Verden

Manifestet til en seriemorder

En ukjent seriemorder som FBI hadde gitt tilnavnet Unabomberen, lovet å oppgi ugjerningene dersom han fikk trykke sitt manifest i New York Times og Washington Post.

Theodore Kaczynski drept tre og skadet 23. Foto: AFP/FILES LEWIS AND CLARK JAIL

 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask

Unabomberens manifest, et omfattende dokument på 35000 ord, sto på trykk i de amerikanske avisene 19. september 1995. Manifestet, som hadde tittelen «Det industrielle samfunnet og dets fremtid», var et angrep på samfunnsutviklingen etter Den industrielle revolusjon.

Et drøyt halvår senere ble Theodore Kaczynski arrestert og identifisert som seriemorderen, som hadde sendt brevbomber rundt i USA gjennom en periode på nesten 20 år. Da hadde han drept tre og skadet 23. Kaczynski, en tidligere universitetslektor ved prestisjetunge UC Berkeley, soner nå en livstidsdom for drapene.

Både New York Times og Washington Post valgte, etter en lang og vanskelig vurdering, å trykke det omfattende manifestet, på anbefaling fra FBI og regjeringsadvokaten.

–Nødvendig.

Unabomberens ideologi kan minne om Anders Behring Breiviks, der målet helliger middelet. De mener begge ugjerningene var «nødvendige» for å ta et oppgjør med en samfunnsutvikling, som de mente gikk i feil retning.

Men det er også store forskjeller mellom dem.

«Vi har ingen illusjoner om at det er mulig å skape et nytt, ideelt samfunn. Vårt mål er bare å ødelegge det gamle», het det i Unabomberens manifestet. Mennesket i vestlige samfunn lider av stress, mangel på lykke og depresjon, mente han. Teknologisk utvikling var årsaken. Noen av seriemorderens ofre hadde da også tilknytning til data og teknologiutvikling.

Ifølge Unabomberen hadde teknologien endret tradisjonelle verdier og den naturlige levemåten.

Katastrofe.

«Den industrielle revolusjonen og dens konsekvenser har vært en katastrofe for menneskeheten. Den har økt forventet levealder for de av oss som lever i de avanserte landene, men har destabilisert samfunn, har gjort livet utilfredsstillende, har krenket mennesket, har ført til omfattende psykologiske lidelser (fysiske lidelser også i Den tredje verden) og har påført store skader på naturens verden,» innledet han sitt manifest.

Tips.

Kaczynski ble pågrepet i en primitiv hytte i Montana, hvor han hverken hadde elektrisitet eller innlagt vann. I hytta fant politiet en klargjort bombe, tusenvis av sider med håndskrevne notater og hyller som bugnet av bøker.

Unabomberen ble oppsporet delvis på grunn av manifestet. Hans egen bror, David Kaczynski, kjente igjen flere av formuleringene i manifestet og tipset FBI om mistankene mot broren.

Relevante artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Solberg: – Vi trenger mer global respons

 2. KULTUR
  Publisert:

  «Mindhunter 2»: Mørkere, dypere, bedre

 3. VERDEN
  Publisert:

  «Mange sa at det måtte bli ham. De sa at han ville bli den som kom til å skyte på skolen. Alle mente det.»

 4. VERDEN
  Publisert:

  Hvis han vil, kan han avgjøre valget i USA med et tastetrykk

 5. VERDEN
  Publisert:

  Dette fant FBI hjemme hos en ivrig leser av Anders Behring Breivik. Terrorister inspirerer hverandre, mener eksperter

 6. VERDEN
  Publisert:

  Flere republikanske tungvektere sier de vil stemme på Clinton