Polen og EUs toppleder gikk i tottene på hverandre. I bakgrunnen ulmer frykten for «polexit».

Polen vil sette sine egne lover over EUs. Derfor var det langt fra lovord som ble vekslet mellom partene i EU-parlamentet tirsdag.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Polens statsminister Mateusz Morawiecki vekslet harde ord i EU-parlamentet tirsdag.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen var klar i talen:

– Jeg er dypt bekymret, sa hun til forsamlingen i EU-parlamentet.

For å finne årsaken til bekymringen, må vi til polsk høyesterett. Kort fortalt har den i praksis stemplet enkelte EU-lover som uforenlige med den polske grunnloven. Det kom frem i en kjennelse tidligere i oktober.

Flere fryktet det var starten på en polsk løsrivelse fra EU. Og om forholdet mellom EU-ledelsen og det polske regjeringspartiet var et åpent sår fra før, ble den kjennelsen en saltbøsse.

– Uten uavhengige lover og domstoler er rettssikkerheten i fare, sa von der Leyen.

EU-lederen sa fra talerstolen at Polen med dette «truer hele fundamentet» til EU. Polen mener seg derimot angrepet og truet av EU.

Det ble det liten tvil om da det ble den polske statsministerens tur til å bruke mikrofonen.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki tok talerstolen rett etter von der Leyen. Heller ikke han la fingrene imellom.

Anklager EU for utpressing

Polen og EU har vært i konflikt i flere år allerede. Det polske regjeringspartiet har de siste årene satt i gang inngripende reformer i rettsvesenet, som ikke er blitt godt mottatt av EU. Blant annet har den nasjonalkonservative regjeringen, ledet av partiet Lov og orden (PiS), gjort det mulig å straffe dommere for dommene de gir.

Tirsdagens runde i parlamentet ble langt fra noe plaster på såret. EU-leder von der Leyen var klar på at EU kan bli nødt til å ta grep overfor Polen.

– Og alternativene er velkjente, sa hun til parlamentet.

Vel, kanskje ikke for de fleste, men for å ta det kort:

  • EU kan enten bestride kjennelsen fra høyesterett, eller gå for to langt mer inngripende alternativer.
  • Det ene er å holde tilbake flere titalls milliarder euro i støttepenger.
  • Det andre å begrense Polens rettigheter som medlemsland.

– Vi hverken kan eller vil tillate noe som risikerer våre felles verdier, sa von der Leyen.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki tok som sagt talerstolen etter henne. Han var heller ikke sparsom med krafttalen:

– Vi tror ikke på utpressing og nedlatende holdninger. Jeg vil ikke godta at EU-politikerne presser oss, sa han.

Blir dette starten på «polexit»?

Tidligere i oktober gikk spekulasjonene om konflikten med EU kunne utløse en polsk løsrivelse. Wikipedia-artikkelen om «Polexit» dukket opp så tidlig som i desember i fjor.

Men statsminister Morawiecki var klar på at Polen ikke kommer til å ta initiativ til noen form for løsrivelse. Han la til at de heller ikke vil la seg presse ut, understreket han overfor parlamentet.

– Innbyggerne våre er hverken blinde eller døve. Vi kan ikke og kommer ikke til å holde oss tause, sa Morawiecki.

Polen har vært medlem i EU siden 2004. Ifølge Financial Times, viser de siste meningsmålingene at 80 prosent av befolkningen ønsker å bli i unionen.

Morawiecki uttrykte bekymring for at EUs domstoler har fratatt medlemslandene makt. Det må være opp til medlemslandene selv å bestemme hva slags type ansvar de delegerer til EU, sa han fra talerstolen.

– EUs kompetanse har klare begrensninger, og vi skal ikke tie når disse begrensningene brytes.

Statsministeren mener imidlertid den omstridte høyesterettskjennelsen er blitt misforstått av unionen. Den er kun å anse som et «nei til europeisk sentralisering», sa han.

Håndsrekning på Facebook

Til tross for sterke ord underveis, brukte Ursula von der Leyen også taletid på mer diplomatiske formuleringer.

– Jeg har alltid vært en forkjemper for dialog, og det kommer jeg alltid til å være, sa hun.

Det burde berolige dem som frykter et EU uten Polen, eller omvendt.

– Dette er en situasjon vi kan og må løse. Vi ønsker et sterkt Polen i et forent Europa, sa von der Leyen.

Statsminister Morawiecki ville ikke være noe dårligere. På Facebook har han lagt ut en lang post om dagens møte i parlamentet. Den avslutter han med å hylle EU-samarbeidet.

– Lenge leve Polen og lenge leve den europeiske unionen, skriver han.

Ekspert: «Polen fikk juling»

– Den polske statsministeren fikk rett og slett litt juling.

Det er dommen fra førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka. Hun er selv polsk, og forsker på EU og EØS-regler ved Universitetet i Bergen. Hun mener poengene Morawiecki prøvde seg på, var helt håpløse. Han nevnte for eksempel ikke temaer som rettsstatsprinsipper og domstolens uavhengighet, påpeker hun.

– Han prøvde å skylde på EU, si at de driver med utpressing. Det er typisk å fremstille seg som offer i en situasjon som dette, men han sier nok noe annet til sine egne, sier hun.

Flere av parlamentsmedlemmene som talte tirsdag, var kritiske mot Polens rolle i konflikten. Naturlig nok, ifølge Cyndecka.

– Flertallet skjønner nok hva som skjer i Polen, og er enige i at man må ta grep.

Men hva EU kommer til å gjøre, er hun usikker på.

– Jeg kan dessverre ikke spå, men jeg tror det er håpløst å satse på dialog. Da er man avhengig av at begge parter har gode intensjoner, og det virker åpenbart at Polen ikke kommer til å endre standpunktet sitt, sier hun.