Mowi ilagt rekordstor bot for lakserømming i Chile

Den norske lakseoppdretteren Mowi er av chilenske myndigheter bøtelagt 5,3 milliarder pesos etter at 690.000 antibiotika-forede laks rømte i 2018.

Den norske lakseoppdretteren Mowi er av den chilenske miljøvernmyndigheten bøtelagt rett i underkant av 60 millioner kroner for en lakserømming i 2018.

Det er den største boten for en miljørelatert hendelse i landets historie. Summen tilsvarer litt i underkant av 60 millioner kroner.

Chiles miljøvernmyndighet sier boten kommer som reaksjon på den «ubotelige miljøskaden forårsaket av en masseflukt av laks» fra Punta Redonda-anlegget i Los Lagos-regionen i Chile, rundt 1.000 kilometer sør for hovedstaden Santiago.

Mowi bøtelegges også ytterligere 2,7 millioner peso for å «ikke ha adekvate fasiliteter til å kvitte seg med døde fisker».

Laksene, som ble foret med antibiotika som er uforenlig med menneskelig inntak, rømte etter at merdene deres ble skadd i en storm.

Lakserømmingen er en miljøtrussel fordi fisken er en fremmed rovfisk som sannsynligvis vil føre til reduksjon i bestandene som naturlig hører hjemme i området, mener miljøvernmyndigheten.

Den legger til at laksen også utgjør en risiko for faunaen og laks fra andre anlegg i området, fordi den kan spre patogener og sykdom.

Mowi, som har to uker på seg til å anke, har sendt følgende kommentar til avgjørelsen:

«Hendelsen ved Punta Redonda skjedde i juli 2018 etter ekstremvær i området. Undersøkelser gjort etter hendelsen viser at Mowi ikke har gjort noe kritikkverdig som resulterte i at anlegget ikke klarte å stå imot naturkreftene. En rekke rapporter har også slått fast at rømmingen ikke har hatt noen miljømessig påvirkning i området. Vi stiller oss derfor uforstående til denne boten og kommer til å klage på avgjørelsen.»