Verden

Feirer NATOs 70-årsdag med Trump. Stoltenberg skal overbevise USA om at alliansen ikke er avleggs.

BRUSSEL/NEW YORK (Aftenposten): Jens Stoltenberg skal feire NATOs 70-årsdag i Washington. Der skal han prøve å overbevise amerikanerne om at alliansen fortsatt er verdt å satse på.

NATO er ikke utgått på dato. Når Stoltenberg møter Trump tirsdag, vil han sterkt argumentere for at alliansen både har kraft og viser retning.
 • Eirin Hurum
  Europa-korrespondent

Den 4. april 1949 ble Atlanterhavspakten undertegnet i USAs hovedstad Washington. Torsdag skal 70-åringen høytidelig feires med utenriksministermøte i samme by, i samme rom som avtalen i sin tid ble inngått.

Trippel feiring

For NATO-sjefen betyr det feiring tre dager til ende:

 • Først kan Stoltenberg feire at NATO-landene har gitt ham ytterligere forlengelse som toppsjef. Tirsdag møter han Donald Trump i Det hvite hus for å takke for tilliten.
 • Onsdag skal NATO-sjefen tale til Kongressens to kamre. Stoltenbergs tale til USAs folkevalgte kommer på invitasjon fra de to lederne i Kongressen, Nancy Pelosi og Mitch McConnell.
 • Og torsdag blir det jubileumsfeiring med NATOs utenriksministre.
Jens Stoltenberg gleder seg til å tale i Kongressen og motbevise kritikken om at NATO er utgått på dato.

Amerikansk debatt: NATO har utspilt sin rolle

Washington-besøket blir også en viktig anledning for generalsekretæren til å argumentere for NATOs videre eksistens. For i USA pågår nå en debatt om hvorvidt NATO er gått ut på dato. Den debatten har Jens Stoltenberg fått med seg.

– Jeg gleder meg veldig til å motbevise den kritikken og argumentere for at NATO er en livskraftig 70-åring, sier Jens Stoltenberg fra NATOs hovedkvarter i Brussel, bare timer før avreise USA.

Debatten i fagmiljøene i USA kommer på toppen av kritikken Donald Trump selv har fremmet de siste årene.

For andre gang er Jens Stoltenberg invitert til Det hvite hus og til et møte med Trump på tomannshånd.

Stoltenbergs budskap til Kongressen

Stoltenberg sier til Aftenposten at han har lagt mye arbeid i talen til Kongressen:

– Jeg kommer til å være veldig tydelig på at amerikanerne må forstå at NATO er like viktig for dem som for europeerne. Det er i USAs interesse at NATO er sterkt, understreker Stoltenberg.

– Maktbalansen i verden er i fundamental endring. Ny teknologi skaper nye former for krigføring og nye trusler. Selv ikke USA kan takle dette alene, sier Stoltenberg.

– Jeg kjenner dagens statsledere i Europa godt fra min tid som statsminister. Det er ingen ulempe, sier han.

Stoltenberg: -Derfor fikk jeg forlengelse

Onsdag skal Stoltenberg møte Trump på tomannshånd. Det er andre gang de møtes i Det hvite hus.

Trump skal ha vært en pådriver for Stoltenbergs forlengelse. Når hans periode utløper i 2022, vil han være den NATO-sjefen som har sittet nest lengst i organisasjonens historie.

Les også

NATO tar ikke sjansen på å bytte ut sjefen. Det er det mange grunner til. | Øystein K. Langberg

– Hvilke lederegenskaper tror du selv bidro til at du fikk fortsette?

– Mange av mine sterkeste lederegenskaper er formet gjennom min tid som partileder og statsminister, sier han og trekker frem disse:

1. Jeg er god til å jobbe frem kompromisser. «Du må aldri skamme deg over å inngå kompromisser», sa Thorvald (Stoltenbergs far, red.anm.). Det rådet har jeg fulgt.

2. Jeg ser løsninger der andre bare ser problemer.

3. Min erfaring som statsminister i mange år har vært verdifull. Jeg kjenner dagens stats- og regjeringssjefer godt, deriblant Angela Merkel. Det er ingen ulempe.

Akuttdiplomati

Disse egenskapene kan Trump skrive under på.

Stoltenberg har fått mye av æren for å ha vært en brobygger mellom den skeptiske amerikanske presidenten og lederne av de andre NATO-landene. Han måtte drive intenst akuttdiplomati i fjor sommer i Brussel, da Trump skapte krisestemning på NATO-møtet ved å antyde at amerikanerne kunne «gå sine egne veier».

Trump stemplet NATO som «avleggs» i et intervju med The Times i begynnelsen av sin presidentperiode. Han sådde også tvil om artikkel 5 – det grunnleggende prinsippet om at landene automatisk forsvarer hverandre.

«Etterlevning av den kalde krigen»

Trumps kritikk mot alliansen har imidlertid en god del støtte i USA, både på venstre- og høyresiden. Kritikerne mener NATO er en «etterlevning av den kalde krigen» og egner seg dårlig for dagens globale sikkerhetsutfordringer.

«Trump har mange dårlige ideer. Men å revurdere USAs rolle i NATO er ikke en av dem,» skrev professor og sikkerhetsekspert Barry Posen ved Massachusetts Institute of Technology nylig i en kronikk i The New York Times.

Posen mener europeerne nå er i stand til å forsvare seg selv og påpeker at Frankrike og Tyskland bruker mer penger på forsvar enn Russland.

– Jeg støttet NATO inntil Sovjetunionen kollapset. Da det etter hvert var klart at den var død, må man spørre seg hvilken interesse USA har av å være engasjert i Europa på denne måten, sier Posen til Aftenposten.

– Siden den gang har man kjempet små kriger i periferien av Europa, samtidig som NATO har gjort forsvarsalliansens jobb vanskeligere ved å bevege seg inn i russernes forgård.

De virkelige utfordringene ligger helt andre steder, spesielt i Asia, mener Posen, som også er direktør for universitetets Security Studies Program.

En allianse i krise

Advarslene kommer også i andre former. To tidligere amerikanske NATO-ambassadører publiserte nylig en rapport kalt «En allianse i krise». De mener NATO nå står overfor flere eksistensielle trusler.

«I NATO-landenes hovedsteder er president Trump ansett som det mest presserende, og ofte det mest vanskelige, problemet alliansen står overfor,» skriver de to, Douglas Lute og Nicholas Burns. Begge er nå tilknyttet Harvard University.

Lute og Burns peker også på at tre land, Tyrkia, Polen og Ungarn, har innskrenket demokratiske rettigheter, og at dette byr på en utfordring for NATOs demokratiske fundament. «NATO må finne en måte å sette søkelyset på disse gjenstridige allierte på,» skriver de tidligere NATO-ambassadørene.

-Kjent med kritikken

– Jeg kjenner jo begge disse tidligere NATO-ambassadørene, og har stor respekt for begge, sier Stoltenberg.

– Men jeg er uenig i deres konklusjoner. Selvsagt har de noen poenger. Det er heller ikke noe nytt at det er uenighet mellom NATO-land.

– Men NATOs store styrke er at vi står samlet om kjerneoppgavene. Vi har vist evne til omstilling, vi har utviklet ny kommandostruktur, vi har bekjempet terror og ISIL og er verdens mest vellykkede militærallianse, sier Stoltenberg.

Professor Posen fra MIT kaller Stoltenbergs uttalelse for «PR-formuleringer».

– Når det gjelder omstilling har NATO gjerne gjort små justeringer, men ingenting revolusjonerende. Og i år etter år har de store europeiske landene unngått å bygge opp tilstrekkelig militærmakt til å matche russerne, selv om de har både befolkningsgrunnlag og økonomi til det, sier Posen.

– Jeg mener dessuten at terrorapparatet til IS i all hovedsak ble nedkjempet med amerikansk militærmakt.

Les også

Jim Mattis har vært Trumps stødigste mann i kaoset. Da han sa opp, var han knusende.

Fokus på to prosent

Nå må NATO-landene også vise evne til å betale, sier kritikerne. President Trump har vært urokkelig og aggressiv i sitt krav om at europeiske land må bruke mer penger på forsvar. NATOs medlemsland har avtalt å arbeide mot et mål på 2 prosent av nasjonalinntekten innen 2024. Spesielt Tyskland har vært gjenstand for hard kritikk fra både Trump og andre amerikanere.

Stoltenberg var i Washington tidligere i vinter og ble blant annet intervjuet på Fox News, Trumps foretrukne TV-kanal. Der roste NATO-sjefen den amerikanske presidenten for å ha bidratt til at NATO-landene har økt forsvarsbudsjettene.

Les mer om

 1. Nato
 2. Jens Stoltenberg
 3. USA
 4. Donald Trump
 5. Sikkerhetspolitikk