Domstol: Muslimske jenter i Sveits må lære å svømme sammen med gutter

Den europeiske menneskerettsdomstolen har slått fast at muslimske jenter i Sveits ikke kan fritas for mikset svømmeundervisning.

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.
  • Øystein Aldridge

Muslimske foreldre kan ikke nekte å sende barna sine til blandede svømmetimer, ifølge en domm fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg.

Dommen legger vekt på myndighetenes rett til å håndheve skolens læreplan, samt hensynet til vellykket integrering, skriver BBC.

Det er et sveitsisk-tyrkisk par som har tapt saken i EMD, etter at de nektet sine tenåringsdøtre å delta i svømmeundervisning sammen med gutter på en skole i byen Basel.

– Brudd på religionsfriheten

Skoleledelsen mente et fritak fra undervisningen kun var mulig for jenter som hadde nådd puberteten, noe de aktuelle jentene ikke hadde gjort. Etter en langvarig krangel ble foreldrene i 2010 dømt til å betale en bot for å ha handlet i strid med sine plikter som foreldre.

Foreldrene mente vedtaket var brøt med retten til religionsfrihet, som er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. De har ikke fått medhold i sine forsøk på å anke saken i Sveits.

Skolen foreslo burkini

I en uttalelse fra EMD heter det at kravet om at jentene skal delta, griper inn i religionsfriheten. Hensynet til å hindre sosial ekskludering har likevel veiet tyngre.

Retten bemerket også at skolen hadde forsøkt seg med «svært fleksible løsninger», som å la jentene ha på seg burkini istedenfor vanlig badedrakt, samt la dem skifte uten gutter til stede.

Foreldrene har tre måneder på seg til å anke saken.