Skip med SV-topp om bord ble stanset på vei til Gaza

I mai la båten ut fra kaien i Bergen med mål om å bryte blokaden av Gaza.

Den norske fiskeskøyten Kårstein har vært på vei til Gaza. Når får ikke Torstein Dahle, som er med på å organisere turen, kontakt med båten. Han tror den er bordet av israelske myndigheter.

Fiskebåten «Kårstein», omdøpt «Al Awda» forlot kaien i Bergen i mai for å forsøke å bryte blokaden av Gaza sammen med båter fra andre land, melder Bergens Tidende.

Om bord er det store mengder medisiner som båten planlegger å levere fra seg til fiskere i Gaza.

Mistet kontakten

Rødt-politiker Torstein Dahle er med på å organisere turen, som er en del av «Freedom Flotilla». Han sier at båten tidligere i dag var rundt 50 nautiske mil fra Gaza og befant seg i internasjonale farvann. Mannskapet om bord sa at de hadde observert israelske krigsski, ifølge Dahle. Nå får han ikke kontakt med båten.

– Israel pleier å bryte kommunikasjonslinjene når de border. Vi kan derfor ikke si sikkert at båten er kapret, men alt tyder på det, sier Dahle.

Dahle sier også at den norske båten har fått anmodninger fra israelerne over radio om å stoppe.

– Ingen selvmordsaksjon

Bystyrerepresentanten Mikkel Grüner er blant mannskapet på båten.

SV-politikeren sendte en beskjed via sin samboer, Sara Bell, som hun formidlet på Facebook onsdag:

«Dersom vi skulle bli bordet av israelske flåtestyrker, i strid med internasjonal og maritim rett, ber jeg dere arbeide for at norske myndigheter legger press på Israel og sikrer vår løslatelse.»

– De fortsetter til de blir stoppet, sier Dahle.

– Men det er ikke noen selvmordsaksjon, så de stopper hvis det er fare for liv, legger han til.

Dette er ikke første gang nordmenn deltar i forsøk på å bryte blokaden. I 2012 ble fire nordmenn pågrepet av israelske myndigheter etter at de forsøkte å bryte blokaden av Gazastripen. Alle ble senere løslatt.

UAKSEPTABELT: SV-leder Audun Lysbakken skriver i en pressemelding at det er helt uakseptabelt at fredelige aktivister som protesterer mot en brutal og ulovlig blokade blir arrestert.

SV-lederen reagerer

SV-leder Audun Lysbakken sier i en pressemelding at bystyrerepresentant Grüner har reist med partiets fulle støtte.

– Aktivistene har en klar og legitim rett til å protestere mot en ulovlig blokade, sier han.

SV skriver i pressemeldingen at de antar at mannskapet er arrestert.

– Nå vil vi følge svært nøye med, og krever at Israel umiddelbart setter vår folkevalgte representant fri, sier Lysbakken.

Ifølge NTB bekrefter den israelske hæren at de har stanset et norskflagget båt, men de sier det hele var udramatisk.

– Aktiviteten stanset uten noen uvanlige hendelser. På dette tidspunkt blir skipet overført til havnen i Ashdod ved israels kyst, skriver de i en uttalelse.

UD: – Arbeider med å få bekreftet opplysningene

UD jobber med å få bekreftet opplysningene om hva som har skjedd med skipet og mannskapet. De kjenner så langt ikke hendelsesforløpet.

– Vi har derfor bedt israelske myndigheter klargjøre hva som har skjedd og på hvilket grunnlag de mener seg berettiget til å eventuelt gripe inn overfor fartøyet. Vi vil komme tilbake til vurdering av situasjonen når status og hendelsesforløp er bekreftet, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i UD på mail til Aftenposten.

UD legger til at de fraråder alle å reise til området.

– Båtene til Gaza er et uttrykk for frustrasjonen mange føler over den vanskelige situasjonen i området. Samtidig er forsøk på å bryte blokaden forbundet med fare. Norske myndigheter har derfor på forhånd sterkt frarådet dette. UDs reiseråd fraråder alle reiser til eller opphold i Gaza.

Videre sier Andersen at blokaden av Gaza må lettes.

– Norge har ved gjentatte anledninger gjort det klart at stengningsregimet må lettes for å tilrettelegge for gjenoppbygging, økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situasjonen. Stengingsregimet er et politisk spørsmål som må løses med politiske virkemidler. Det er kun forhandlinger mellom partene, og forsoning på palestinsk side, som kan legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen

Ekspert: – Om det er et brudd på folkeretten avhenger av om blokaden er lovlig eller ei

Båten skal ha blitt bordet rundt 50 nautiske mil utenfor Gaza, ifølge Thorstein Dahle. Dermed er båten utenfor Israels territorialfarvann.

– Når et skip seiler under norsk flagg er det i utgangspunktet den norske staten som er krenket om noe er gått galt. Det er dermed UD som må gjøre seg opp en mening her, sier Knut Einar Skodvin, førsteamanuensis ved juridisk fakultet på UiB.

Hvorvidt det foreligger et brudd på folkeretten avhenger av om blokaden er lovlig eller ikke.

– Det finnes særregler i havretten rundt blokader. Det mest sentrale spørsmålet her er om blokaden er lovlig eller ikke. Om blokaden er lovlig er dette ikke et brudd, men om den ikke er lovlig er det et brudd på folkeretten.

Ble advart

Dahle sier at han ikke anerkjenner Israels rett til å stoppe båten på vei til Gaza. Han mener Israel bryter internasjonale blokade-regler

Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade i Oslo sa til BT i mai at blokaden av Gaza er lovlig etter internasjonal lov.

Han sa også at alle forsøk på å nå Gaza med båt ville bli stoppet av israelske marinestyrker.

Før avreise ga Gerd von der Lippe et intervju til Fædrelandsvennen der hun blant annet fortalte om hvordan aktivistene forberedte seg på en mulig bording, der de trente på å forholde seg ikkevoldelig når soldatene kommer om bord.

Foruten nordmennene, var det aktivister fra en rekke andre land på MS Kårstein. To israelske jøder, og dessuten representanter fra Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Malaysia, New Zealand, Spania, Sverige, Storbritannia og USA.

Båten frakter medisinsk utstyr til befolkningen på Gaza. Men den viktigste gaven er båten i seg selv, som etter planen skal gis bort til palestinske fiskere.

Det er slett ikke sikkert det blir noe av. Da MS Kårstein forlot Italia med retning for Gaza, fikk en israelske organisasjon som jobber med å støtte ofre for palestinsk terrorisme gjennomslag for at aktivistenes båter skal selges på tvangsauksjon til inntekt for israelske terrorofre.