Verden

Kina går til angrep på smogen

TANGSHAN, HEBEIPROVINSEN (Aftenposten): Helseskadelig smog i Beijing og andre byer må bort, innser de kinesiske lederne. Rundt hovedstaden betales renere luft med kutt i arbeidsplasser.

Stålverk, annen tung industri og kullkraftverk gjør Hebei-provinsen til en stor forurenser som også bidrar til smogen i Beijing. Bildene er fra Tangshan, en av provinsens, og Kinas, mest forurensede byer.
  • Jørgen Lohne
    Jørgen Lohne
    Aftenpostens korrespondent i Asia
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Synet av den tykke røyken som velter opp av høye piper gir allerede skittengrå lokalsamfunn i og rundt storbyen Tangshan et enda dystrere preg, selv på det som er en ellers ganske fin dag:”Bare” 150 PM2.5 pr. kubikkmeter luft – seks ganger høyere enn Verdens helseorganisasjon (WHO)s anbefalte grense for slik helseskadelig småpartikkel-konsentrasjon. Tangshan og seks andre byer i Hebei er på listen over Kinas 10 mest forurensede (se faktaramme) og innbyggerne her må ofte tåle langt mer skadelig luft.

Statsminister Li Keqiang har på vegne av landets lederskap ”erklært krig” mot Kinas store miljøproblemer. Ingen steder er denne krigen mer ”blodig” enn her i provinsen som omgir hovedstaden.

Innbyggere kan oppleve det som om renere luft må betales med arbeidsplasser:

— Vårt stålverk har sagt opp 1000 mann, og mange arbeidere er også tvunget over på halv tid. Selvsagt er vi bekymret for at hele anlegget skal bli nedlagt,sier en 35 år gammel kvinne som arbeider i en forretning i et av Tangshans mest forurensede distrikter.

Overproduksjon i gamle stålverk

Kina produserer nesten halvparten av verdens råstål, og litt mindre enn en fjerdedel av landets totale produksjon på800 millioner tonn blir til her i Hebei. Stålverkene bidrar sterkt til provinsens posisjon blant de mest forurensede – og forurensende –områder i verden.

Landets økonomi er i endring, men fortsatt er overproduksjonen av blant annet stål betydelig. Hebei har nå forpliktet seg til å kutte utdatert og sterkt forurensende produksjon av 60 millioner tonn i løpet av årene 2014 til 2017. Provinsens mål om årlige kutt på 15 millioner tonn råstål ble nådd i fjor, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Usikkerhet for arbeidsplassene

Under Den nasjonale folkekongressens sesjon i mars fikk statsministeren stående applaus fra delegatene for sine miljøløfter. Li truet med sværtstreng straff for selskaper og lokale politiske ledere som bryter mot skjerpet lovgivning.

Utslippene fra Hebeis tungindustri får storparten av skylden for den internasjonalt beryktede smogen i Beijing.

Men han lovet samtidig at staten skalbidra til å finansiere omstilling, og nevnte spesielt Hebei.Foreløpig er nok det mager trøst:— Vi merker allerede hvordan arbeidsløsheten skaper utrygghet i lokalsamfunnet,sierden 35 år gamle kvinnen.

På et par år har Hebei-provinsen stengt ikke mindre enn 18.000 forurensende fabrikker, skriver magasinet The Economist.

For Beijings skyld

Utslippene fra Hebeis tungindustri får storparten av skylden forden internasjonalt beryktede smogen i hovedstaden. Renere luft i Beijing fårstadig høyere politisk prioritet, og er viktig for OL-søknaden.

Kinas ledere skammer seg over den ofte smog-grå hovedstadshimmelen som klart skader landets internasjonale image.

De er også svært oppmerksomme på folkets tiltagende raseri over å være nødt til å puste i helsefarlig luft.

Og selvsagt er kommunistpartitoppene seg i tillegg bevisst at den ekstreme forurensningen også truer deres egen og deres familiers helse.

Ser så smått resultater

Men resultatene av styrket miljøsatsing begynner nå så smått å bli synlige: Kinas miljøverndepartement rapporterer at konsentrasjonen av PM2.5 går ned i områder rundt Beijing, i Hebei-provinsen og byregionen Tianjin. Konsentrasjonen her var i 2014 i gjennomsnitt 93 mikrogram pr. kubikkmeter luft, mens den året før var 106. (Se faktaramme om Kinas mest forurensede byer).

I Beijing by måles det også lavere gjennomsnittskonsentrasjoner av PM2.5enn tidligere, men på de verste dagene er det fortsatt over 500 mikrogram pr. kubikkmeter luft.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot langtidseksponering for mer enn 25 mikrogram PM2.5.

Svekket vekst

Om resultatene kan synes beskjedne, er prisen Hebei betaler for reduksjonene høy.

Frem til 2013 var veksten i provinsen sterkere enn i landet som helhet.Men da Kinas vekst i bruttonasjonalprodukt ble redusert fra 7,7 prosent i 2013 til 7,4 prosent i 2014, var fallet i Hebei alene langt mer dramatisk: Fra 8,2 til 6,5 prosent, ifølge offisiell statistikk gjengitt av The Economist.

Samtidig med at overproduksjonen av stål skal ned og annen forurensende produksjon begrenses, må Hebei-provinsen også kutte 30 millioner tonn kull frem til 2017. Kinas totale kullforbruk falt i fjor noe, etter å ha steget hvert år siden 2000. Analytikere mener svakere økonomiske vekst bidro til denne beskjedne miljøgevinsten.

Kinas ledere har lenge understreket at det er slutt på å legge ensidig vekt på økt bruttonasjonalprodukt.

De snakker nå heller om den nødvendige omstilling av landets økonomi som skal gjøre nysatsing og innovasjon til hoveddrivkrefter – og bidra til å løse miljøproblemene.

– Jeg troruansett ikke det blir noe bedre med alt det politikerne nå sier at de skal gjøre,sier den 35 år gamle butikkarbeideren litt oppgitt og ser gjennom vinduet mot røyken som velter ut fra lokalsamfunnets hjørnesteinsbedrift.

Kvinnen erseg i høy grad bevisst at store og små her puster i helsefarlig luft, men trekker på skuldrene da jeg spør om hun ikke er glad for at omgivelsene gradvis blir sunnere når forurensende industri reduserer eller legges ned.

Svaret hennes forteller kanskje noe om dilemmaet mennesker som bor i lokalsamfunn basert på tungindustri opplever i denne omstillingsperioden:

– Det må da være bedre å fortsette å la fabrikkene gå for fullt og samtidig forsøke ågjøre noe med utslippene, sier kvinnen, uten å redegjøre nærmere for hvordan hun mener dette skal kunne la seg kombinere.

- Mange har fått kreft

Miljøproblemene som Hebeis innbyggere opplever, får mindre oppmerksomhet enn dem utslippene herfra skaper for befolkningen i Beijing.

Og kanskje er det ikke så lett for folk i provinsen å få formidlet sin uro over konsekvenser av den tungindustriproduksjonen som holder så mange forsørgere i arbeid.

Noen kilometer sør for Tangshan by tar en forretningsmann kontakt da han ser at jeg fotograferer landsbyens stålverk. Han vinker meg inn i butikken og har noe han vil si:

– Mange her hatt fått kreft og vi tror det er på grunn av miljøproblemene utslippene skaper. Men de lokale myndighetene beskytter alltid stålverket, sier ”Sun Xiao”, som ikke tør bruke sitt eget navn. Fem-seks landsbykvinner og menn er kommet etter meg inn i det lille forretningslokalet for å lytte til det som skal vise seg å bli en svært kort samtale.

– Tidligere eide folket i landsbyen ganske mye av jorden her. Men nå er det meste konfiskert av myndighetene og overtatt av stålverket, rekker ”Sun” å si før vi blir avbrutt av at en mann, trolig enten er representant for stålverksindustrien eller de lokale myndigheter, kommer inn i butikken og uskyldig spør om å få kjøpe en flaske vann.

”Sun” og de øvrige blir øyeblikkelig tause og ser engstelige ut. For ikke å skape problemer for landsbyinnbyggerne, forlater jeg stedet da de gjør forsiktig tegn om at de ønsker at jeg skal gjøre det.

Da jeg noe senere fotograferer ved porten til et annet stålverk, kommer vakten ut og forsøker å tvinge meg til å vente mens han tilkaller forsterkninger pr. telefon. Mannen forsøker å hindre meg i å komme inn i den ventende bilen, men lar tross alt være å forsøke å holde meg fast.

På vei tilbake til Tangshan råkjører den lokale drosjesjåføren jeg har hyret for å få mest mulig avstand til en blå Mazda han påstår forfølger oss.

Aftenpostens henvendelse til lokale myndigheter for å få en kommentar til landsbyinnbyggernes kritiske opplysninger, ble ikke besvart.

Les også

  1. Helsefarlig luft i 90 prosent av kinesiske storbyer

  2. Kina til kamp mot forurensning

  3. Kinas forurensere skal avsløres, lover myndighetene