Britisk ankedomstol har åpnet døren for at Julian Assange kan utleveres til USA

En britisk ankedomstol har besluttet at Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange bør utleveres til USA. Men saken er ikke ferdigbehandlet i britisk rettsvesen.

Demonstranter protesterte til støtte for Julian Assange utenfor rettslokalet i London.

Dermed har domstolen satt til side kjennelsen fra januar da en lavere domsinstans sa nei til utlevering. Begrunnelsen var at det var fare for at Assange kom til å ta sitt eget liv hvis han ble overført til et amerikansk fengsel og stilt for retten der.

Men USA anket avgjørelsen, og fredag besluttet to andre britiske dommere at USAs begjæring bør etterkommes.

Kjennelsen betyr imidlertid ikke at saken er ferdigbehandlet i britisk rettsvesen. Saken skal nå behandles på nytt i en lavere domstol. Den som taper her, kan anke saken til Storbritannias høyeste domstol.

Dokumenterte hvordan USA drepte sivile

USA har utstedt en omfattende tiltale mot Assange etter at Wikileaks i 2010 offentliggjorde 500.000 graderte dokumenter som har vakt sterk kritikk ved USAs krigføring i Irak og Afghanistan. Aftenposten var blant mediehusene som publiserte innhold fra Wikileaks.

Avsløringene dokumenterte blant annet hvordan amerikanske soldater drepte sivile.

Denne videoen fra 2010 er blant dokumentasjonen Wikileaks offentliggjorde:

Saken er blitt en viktig symbolsak for ytringsfrihetsforkjempere, og flere har tatt til orde for at Assange burde fått Nobels fredspris.

I USA risikerer Assange opptil 175 års fengsel hvis han blir kjent skyldig i de 18 tiltalepunktene som er reist mot ham, blant annet for hacking og brudd på USAs spionasjelov.

Journalistforbund: Forsøk på å innskrenke pressefriheten

Norsk Journalistlag reagerer sterkt på at britisk rettsvesen har åpnet for at Julian Assange kan utleveres.

– Dette er en trist dag. De britiske dommerne tok feil avgjørelse da de åpnet for utleveringen av Julian Assange til USA, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad i en kommentar.

Assange fotografert på vei fra et rettsmøte i London i juni 2020.

Han mener anklagene mot Assange utgjør en trussel mot pressefriheten, og at det er spesielt ille at kjennelsen kommer samme dag som Nobels fredspris deles ut til journalister som kjemper for ytringsfrihet og den frie journalistikken.

– Norsk Journalistlag tar avstand fra dette forsøket på å innskrenke pressefriheten og begrense medienes mulighet til å holde mektige aktører ansvarlige for kritikkverdige og ulovlige handlinger, sier Tryggestad.

– Å avdekke hemmelige eller skjulte opplysninger som er relevante for samfunnsdebatten er i kjernen av medienes samfunnsoppdrag. Ved å publisere informasjon mektige interesser ønsker å holde hemmelig, kan pressen bidra til å holde makthavere ansvarlige, føyer han til.

– Bisart sammenfall

Generalsekretær for Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, mener kjennelsen er nedslående, og at den setter nobelprisutdelingen i et krevende lys.

– Det er et bisart sammenfall i tid og setter hele nobelpristildelingen i et automatisk krevende lys, sier Løken Stavrum til M24.

Ifølge PEN-lederen er også Assange en mann som står i spissen i kampen for ytringsfrihet og retten til tilgang på informasjon.

– Det var nettopp retten til informasjon om USAs krigsforbrytelser som gjorde at Assange havnet i den situasjonen han havnet i, sier hun.