Verden

Tyske tall: Dobbelt så høy dødsrisiko for elsyklister

Det tyske forsikringsselskapet Allianz slår alarm: Eldre elsyklister havner i urovekkende mange ulykker. I flere europeiske land ser man det samme.

Britenes prins Charles (68) fikk nylig prøve en elektrisk sykkel. Så sant han er forsiktig, kan det være en god opplevelse. Ben Stansall, Reuters

 • Gunnar Kagge

Med elsykler kommer eldre seg raskere frem og kan sykle lengre turer, uten for mye anstrengelse. Det medvirker til økt salg over hele Europa.

Ulempen er at det synes på ulykkesstatistikken også.

– For en eldre syklist er faren for å bli utsatt for en ulykke dobbelt så stor om han sykler på en elektrisk sykkel, i stedet for en vanlig ikke-motorisert sykkel, sier dr. Jörg Kubitzki i en pressemelding. Han forsker på ulykker for det tyske forsikringsselskapet Allianz.

I 2014 fant han at hver tiende syklist som mistet livet i trafikken, brukte en elsykkel. Sett i forhold til hvor mange flere som fortsatt sykler på en tradisjonell sykkel, var det dobbelt så høy dødsrisiko for elsyklister. Av de 39 elsyklistene som døde, var 32 over 65 år gamle.

Les også

LES OGSÅ: Høy alder og helt ny elsykkel kan være en dødelig kombinasjon

Flere og hardere skader

De tre siste årene har leger ved universitetssykehuset i nederlandske Groningen analysert alle pasientene de fikk inn etter sykkelulykker. I alt var det 475 pasienter, 107 av dem kræsjet mens de syklet på en elsykkel. Med tanke på at el-syklistene fortsatt er i klart mindretall, utgjør de en veldig stor andel av de skadde.

Gjennomsnittsalderen på vanlige syklister som måtte behandles var 39 år, mens elsyklistene var 65 år gamle i gjennomsnitt. Dobbelt så mange elsyklister som vanlige syklister hadde store skader, ifølge det nederlandske tidsskriftet for medisin NTVG.

En annen undersøkelse, fra akuttmottaket på et sveitsisk sykehus, viste at gjennomsnittsalderen på pasientene som kom inn etter ulykker med elsykkel, var 47,5 år. De fleste ulykkene var selvforskyldt og involverte ikke andre trafikanter.

Les også

LES OGSÅ: De to kompisene har syklet hele 14.824 kilometer. Det førte dem fra Bøler til Beijing.

I Sveits har man et eget råd for å bekjempe ulykker, Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung. I 2011 ble det registrert 69 alvorlige skader etter ulykker med elsykkel i Sveits. Fire år senere var tallet kommet opp i 145. Det ble også meldt om fem dødsfall.

Belgierne har registrert en nedgang i sykkelulykker, så lenge man snakker om vanlige sykler. Til gjengjeld er det en klar økning i ulykker med elsykler. Det er ikke så rart, med tanke på at 40 prosent av syklene som ble solgt i fjor hadde hjelpemotor.

Hele 58 prosent av ofrene var kvinner, og 42 prosent var over 75 år gamle.

Les også

ESSAY: Elsykkelen er transportplanleggernes drøm | Erling Dokk Holm

Har én million elsykler

I Nederland har hver tyvende borger nå en elektrisk sykkel. Det gir én million elsykler i det lille landet. Anslag tyder på at 10 prosent av avstanden nederlendere i dag sykler, skjer med hjelp fra en elmotor.

Forskere fra universitetet i Delft og en organisasjon for trafikksikkerhet har undersøkt hvordan alder påvirker ulykkesrisikoen. Resultatene tyder på at eldre kan ha noe større problemer med å håndtere et vanskelig trafikkbilde. De er heller ikke vant med den høye farten.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Elsykkel
 2. Sykkel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Høy alder og helt ny elsykkel kan være en dødelig kombinasjon

 2. MENINGER

  Elsykkelen kommer til å forandre byene. Ikke minst Oslo.

 3. A-MAGASINET

  – På denne blir jeg som en unge, sier Ralph Berli (67)

 4. DEBATT

  Bysykler reduserer i liten grad bilkjøring

 5. OSLOBY

  Elsykkelopprør mot Elvestuen: Punkterer foreslått Marka-lovendring

 6. OSLOBY

  Som syklist i Oslo er du ti ganger med utsatt for ulykker enn i København