SAS-pilotene: Stemte ja til avtale

SAS-pilotene sier ja til tariffavtalen som ble forhandlet frem etter streiken. Dermed er faren for en ny streik over.

Pilotene i SAS stemte ja til den fremforhandlede tariffavtalen. Dermed blir det ingen ny streik.

De fire pilotforeningene i flyselskapet SAS har etter streiken i juli diskutert resultatet som forhandlingsledelsen og ledelsen kom frem til. I en uravstemning sier pilotene i alle landene nå ja til avtalen. En ny streik er dermed unngått.

Etter 15 dager med streik og over 3800 kansellerte flyavganger aksepterte pilotene en avtale som innebærer blant annet store lønnskutt og streikeforbud de neste fem årene.

Ifølge avtalen, som medlemmene nå har stemt over, må SAS ansette igjen rundt 450 piloter som ble sagt opp under pandemien.

Leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, sier at det endelige resultat for hele pilotgruppen i SAS sannsynligvis vil foreligge tirsdag.

– SAS er under konkursbeskyttelse i USA, og avtalen må sannsynligvis også godkjennes av den amerikanske domstolen som forvalter kreditorenes verdier, sier Skogvang.

Pilotleder Jan Levi Skogvang mener at ved å stemme ja til tariffavtalen, tar medlemmene ansvar for SAS.

Men pilotlederen er fornøyd med avtalen. Skogvang mener resultatet fra avstemmingen viser at medlemmene tar ansvar for selskapet som er i en vanskelig situasjon.

– Vi er fornøyde med å ha fått til en avtale, der den norske arbeidslivsmodellen ikke lenger utfordres av SAS-ledelsen.

– Ro rundt selskapet

Flere puster lettet ut etter avstemmingen. Arbeidergiverforeningen NHO Luftfart er glad for at pilotene og SAS-ledelsen er enige, og at pilotene formelt har godkjent avtalen.

– Det betyr at det blir ro rundt selskapet, og SAS kan ha fokus på å skape et godt flytilbud i Norge og utenlands. Det er passasjerer og bedrifter i hele Skandinavia tjent med, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe.

Den bitre og tidvis høylytte konflikten mellom SAS og pilotene påførte selskapet enorme tap de 15 dagene den pågikk – anslagsvis 100 millioner kroner daglig eller til sammen snaut halvannen milliard kroner.

Fredag viste trafikktallene for juli at passasjertallet sank med en tredjedel, 32 prosent, fra måneden før.

Pressesjef i SAS Tonje Bjerve Sund er også glad for at pilotene godkjenner avtalen.

– Vi ser frem til å fortsette prosessen som vil sikre et bærekraftig flyselskap i mange år fremover. Det positive utfallet av avstemningen vil hjelpe SAS å tiltrekke seg langsiktige investorer, sier Sund.