Verden

Norsk ekspert: Kinas drapsstatistikk er en bløff. De reelle tallene er mange ganger høyere.

I Kina kan du bli bøtelagt for å ringe nødnummeret, sier den norske kriminologen Børge Bakken, en av verdens fremste eksperter på rettsvesenet i Kina.

Lokalt politi i Kina unnlater ofte å registrere kriminelle hendelser, ifølge professor Børge Bakken. Én av årsakene er at politiet er under sterkt press for å ha en skyhøy oppklaringsprosent.
 • Kristoffer Rønneberg
  Kristoffer Rønneberg
  Journalist

Tygg litt på disse tallene:

I 2016, etter at voldskriminaliteten hadde falt med hele 43 prosent siden 2012, ble det drept rundt 8500 personer i Kina, ifølge partiorganet Folkets Dagblad.

I 2017, etter at voldskriminaliteten hadde falt med hele 52 prosent sammenlignet med året før, ble det drept rundt 11.000 mennesker i Kina, ifølge Folkets Dagblad.

Den siste artikkelen fastslår at 95,55 prosent av kineserne er fornøyde med politiets innsats, men teksten gir ingen forklaring på hvordan den tilsynelatende enorme nedgangen i voldskriminalitet kunne føre til en økning i antallet drap.

Professor Børge Bakken mener at svaret er åpenbart.

– Tallene er en bløff. Hele systemet er rigget. Statistikken blir manipulert på alle nivåer – fra de lokale politistasjonene til partikontorene høyere opp, sier Bakken, som regnes som en av de fremste ekspertene på lov og rett i Kina.

Nordmannen, som for tiden er forsker ved Australian National University etter å ha forelest ved Hongkong-universitetet i en årrekke, sier at de reelle drapstallene trolig er minst fem ganger så høye som den offisielle statistikken.

 • Les om bruken av «sosial kreditt» i Kina: I Norge avgjør kredittrangeringen din om du får lån i banken. Kinas nye system vil avgjøre om du også får sitteplass på toget.

– Statistikk påvirkes av politikk

I samarbeid med andre akademikere har Bakken samlet inn tall de siste årene fra den kinesiske storbyen Guangzhou for å støtte opp om påstanden om at Beijing-myndighetene manipulerer statistikken.

Børge Bakken har forsket på det kinesiske samfunnet i flere tiår. For tiden jobber han ved Australian National University.

I 2015, for eksempel, fant forskerne lokale tall fra politikontorene som viste at det ble registrert 2,5 millioner kriminelle tilfeller i byen. Av disse ble kun 59.985 rapportert inn til høyere instanser – 15 færre enn politisjefens uttalte mål om å komme ned i 60.000 kriminelle hendelser det året.

– Politiet må ofte manipulere krimstatistikken for å nå det ønskede målet. Kort fortalt er produksjonen av all statistikk i Kina sterkt påvirket av politikk, skriver forskeren Jianhua Xu ved Macau-universitetet i en rapport fra 2017.

Professor Bakken mener at tallene fra Guangzhou er representative for resten av landet. Flere andre Kina-eksperter er enige i at man bør ta Beijing-myndighetenes tall med en klype salt.

– Jeg er ikke i tvil om at krimstatistikken i Kina er rent oppspinn (akkurat som all annen statistikk der), selv om jeg ikke kan bevise det, sier advokaten Dan Harris, som driver nettstedet Chinalawblog, til Aftenposten.

Hør Børge Bakken fortelle mer om funnene sine i denne podkasten:

Urbaniseringen og ulikhetene øker

Ett av områdene der mørketallene er store, mener professor Bakken, er altså antallet drap. Det offisielle anslaget er på omtrent samme nivå i dag som i 1981, noe Bakken anser som helt usannsynlig.

Fordi:

 • Befolkningstallet har økt fra én milliard til 1,3 milliarder i løpet av denne perioden.
 • Forskjellene mellom fattig og rik er blitt svært mye større – Verdensbanken mener at Kina scorer 0,61 på Gini-indeksen, noe som er omtrent samme nivå som Sør-Afrika. Bakken mener tallet kan være så høyt som 0,7, noe som i så fall gjør Kina til det landet i verden med størst ulikhet.
 • Urbaniseringen har vært enorm og har skjedd svært fort. I 1982 bodde rundt 20 prosent av kineserne i byer. I dag er tallet 56 prosent. Mange av disse er migrantarbeidere som ofte lever i fattige strøk i utkanten av byene. Bakken påpeker at migrantarbeiderne i hovedsak er menn i alderen 15–30, som også er den samme gruppen som generelt sett begår to tredjedeler av all kriminalitet.
For 40 år siden var omtrent alle kinesere like fattige. Siden den gang er noen blitt svært rike, og forskjellene er økt til skyhøye nivåer.

Forskere over hele verden har i flere tiår vært tydelige på at både rask urbanisering og økte ulikheter har en sterk sammenheng med økt voldskriminalitet.

– Det sier seg selv at voldskriminaliteten i Kina, og dermed også antallet drap, øker som en følge av denne utviklingen vi har sett de siste tiårene. Men mesteparten av det blir altså ikke registrert, sier Bakken.

Maks 11 anmeldelser i måneden

80 prosent av all voldskriminalitet har en migrantarbeider både som offer og gjerningsperson, ifølge en kinesisk forskningsrapport publisert i tidsskriftet South China Population i 2005.

Migrantarbeiderne har bostedsopprinnelse i andre kommuner, og politiet velger derfor å ignorere tallene som viser kriminalitet begått av disse arbeiderne, ifølge Bakken.

– Sentrale myndigheter har ingen mulighet til å vite hva de reelle tallene faktisk er. Men lokalt politi sitter jo med fasiten, og vi har fått tilgang til informasjon derfra, sier Bakken.

Han legger til at politiet også er under et massivt press for å holde oppklaringsprosenten så tett på 100 som mulig.

– Derfor prøver de å holde antallet innregistrerte hendelser så lavt som mulig. En politimann som jobber for oss i Guangzhou, sier at de har et system der de skal ha 11 kriminelle tilfeller hver i måneden. Innrapporterer de 12, blir de trukket i lønn, sier han.

Denne plakaten fra Shanghai oppfordrer folk til ikke å ringe nødnummeret.

Blir bøtelagt for å ringe nødnummeret

Dessuten blir migrantarbeidere oppfordret til ikke å ringe nødnummeret, ifølge Bakken.

– Det henger plakater der migrantarbeiderne bor med beskjed om at de blir bøtelagt hvis de ringer politiet, sier han.

På en plakat i et migrantarbeiderområde utenfor Guangzhou i 2010, for eksempel, ble det hengt opp plakater med følgende tekst: «Myndighetene krever at du ikke ringer 110 hvis du har et problem. Ring heller ****. Du vil bli bøtelagt 20.000 RMB dersom du ringer 110.»

Plakaten, én av mange av sitt slag, ble gjengitt i avisen Southern Metropolis Daily, ifølge professor Jianhua Xu på Macau-universitetet. 20.000 RMB tilsvarer rundt 24.000 norske kroner – en enorm sum for en sørkinesisk migrantarbeider.

Kina bruker mer på intern sikkerhet enn på forsvar

Mangelen på innrapportering av kriminelle hendelser har gjort at deler av Kina må anses som lovløst, mener Børge Bakken.

– Så lenge du begår de kriminelle handlingene utenfor ditt eget politidistrikt, er det ofte lett å slippe straff. Det har ført til at det har oppstått hele landsbyer som spesialiserer seg i ulike former for kriminalitet. Det finnes utallige slike landsbyer over hele Kina, sier Bakken, som akkurat har publisert en bok, Crime and the Chinese Dream, om nettopp dette temaet.

Børge Bakken er i disse dager ute med en ny bok om kriminalitet i Kina.

Så lenge de kriminelle ikke truer kommunistpartiets maktgrep, er det liten sannsynlighet for at de blir tatt. Myndighetene bruker i stedet stadig større ressurser på å overvåke sine egne innbyggere.

De siste ti årene er budsjettet for intern sikkerhet økt fra 423 til 1342 milliarder kroner, ifølge beregninger utført av The Jamestown Foundation basert på offisielle tall. Kina bruker nå mer på å kontrollere sin egen befolkning enn landet gjør på sitt eget forsvar, ifølge disse tallene.

– Kina er blitt en politistat. Det de holder på med nå, er langt mer effektivt enn hva Stasi noen gang fikk til, sier Børge Bakken.

Og legger til:

– Jeg sier ikke dette med noen form for glede. Jeg er veldig glad i Kina. Men det er viktig å si fra. I Vesten er det altfor mye naivitet om hvordan kinesiske myndigheter opererer.

Aftenposten har uten hell forsøkt å få en kommentar til denne saken fra Kinas ambassade i Oslo.

Les mer om

 1. Kina
 2. Drap
 3. Urbanisering