Slik ville Abe forandre Japan

Attentatet mot tidligere statsminister Shinzo Abe (67) har rystet Japan og verdenssamfunnet. Klokken 10.48 kom meldingen om at Abe er død.

Japans lengstsittende statsminister Shinzo Abe er død.

– Abe vokste opp i politikken og var en viktig stemme i det politiske Japan. Mye av hans politikk var en videreføring av forfedrenes politikk, sier Wrenn Yennie Lindgren.

Hun er seniorforsker ved Nupi og har blant annet forsket på japansk politikk.

Yennie Lindgren forteller om en politiker med klare prioriteringer som har satt dype spor i det japanske samfunnet.

Fra et politisk dynasti

Shinzo Abe var Japans lengstsittende statsminister. Først fra 2006 til 2007. Så fra 2012 til 2020. Han var partileder for det liberaldemokratiske partiet LDP i samme periode.

Abe kom fra et politisk dynasti.

Hans far, Shintaro Abe, var forsvarsminister på 80-tallet. I dag har Shinzos bror, Nobuo Kishi, samme ministerpost. I tillegg var Abes bestefar, Nobusuke Kishi, statsminister sent på 1950-tallet.

Abe avbildet like før han ble skutt og drept i byen Nara, vest i Japan.
Les også

Japans tidligere statsminister Shinzo Abe er død

«Abenomics» og forsvarspolitikk

Noe av det Abe var mest opptatt av på hjemmebane, var å gjenreise landets økonomi. Dette skulle gjøres ved hjelp av økonomisk politikk som fikk navnet «Abenomics».

Strategien skulle få slutt på vedvarende lav inflasjon. Med en enkel og pragmatisk tilnærming skulle Abe også takle utfordringene med en stadig eldre og krympende befolkning.

– Resultatene av «Abenomics» vil vi kanskje se først om 20–30 år, sier Lindgren.

Abe var konservativ og dyrket tradisjonelle japanske verdier. Derfor var det viktig for statsministeren å styrke landets forsvarsevne. For å gjøre dette jobbet Abe iherdig med å myke opp landets grunnlov.

Grunnloven ble undertegnet etter nederlaget i 2. verdenskrig. Den hindret i utgangspunktet Japan fra å ha et robust og slagkraftig forsvar.

– Mange var skeptiske til Abes forsvarspolitikk og fryktet Japan ville returnere til sin militaristiske historie. Abe mente på sin side Japan måtte ha et forsvar som var rustet til å takle sikkerhetssituasjonen Japan nå er i, sier Lindgren.

Abe økte uansett forsvarsbudsjettet og forsøkte å bygge allianser med andre asiatiske land for å svare på trusselen fra Kina. Målet var å etablere et kollektivforsvar.

Wrenn Yennie Lindgren er seniorforsker i Nupi.

Ville gjøre Japan til internasjonal storspiller

Utenriks hadde Abe også klare prioriteringer. Han var opptatt av å få Japan tilbake på den internasjonale scenen, ifølge Lindgren.

– Abe gjorde en formidabel jobb med å representere og synliggjøre Japan internasjonalt. Han ville at Japan skulle være en av de ledende nasjonene i verden og en storspiller i det internasjonale samfunnet, sier forskeren.

Også forholdet til Russland var viktig for Abe, slik det også var for hans forfedre. Japan og Russland signerte aldri en fredsavtale etter krigen.

– Å bedre denne relasjonen jobbet han ivrig med, sier Lindgren.

Abe jobbet også for å styrke alliansen med USA, og for å skape tettere bånd til Nato.

– Han førte en utenrikspolitikk som vil vare lenge.

Abe bidro til å styrke Japans allianse med USA. Han fikk også et godt forhold til president Trump.

Kontroverser

Japans lengstsittende statsminister opplevde også kontroverser. I 2020 var tilliten til ham tynnslitt. Mange var kritiske til hans pandemihåndtering. I tillegg ble regjeringen hans rammet av en rekke skandaler.

Blant annet ble justisministeren arrestert, mistenkt for å kjøpe stemmer. Også Morimoto-skandalen er verdt å nevne. Skandalen fant sted i 2017, da myndighetene solgte en eiendom til en privatskole for 14 prosent av eiendommens estimerte verdi.

Abes kone var æresrektor ved skolen, som baserte utdanningen på konservative og tradisjonelle japanske ideer. Det endte med at personen som drev skolen, og hans kone ble siktet for svindel.

Shinzo Abe var en opptatt av å styrke Japans identitet, og var en tilhenger av tradisjonelle verdier.

En viktig figur i japansk historie

Lindgren er klar på at Abe har spilt en viktig rolle i Japans politiske historie.

– Han kommer til å bli husket for å ha sittet lenge, og for å ha gjennomført mye politikk. Han ga Japan en stabilitet de har manglet både før og etter ham. Han vil nok også huskes for å promotere Japans meninger og interesser i det internasjonale samfunnet, sier forskeren og fortsetter:

– Det er nok mange stolte over. Samtidig er det mange som var kritiske til prioriteringene hans. Mange mente det var litt for mye fokus på det som skjedde utenriks, og litt for lite på det som skjedde på hjemmebane.