Verden

Få kan skrive denne bokstaven. Noen nekter for at den finnes.

Denne artikkelen handler om bokstaven liten G. Derfor er denne bokstaven sløyfet i alle ord.

Hvilken er den rette? Testen o_ svaret finner du i denne artikkelen.
  • Kjetil Hanssen
    Kjetil Hanssen
    Journalist

Du ser den hver da_, svært ofte om du for eksempel leser nyheter. Du har nok sett flere millioner av den i løpet av livet. Men kjenner du den i_jen? Kan du skrive den vanli_ste, trykte versjonen av liten G? Neppe.

Lever i uvitenhet

Forskere ved det anerkjente Johns Hopkins-universitetet i USA har funnet ut at folk flest lever i uvitenhet - kanskje til o_ med lykkeli_ - om den overle_ent mest brukte varianten av liten G.

Den G som brukes i nesten all trykt skrift, li_ner nemli_ ikke allverden på den vi lærer å skrive på skolen. De fleste vet ikke en_an_ at det finnes to typer av liten G. Hvis de _jør det, strever de likevel med å peke den ut blant varianter som minner om den korrekte.

Håndskriftens rolle

Hensikten med forsknin_en er å kartle__e betydnin_en av skrivin_ når man lærer bokstaver.

– Vi tror at hvis vi ser nok på noe, spesielt hvis vi må le__e merke til formen som man _jør under lesnin_, vil vi vite hvordan det ser ut. Våre resultater tyder på at dette ikke er tilfelle, sier forsker Michael McCloskey i en uttalelse om undersøkelsen.

Klart mest brukt

Han antyder at folk lærer formen av den vanli_ste trykte G-en dårli_ere fordi de ikke lærer å skrive den i skolen. Den enklere versjonen som folk flest skriver, ser ut som en liten løkke med en fiskekrok under. Den andre består av to løkker over hverandre forbundet av en linje. Den øverste løkken har en liten utvekst.

Denne versjonen er klart den mest brukte o_ forekommer i 97 prosent av bøker for voksne.

– Folk bare stirret på oss

Forskerne _jorde sine funn _jennom tre eksperimenter. De spurte først 38 voksne testpersoner om de kunne nevne bokstaver som skrives i to varianter som liten bokstav. To sa G. Bare én kunne skrive den.

– Vi understreket deretter at det faktisk finnes to versjoner av liten G o_ spurte om de kunne skrive dem? Folk bare stirret på oss. De hadde ikke peilin_. Da vi likevel fastholdt at det faktisk finnes to typer, var det fortsatt noen som insisterte på det bare finnes én, forteller Kimberly Won_, en av forfatterne av studien.

Deretter ble 16 delta_ere bedt om å lese en tekst inn i se_, men si ord med G høyt. Da så de bokstaven 14 _an_er, o_ ble bedt om å skrive den. Halvparten skrev den de normalt skriver, den med én løkke. Den andre halvparten forsøkte på den med to løkker, men bare én av dem fikk det til.

  • Aftenpostens Brussel-korrespondent melder: Europa har forelsket seg i «Ø» og «Å»

7 av 25 fant den skyldi_e

Til slutt ble 25 delta_ere spurt om plukke ut rikti_ bokstav av fire forsla_. Syv av dem klarte det. Der er den samme testen du kan _jennomføre len_re opp i artikkelen.

– De kan lese bokstaven, men vet ikke helt hvordan den ser ut, kommenterer medforfatter Gali Ellenblum i uttalelsen til studien.

Effekter av å taste?

Forskerne sier eksempelet med G kan tyde på at vår kjennskap til bokstaver lider under ikke å skrive dem. Et spørsmål er om mindre skrivin_ for hånd og mer tastin_ etter hvert vil ha konsekvenser for evnen til å lese.

– Hva med barn som nå lærer å lese? Har de mer trøbbel med denne versjonen av G fordi de ikke tvin_es til å føl_e med o_ skrive den? Det vet vi ikke, konkluderer McCloskey.

PS: Nettstedet til Johns Hopkins-universitetet bruker den lille G-en med bare én løkke.

Les mer om

  1. Språk