Verden

Lech Walesa deltok i støttedemonstrasjon for avsatt høyesterettsdommer

Demokratiforkjemperen Lech Walesa sluttet seg onsdag til demonstrasjonene i Polen mot avsettelsen av høyesterettsdommeren Malgorzata Gersdorf.

Den polske demokratiforkjemperen og fredsprisvinneren Lech Walesa deltok i en demonstrasjon mot avsettelsen av høyesterettsdommeren Malgorzata Gersdorf. Regjeringen har fått gjennom en ny lov som innebærer tvangsavgang for rundt 40 prosent av dommerne i polsk høyesterett når pensjonsalderen settes ned fra 70 år til 65 år.
  • og NTB

– Den som bryter grunnloven og maktfordelingsprinsippet, er kriminell, sa tidligere president Lech Walesa til demonstrantene utenfor høyesterettsbygningen onsdag.

– Vi må gjøre det vi kan for å sende disse folkene bort og stemme for å velge andre folk, sa Walesa, rettet mot statsminister Mateusz Morawiecki.

  • Bakgrunn: Aldersgrense på 65 skulle presse lederen av høyesterett ut. Det ga hun blaffen i.

Møtte på jobb

Onsdag formiddag møtte Malgorzata Gersdorf på jobb i høyesterettsbygningen, til tross for at hun er avsatt.

– Jeg skal ikke blande meg inn i politikk. Jeg gjør dette for å forsvare rettsprinsippet og for å forklare sannheten om skillet mellom grunnloven og brudd på grunnloven, sa Gersdorf til da hun ankom høyesterettsbygningen i Warszawa, hvor tusenvis av demonstranter hadde samlet seg for å protestere mot regjeringens lovendring.

– Jeg håper at lov og orden blir gjenopprettet i Polen, la hun til.

Bakgrunnen er at regjeringen har fått gjennom en ny lov som innebærer tvangsavgang for rundt 40 prosent av dommerne i polsk høyesterett når pensjonsalderen settes ned fra 70 år til 65 år.

– Grunnloven har gitt meg en seksårsperiode i høyesterett, sa 65 år gamle Gersdorf.

Hun nekter derfor å føye seg etter reformen som krever at hun går av umiddelbart.

– Endringen er en utrenskning i høyesterett, utført under dekke av å være en pensjonsreform, sa Gersdorf.

Onsdag var 67 dommere på jobb, noe som betyr at 10 av de 27 dommerne som omfattes av den nye loven, har akseptert å gå av.

– Oppgjør med kommunismen

Statsminister Mateusz Morawiecki forsvarte reformen da han sto ansikt til ansikt med de folkevalgte i EU-parlamentet i Strasbourg onsdag formiddag. Det er innenfor regjeringens rettigheter å endre loven, sa han.

Han viste til situasjonen i Polen da det ble innført unntakstilstand i 1981 for å knuse Solidaritet. Morawiecki var selv Solidaritet-aktivist på den tiden, og flere av vennene hans fikk lange fengselsdommer.

– Noen av dommerne som avla disse skamfulle dommene, sitter i høyesterett i dag. Og dere forsvarer dem. Er dere klar over det? Noen av dommerne fra denne perioden er fortsatt der, sa Morawiecki til de folkevalgte i EU-parlamentet.

Morawiecki sa at Polen ennå ikke har gjort seg helt ferdig med oppgjøret etter kommunismen.

– Men det vi gjør med denne domstolsreformen, sa han.

Demonstranter hadde onsdag formiddag samlet seg utenfor høyesterettsbygningen i den polske hovedstaden, i protest mot den nye loven.

Avviser politisk kontroll

Om den nye pensjonsalderen sa Morawiecki:

– Visste dere at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, bare noen hundre meter fra oss her, har innført de samme reglene? Også der ble dommere sendt til tidlig pensjon. De innførte samme regler som vi gjør nå. Og da de gjorde det, ble det godtatt. Det vi gjør, er ikke annerledes enn det mange andre medlemsland allerede har gjort.

Morawiecki avviste også at dommere er under politisk kontroll i Polen. Ifølge ham var det mer samrøre mellom dommere og politikere før. Han mener de nye reglene sikrer mer uavhengige domstoler.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki avviser at loven handler om politisk kontroll av dommere. Arkivbilde.

EU-dialog

Det er «et europeisk spørsmål» når rettsstaten undergraves i et medlemsland, sa EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis. Han fastslo at domstolsreformen utgjør en «systemisk trussel» mot rettsstaten i Polen.

– Vi er alltid åpne for dialog, men så langt har dette ikke vært nok, sa Dombrovskis.

Han la til at han håper Polen vil gjøre ytterligere endringer i de nye lovene. Morawiecki sa på sin side at han er i dialog med EU-kommisjonen og at det er blitt gjort endringer.

Da Morawiecki holdt sin tale onsdag, hadde flere av de folkevalgte satt opp plakater foran seg i plenumssalen i Strasbourg, med slagord som «frie domstoler», «konstitusjon» og «rettsstat».

Les mer om

  1. Polen
  2. Europa