EUs kontrakt med Astra Zeneca offentliggjort

Kontrakten mellom EU og AstraZeneca sier det også skal produseres vaksiner i Storbritannia og at ingenting hindrer leveranser derfra til EU.

AstraZeneca har sagt ja til offentliggjøring av kontrakten som ble inngått med EU i august, sier EU-kommisjonen.

Kontrakten ble offentliggjort av EU-kommisjonen fredag klokken 12, etter at AstraZeneca samtykket til å offentliggjøre en sladdet versjon.

– Vi ønsker selskapets økte åpenhet om deltakelsen i vaksineutrullingen velkommen, skriver kommisjonen i en pressemelding.

Varslet kutt

AstraZeneca varslet i forrige uke et betydelig kutt i vaksineleveransene i første kvartal. EU mener selskapet er forpliktet til å levere, mens farmasigiganten sier den bare har lovet å gjøre sitt beste.

Dette omstridte punktet, om det som i avtalen er omtalt som «beste rimelige innsats», er en del av teksten som ble lagt ut fredag. Det er også en forklaring av hva som menes med formuleringen. Om det bidrar til å dempe konflikten er likevel usikkert. Her er det ikke ordlyden, men hva den faktisk betyr og hvilken grad av forpliktelse den innebærer, de to partene er uenige om.

Forhåndsavtalen gjelder kjøp av inntil 300 millioner doser pluss en opsjon på ytterligere 100 millioner doser. Detaljene om hvor mange doser som skal leveres når, er imidlertid sladdet. Hvor mye EU-landene skal betale per dose er også sladdet.

Britisk produksjon

Et annet punkt som har skapt strid, er om EU kan forvente at de skal få vaksiner som lages ved produsentens anlegg i Storbritannia.

– Fremstillingen skal skje på produksjonssteder i EU (som i dette tilfellet og kun her inkluderer Storbritannia og Nord-Irland). Vaksinene kan også fremstilles på anlegg utenfor EU for å fremskynde leveransene av vaksiner i Europa, står det i kontrakten.

EU har irritert seg kraftig over at AstraZenecas toppsjef har sagt at leveranser til Storbritannia har forrang fordi britene signerte sin kontrakt med selskapet tidligere. Leveranser til EU fra de britiske fabrikkene kan bare skje «på et senere tidspunkt», ha Pascal Soriot sagt.

I kontrakten som er offentliggjort, inngår selskapets to fabrikker i Storbritannia på listen over hvor produksjonen til å dekke EU-kontrakten skal skje. EU-kommisjonen påpeker at det ikke er andre tiltak eller kontrakter som hindrer selskapet i å gjennomføre det som blir lovet.