Først ble aktivistene fengslet. Nå straffes de på nytt for å spre demokratiske ideer bak murene.

Politiske fanger i Hongkong behandles nå som om de var mafiabosser.

Rundt 900 demokratiforkjempere er blitt fengslet etter at en ny sikkerhetslov ble innført i Hongkong i fjor sommer. Nesten halvparten av disse er fortsatt bak murene. Her fraktes en gruppe ledende aktivister til fengselet etter en høring i retten i mars.

Woo Ying-ming er frustrert. Sjefen for Hongkongs fengselsvesen har nemlig fått et problem han ikke er vant til.

Det siste året er byens fengsler blitt fylt opp av en helt ny form for fanger: Aktivister, journalister og politikere som ønsker et fritt samfunn.

Tidligere var Hongkong et sted med stor grad av ytringsfrihet. Dette endret seg radikalt etter at Beijing-myndighetene innførte en streng ny sikkerhetslov i fjor sommer.

Rundt 400 demokratiforkjempere sitter for tiden i Hongkongs fengsler. Og Woo liker ikke hvordan de påvirker de andre fangene. Han er redd for at de skal spre ideer om demokrati og frihet.

– De er som terrorgrupper som rekrutterer nye følgere, sier han til lokalavisen South China Morning Post.

Tiffany Yuen er en av de politiske fangene som gjør ham urolig, sier han. Da hun nylig ble flyttet fra ett fengsel til et annet, ble hun tatt imot som en hjemvendt helt.

Lokalpolitikeren Yuen, som er dømt for å ha brutt sikkerhetsloven som ble innført av Beijing-myndighetene i fjor, ble mottatt av andre innsatte med klemmer og provisoriske velkomstskilt da hun kom til det nye fengselet i august.

Tidligere deltok 18 innsatte i en protest mot måten Yuen ble behandlet på i det samme kvinnefengselet. Hendelsen førte til at fengselsledelsen måtte hente inn forsterkninger.

Tiffany Yuen (bak) er én av de rundt 400 politiske aktivistene som sitter i fengsel i Hongkong. Det samme gjør den kjente demokratiforkjemperen Joshua Wong (foran). Bildet er fra oktober 2020, da de to møtte i retten for å ha organisert en minnemarkering for Beijing-massakren i 1989.

Fengselssjefen mener at dette viser hvordan Yuen og andre aktivister har stor makt over andre fanger. Han mener det minner om hvordan lokale mafiagrupper, kjent som triader, opererer.

– Akkurat som triadene fremmer de ikke ideologien sin til å begynne med. Triadene rekrutterer folk og tar vare på dem. Så lærer de dem opp gradvis i hvordan triaden fungerer før de begynner å spre ideologien sin. Det er underbevisst, sier Woo.

Og fordi han mener at de politiske fangene oppfører seg som mafiabosser, behandler han også flere av dem som om de var det. Noen av demokratiforkjemperne har nå fått status som «bekymringsfulle personer» – en merkelapp som også brukes om ledere for organisert kriminalitet. Disse fangene blir utsatt for konstant overvåking, sier Woo.

– Vårt etterretningsnettverk holder oppsyn med disse innflytelsesrike personene 24 timer i døgnet, sier han.

Trøblete gjester

Woo har også fått en annen utfordring i fanget: De politiske fangene får langt flere besøk enn hva som har vært vanlig i fengselet. Fengslene tar for tiden imot fem ganger så mange besøkende som normalt.

Og disse gjestene bidrar til å spre ideer som fengselssjefen ikke liker.

Blant annet blir fangene oppfordret til å klage dersom de blir dårlig behandlet i fengselet, sier han.

– De forvandler disse innsatte til en privilegert gruppe som er beskyttet under deres paraply. Det har ført til at enkelte innsatte har oppført seg på en dominerende måte overfor de ansatte, sier han.

Og legger til:

– Folk i fengselet er hierarkiske. De følger etter den som har makt. Sånn begynner en ond spiral, og jeg har ikke tenkt å la det skje, sier fengselssjefen.

Hongkongkomiteen: Dypt bekymret

Anklagen fra fengselssjefen om at innsatte aktivister bygger seg en maktposisjon i fengselet er veldig svakt begrunnet, sier Jessica Chiu. Hun er leder for Hongkongkomiteen i Norge.

– Vi ser hvordan myndighetene konstruerer fortellinger for å sverte dissidenter og skape frykt i befolkningen, sier hun.

Hun legger til at flere av aktivistene nå blir holdt i isolat mesteparten av tiden.

– Vi er dypt bekymret for menneskerettighetsforholdene til de fengslede aktivistene, sier hun.

Nå frykter hun at den nasjonale sikkerhetsloven vil bli brukt for å begrunne og gjennomføre utlevering av fanger til fastlandet.