Nye anklager mot Teheran

IAEA-sjef ElBaradei fastslår at iranerne ikke har samarbeidet tilstrekkelig. Anrikingen av uran skyter fart slik at Iran i fremtiden vil kunne bygge en atombombe.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA fastslår at Iran fremskynder arbeidet med å anrike uran. Landet vil dermed i fremtiden bli bedre i stand til å fremstille en atombombe. Men byrået kan på den annen side ikke fastslå hvorvidt iranerne virkelig er i ferd med å konstruere en atombombe.Dette fremgår av en rapport som kommer til å bli lagt frem for IAEAs råd den 6. mars. Rapporten er ført i pennen av byråets sjef, nobelprisvinner Mohamed ElBaradei. Når IAEA om fem dager skal avgjøre om Iran skal rapporteres inn for FNs sikkerhetsråd eller ikke, kan denne rapporten fra ElBaradei bli avgjørende. Av den foreløpige versjon av rapporten som telegrambyrået Associated Press har fått tilgang til, fremgår det at IAEA ikke sikkert kan fastslå om Iran virkelig har misbrukt sitt sivile atomprogram med sikte på å fremstille en atombombe. Så lenge samarbeidet fra Irans side fortsetter å være utilstrekkelig, vil byrået hverken være i stand til å konkludere med det ene eller andre, fremgår det.

Sentrifugene.

Enkeltfunnet som kanskje vil bekymre det internasjonale samfunnet mest, er IAEAs påpekning av at Iran tar sikte på å bygge flere tusen sentrifuger som er nødvendig for å anrike uran. Programmet for å anrike uran begynte i midten av februar med et titall sentrifuger. Mot slutten av måneden ble dette antallet fordoblet. I siste kvartal av dette året er imidlertid planen å begynne byggingen av hele 3000 sentrifuger. Eksperter opplyser at det trengs omkring 1500 sentrifuger for å fremstille de omkring 20 kiloene anriket uran som behøves for å fremstille en atombombe. Av rapporten fremgår det videre at amerikansk etterretning overfor IAEA har hevdet at iranske myndigheter opererer med et prosjekt som går under navnet "Grønt salt-prosjektet". Dette prosjektet skal angivelig være den administrative lenken mellom det sivile atomprogrammet og Irans rakettprogram. — Hvis dette er korrekt, er det den første forbindelse mellom det Iran hevder er et rent sivilt atomprogram og landets militære virksomhet, skriver avisen New York Times. Dette avvises fra iransk side.

Til Moskva.

Samtidig som rapporten fra IAEA ble kjent i går, gjorde Irans utenriksminister Manouchehr Mottaki det klart at Teheran ikke vil stanse anrikingen av uran, uansett hvilket resultat de kommende samtalene i Moskva vil gi.Lederen for Irans nasjonale sikkerhetsråd, Ali Larijani, ankommer i dag Moskva for å ha nye samtaler med russiske ledere. Før helgen ble det hevdet at Iran og Russland ville ha en avtale klar som ville åpne for at russerne anriket det uran som den islamske republikken trenger til bruk i landets atomkraftverk. Så vel USA som Tyskland, Frankrike og Storbritannia har sett positivt på mulighetene for en slik iransk-russisk avtale. Adam Ereli, som er talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, ga i går uttrykk for at noen slik avtale neppe noensinne blir en realitet.- Jeg ville, for å være ærlig, karakterisere dette som mer vås som iranerne kaster frem foran IAEAs møte neste uke, sa han.

Sjef for Irans atomenergiprogram Gholamreza Aghazadeh (t.v.) og lederen for Russlands atomenergibyrå Sergej Kirijenko møttes i Iran for noen dager siden. I dag kommer representanter for myndighetene i Teheran til Moskva for å ha samtaler med russiske ledere om den fastlåste situasjonen.
IAEA-sjef Mohamed ElBaradei fastslår at iranerne ikke har samarbeidet godt nok.