Verden

Et presset IS har endret strategi: mer og blodigere terror

IS trenger å fremstå som en suksess for å lokke til seg stadig nye rekrutter. Det kan være forklaringen på stadig blodigere terror.

Folk i Bagdad tenner stearinlys på stedet der en selvmordsbomber sprengte en bilbombe Søndag. Minst 165 mennesker mistet livet, mens over 200 ble skadet da bomben eksploderte ved kjøpesenteret der mange mennesker handlet til den kommende høytiden Eid al-Fitr.
  • Tor Arne Andreassen
    Journalist

I løpet av den siste uken har Den islamske staten (IS) fått skylden for blodige terrorangrep begått i tre land, i Istanbul i Tyrkia, i Dhaka i Bangladesh og i Bagdad i Irak.

Blodbadet kan være et tegn på at IS har behov for å fremstille seg selv som suksessrike, til tross for klare nederlag på slagmarken i Syria og særlig Irak. Det mener forskere og etterretningsorganer som har som oppgave å holde oppsikt med IS.

IS har mistet store landområdene

Det selvoppnevnte kalifatet, som IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi erklærte opprettelsen av i Syria og Irak for litt over to år siden, hadde i mai skrumpet med 45 prosent i Irak og 20 prosent i Syria, ifølge en talsmann for det amerikanske forsvaret. Siden den gang har IS i juni dessuten mistet den viktige byen Falluja like vest for Bagdad.

Kartet viser hvor IS fortsatt råder og hvor de har tapt landområder. De grønne områdene viser hvilke områder IS har tapt kontrollen over. De rosa og røde områdene er under IS-kontroll. .

Det er trolig en sammenheng mellom IS’ tap av territorium i Syria og Irak og de blodige angrepene i Bagdad, mener seniorforsker Anne Stenersen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Hun sier det blodige angrepet i Bagdad i helgen kan være et uttrykk for IS’ desperasjon og som en hevn. Det er fortsatt usikkerhet knytte til antall døde, som oppgis å være mellom 157 og 213 mennesker. Over 200 mennesker ble skadet.

  • Terroraksjonen som sjokkerte hele Europa i forrige uke:
    Selvmordsaksjon på flyplassen i Istanbul – minst 41 drept
Ødeleggelsene var store etter at en bombe eksploderte i Bagdad søndag.

– Helt klart en sammenheng

– Det er helt klart en sammenheng mellom det at IS mister territorium i Irak og Syria og angrepene som blir gjennomført utenfor «kalifatet» samt de mange angrepene mot Iraks hovedstad Bagdad, sier Michael Stephens, forskningsstipendiat i Midtøsten-studier ved The Royal United Services Institute (RUSI) til Aftenposten.

– At dette antakeligvis ville skje, har vi kjent til lenge, sier han.

Han mener likevel at det ikke trenger å være et tegn på desperasjon, men heller bare en omlegging av strategi.

Et strategiskifte er blitt tvunget frem

Det er tydelig at presset på IS har tvunget frem et strategiskifte, sier terrorekspert Sajjan Gohel, som er tilknyttet Asia-Pacific Foundation i London.

– Det vi nå ser, er at IS er desperate etter å holde seg aktive og relevante, sier Gohel til Aftenposten. – Organisasjonen har blitt satt betydelig tilbake, både når det gjelder krigere og territorium, men også når det gjelder penger. De er i ferd med å gå tom for midler.

I sin tale før ramadan sa IS-talsmann Abu Mohammada al-Adnani dette rett ut; fordi IS er presset og ikke får tak i nok fremmedkrigere, ba han muslimer i andre deler av verden om å angripe der de er.

Strategiendringen kan ha kommet tidligere enn IS hadde planlagt

Det kan være en endring av strategi som er kommet tidligere enn det IS-ledelsen opprinnelig hadde sett for seg.

Amerikanske etterretningstjenestemenn mener tilbakeslag under krigføringen i Irak og Syria ser ut til å ha drevet lederne i IS til å innlede angrep utenfor områdene som ligger nærmest «kalifatet» tidligere enn de ellers ville gjort.

– Mange etterretningstjenestemenn og terroreksperter mener nylige terrorangrep i Paris, Brussel, Tyrkia og Bangladesh gjenspeiler denne strategien, skriver Washington Post.

– Vi tror IS vil intensivere sin global terrorkampanje for å beholde sin dominerende posisjon som en global terrororganisasjon, sa CIA-direktør John Brennan under en høring i Senatet i USA i forrige måned.

Den israelske avisen Haaretz skrev også den 25. juni at eksperter advarer om at tilbakeslag i Syria og Irak kan føre til at IS gjør enda mer for å gjennomføre terrorangrep globalt.

Svarer med angrep på myke mål

IS har helt siden de kalte seg Al Qaida i Irak profilert seg på angrep på sjiamuslimer, slik som angrepet i Bagdad i helgen. De ser på sjiamuslimene som sine fiender og anser også den sivile befolkningen som legitime mål.

– Når de taper i konvensjonell krigføring så ser de etter andre midler, sier Stenersen. – Det er en dynamikk vi også kjenner fra andre opprørskonflikter.

IS svarer med flere angrep mot myke mål.

IS har satset stort på å fremstille seg som en stat som muslimer kan reise til for å leve i et samfunn med sharialover. Dersom de fortsetter å tape territorium, vil de muligens legge større vekt på å appellere til muslimer om å forsvare en stat som er under angrep.

– Det er et budskap som kanskje kan appellere like mye eller enda mer, sier Stenersen til Aftenposten.

Folk forsøker å hjelpe en person som har blitt skadet i terrorangrepet i Dhaka i Bangladesh den 1. juli.

Taliban gjorde det samme som IS

En parallell til IS’ valg, med å svare med terrorangrep på myke mål, har man sett i Pakistan, der et presset Taliban i desember 2014 valgte å gå til angrep på en barneskole.

Antallet angrep fra Taliban ble halvert fra 2014 til 2015, viser tall fra Global Terrorism Database. Årsaken er det harde presset fra Pakistanske sikkerhetsstyrker mot Taliban. Denne nedgangen bidro til en global nedgang i antallet terrorangrep og antallet drepte. Men det er en nedgang fra et historisk høyt nivå.

– IS ville skape et inntrykk av stadig seire

De aller fleste terrorangrep skjer nå i Midtøsten, Asia og Afrika, mens de er mer sjeldne i Europa. IS har imidlertid gjennomført flere meget dødelige angrep i Europa, med angrepet i Paris i november, med 130 drepte, og bombeangrepet i Brussel i mars, med 32 drepte, som de mest skremmende.

– Terrorangrepene utenfor Irak og Syria kan ha blitt gjennomført fordi IS ville fortsette å skape et inntrykk av stadige seire til tross for de territoriale tapene, skriver det amerikanske utenriksdepartementet i den årlige terrorrapporten for 2015, som ble offentliggjort den 2. juni i år.

– De vil virke mer slagkraftige enn de er

IS oppfordret til terrorangrep i Vesten for 1 år siden. Det skjedde omtrent samtidig med at «kalifatet» måtte redusere lønningene til soldatene og de tapte store landområder.

– På alle parametere fremsto de som tapere. Hvordan unngår de da desertering? De bruker terrorangrepene for å vise at de påfører fienden voldsomme tap. Og for dem spiller det ingen rolle om det er sivile som blir drept. Er de vantro, så er de en fiende, sier den danske forskeren Carsten Bagge Laustsen ved Universitetet i Aarhus til Aftenposten.

IS’ magasin Dabiq fremstiller terrorangrepene som et uttrykk for styrke. Og selv om terrorangrepene kan være begått av en person som bare har en svært løs tilknytning til IS, så vil IS forsøke å få angrepet til å fremstå som mer planlagt og villet ut enn det faktisk har vært.

– De vil gjerne fremstå som mer slagkraftige enn de er. Det blir særlig viktig når de har en hær som lider store tap. – De har en propagandaavdeling av guds nåde, sier Laustsen.

Flere jihadist-motiverte angrep i Vest-Europa

Terrorangrepene i Paris og Brussel ble gjennomført av et nettverk som var blitt trent opp av IS.

– Det er en tendens til at de dødeligste angrepene blir gjennomført av nettverk som er blitt trent opp av grupper i konfliktområder, sier Stenersen. Mange angrep blir imidlertid også gjennomført av personer som ikke er blitt trent opp av IS, men som har blitt inspirert av gruppen og som erklærer sin lojalitet til gruppen i forbindelse med terrorhandlingen.

– Men også slike angrep kan føre til mange dødsofre, og de kan terrorisere befolkningen, så vi skal ikke undervurdere dem, sier Stenersen.

Om IS har nettverk på plass i Europa som kan gjennomføre angrep av samme type som ved Paris-terroren, er vanskelig å vite, ifølge Stenersen. De typiske sympatisør-angrepene er det også svært vanskelige å vite så mye om på forhånd, siden de har vist seg å avhenge mye av gjerningspersonens psyke.

Det var flere terrorangrep i Europa før, da man hadde mange terrorangrep i Nord-Irland og fra venstreradikale grupper, men FFI har kartlagt en økning i antallet angrepsplot begått av jihadistmotiverte terrorister, hvis man regner med både angrepene som er blitt gjennomført og de som er blitt avverget.

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)
  2. Syria
  3. Irak
  4. Bagdad