Verden

USAs ambassadør til Washington for å diskutere norsk straffetoll

Norge og USA er i samtaler for at norsk aluminium og stål skal unntas fra den amerikanske straffetollen. – Jeg snakket med USAs handelsminister Wilbur Ross i går, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten.

Kenneth Braithwaite, USAs ambassadør til Norge, reiser til Washington, DC til uken for blant annet å diskutere den amerikanske straffetollen på norsk aluminium og stål.
  • Kristoffer Rønneberg
    Kristoffer Rønneberg
    Journalist

Norge var ikke på listen da USA før påske kunngjorde hvilke land som skal unntas for den amerikanske straffetollen på aluminium og stål.

Dermed blir det dyrere for Norge å selge disse produktene enn det vil være for EU-land, Canada, Mexico, Sør-Korea, Argentina, Australia og Brasil.

Norge har vist tydelig misnøye mot den amerikanske straffetollen, både i offentligheten og overfor Kenneth Braithwaite, USAs ferske ambassadør til Norge.

Til uken reiser Braithwaite til Washington, DC for konsultasjoner om blant annet tollen på stål og aluminium, etter det Aftenposten erfarer.

På spørsmål om reisen henviser den amerikanske ambassaden i Oslo til Braithwaites uttalelser i Adresseavisen fra før påske, der ambassadøren sier at han jobber for å sikre at Norge unntas fra straffetollen.

Les også

Kina svarer USA – innfører toll på ytterligere 106 amerikanske varer

– Uklart hvilke kriterier USA legger til grunn for unntak

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide bekrefter at norske myndigheter jobber på flere ulike spor for å løse saken.

– For Norge er det viktig med en fri og åpen verdenshandel med felles kjøreregler. Jeg snakket med USAs handelsminister Wilbur Ross i går, sier hun til Aftenposten.

Hun legger til at hun er bekymret for eskaleringen i handelstiltak fra både USA og Kina den siste tiden.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

– Dette vil ha negative virkninger for verdensøkonomien og for internasjonalt samarbeid. Global økonomisk usikkerhet tjener ingen. Det multilaterale, regelbaserte handelssystemet har tjent oss godt i over 70 år. Det er helt avgjørende at de multilaterale reglene respekteres, og det må ikke sås tvil om dette, sier hun.

Det er helt naturlig at Norge kjemper for å bli unntatt fra straffetoll, sier seniorforsker Arne Melchior ved NUPI.

– Alle kjemper jo for sin rett her. Det er i Norges interesse at handelstvister blir behandlet i WTO og ikke på denne måten, sier han.

Han legger til at det er uklart hvilke kriterier USA legger til grunn for å unnta land fra straffetollen.

– Det er ingen tvil om at det er et sterkt politisk element i dette, sier han.

Les også

Utenriksministeren om amerikansk toll: – Alvorlig og bekymringsfullt

Liten effekt for Norge

Norge eksporterte i fjor aluminiumsprodukter til en verdi av 83,1 millioner kroner til USA, ifølge tall Aftenposten har hentet inn fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig importerte amerikanerne norske stålprodukter til en verdi av 364,4 millioner kroner. Rundt en tredjedel av dette var kontrollventiler av rustfritt stål.

Norge er Europas største produsent av primæraluminium, med en produksjon på om lag 1,2 millioner tonn pr. år. Men lite av dette selges direkte til USA.

– USAs toll-økninger på stål og aluminium berører i liten grad norsk eksport direkte. Det som bekymrer oss er de indirekte konsekvensene, som smitteeffekten på andre markeder og den generelle økonomiske usikkerheten vi nå ser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Les mer om

  1. Handelskrig
  2. USA
  3. Ine Marie Eriksen Søreide