Fire dødsdømte ber om skyting i stedet for giftsprøyte eller elektrisk stol

Fire dødsdømte i Tennessee ber en føderal domstol la dem bli henrettet ved skyting i stedet for giftsprøyte eller elektrisk stol.

Fire dødsdømte i Tennessee vil hverken velge giftsprøyte eller elektrisk stol. Nå ber de en føderal domstol tillate at de henrettes ved skyting. Nylig gjennomførte delstaten den første henrettelsen med elektrisk stol på elleve år.

Begjæringen fra de fire fangene ble levert fredag, dagen etter at delstaten gjennomførte sin første henrettelse med den elektriske stol siden 2007. En av dem som ber om å bli skutt, er David Earl Miller, som etter planen skal henrettes 6. desember og dermed snart må ta stilling til hvordan han vil avslutte livet.

Personer som er dømt til døden før 1999 i Tennessee må selv velge henrettelsesmetode: giftsprøyte eller elektrisk stol. Edmund Zagorski valgte det siste fordi han mente medikamentblandingen i giftsprøyten ville påføre ham enda mer smerte og lidelse. I utgangspunktet mente han begge metodene bryter med grunnlovens forbud mot «grusom og uvanlig straff».

Før Zagorski ble henrettet torsdag 1. november, uttrykte stolens konstruktør bekymring for at den ikke kom til å fungere skikkelig. Han sa at stolen, som ble bygd i 1988 og kun brukt den ene gangen i 2007, var blitt modifisert av andre. Myndighetene avviste at det var noen risiko knyttet til dette, og henrettelsen torsdag ble gjennomført som planlagt