Nye regjeringssamtaler i Storbritannia mandag

Forhandlingene mellom Liberaldemokratene og Det konservative partiet om en ny britisk koalisjonsregjering skal fortsette mandag, ifølge de konservative.

Liberalernes leder Nick Clegg (lengst t.v.) ser bort mot statsminister Gordon Brown (lengst t.h.) under en minnemarkering i London lørdag for slutten av 2. verdenskrig. I midten står lederen i det konservative partiet, David Cameron.

Les også:

– Vi har intensjon om å møtes igjen i løpet av de neste 24 timene, sa den konservative forhandleren William Hague søndag kveld.

Ifølge Hague er økonomisk stabilitet og mindre underskudd i det offentlige to av de mest sentrale temaene i forhandlingene.

Søndagens samtaler ble omtalt som «gode diskusjoner».

Det konservative partiet ble det største partiet i det britiske valget torsdag, men trenger støtte fra Liberaldemokratene for å få flertall i Parlamentet.

– Må kompromisse

Tory-leder David Cameron har ifølge BBC sendt en e-post til sine partimedlemmer der han understreker at det vil bli nødvendig å inngå kompromisser. Han sier han ikke vil vike fra løftene fra valgkampen om ikke å gi mer makt til Brussel, om en strengere innvandringspolitikk og for et fortsatt sterkt forsvar.

Samtidig påpeker han at «det er i nasjonens interesse» at de konservative gir etter på enkelte saker for å imøtekomme liberaldemokratenes krav, blant annet om skattelette for lavtlønte.

– Så får vi håpe på en like konstruktiv tilnærming fra Liberaldemokratene, skriver Cameron.

Leder for Liberaldemokratene, Nick Clegg, har på sin side gjort det helt klart at han ikke vil gå bort fra sine fanesaker, blant annet kravet om reformer av valgsystemet, som toryene er sterkt imot. Reformer av skattesystemet, om en bedre skole og en mer miljøvennlig økonomi er også saker Clegg ikke vil kompromisse om.

Clegg sliter imidlertid med å overbevise mange skeptikere i eget parti, som ønsker at liberaldemokratene heller forhandler med Labour.

Vil endre valgsystem

Samtidig som Clegg og Cameron forhandler, viser to meningsmålinger at britene ønsker å endre valgsystemet for å gi mer makt til de mindre partiene.

62 prosent av de spurte i The Sunday Times’ undersøkelse svarer at de ønsker seg et mer proporsjonalt valgsystem, og i Mail on Sunday svarer 60 prosent at de foretrekker proporsjonal representasjon fremfor det nåværende valgsystemet.

Dagens valgordning i Storbritannia kan forenklet beskrives som at førstemann over målstreken vinner. Det vil si at partiet som får nest størst oppslutning i en valgkrets, ikke får noen representasjon.

Ifølge Sky News er også valgordningen ett av temaene i forhandlingene mellom Liberaldemokratene og Det konservative partiet.