deltakelse i arbeidsstyrken er like stor som inntektene fra oljeressursene. Jeg forstår at Kina har et lignende nivå av kvinnelig deltakelse i arbeidslivet, sa han.

Kong Harald og utenriksminister Ine Eriksen Søreide under åpningen av norsk-kinesisk samfunnsvitenskapelig symposium på CASS (Chinese Academy of Social Sciences) i Beijing mandag.

Fattigdomsbekjempelse

Kongen roste også Kina for å ha løftet flere hundre millioner innbyggere ut av fattigdom de siste tiårene, og viste til FNs bærekraftmål.

– Grepene Kina har tatt har vært avgjørende. Ingen andre land har bidratt mer til mål nummer én: «utrydde fattigdom i alle sine former overalt», sa han.